Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D.

Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D.


Autorka je architektka a projektantka, absolventka magisterského oboru Pozemní stavby a architektura na Fakultě stavební ČVUT v Praze a doktorského oboru Dějiny architektury a památková péče na Fakultě architektury ČVUT. Zabývá se projektováním a poradenskou činností v oboru energeticky pasivních staveb, v letech 2006 - 2007 pracovala v architektonické kanceláři PAUAT Architekten ve Welsu v Horním Rakousku, který se specializuje na návrh a realizaci staveb s nízkou spotřebou energie, spolupracovala na řadě projektů s arch. Smolou. V současnosti se také věnuje výuce na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Přednáší na mezinárodních a evropských konferencích a odborných seminářích na témata aktuálních trendů v evropské architektuře trvale udržitelných staveb a publikuje v odborném tisku. Zastupuje Centrum pasivního domu při jednáních vedoucích k implementaci směrnice o energetické náročnosti budov v České republice, spolupracuje na přípravě vzdělávacích kurzů, organizuje a vede odborné exkurze po zahraničních příkladech energeticky úsporných objektů.Naši členové
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • CIKO s.r.o.
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • PROPASIV s.r.o.
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • E-KONCEPT, s.r.o.
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY PLZEŇ s.r.o.
 • WIPPRO GmbH
 • Ing. Jiří Čech
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o.
 • LINDAB s.r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • JRD s.r.o.
 • Internorm-okno, s.r.o.