22. července 2014

Energie a my - metodická příručka

Výukový program ENERGIE A MY vznikl v rámci projektu Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Byl připraven ve spolupráci se ZŠ Rousínov a navazuje na předešlé technické a environmentální vědomosti, které mohou žáci získat v rámci doplňujícího výukového programu NUEVA vytvořeném Základní školou v Rousínově.

 

Podrobnější informace o výukovém programu

Učitelům je k dispozici metodická příručka, pracovní listy a DVD s navazujícími prezentacemi, videoukázkami a dalšími zdroji použitelnými pro výuku. K výukovému programu zajišťujeme pro pedagogy a školy následnou technickou podporu:

 • zprostředkování výukových pomůcek a vzorků
 • poradenství a konzultace (telefonické, e-mailové i osobní)
 • možnost externího lektorování programu nebo rozšíření o tematické přednášky
 • zajištění domu v okolí pro exkurzi
 • možnost dalších kontaktů s firmami a architekty a přednáškovou činnost.

Na webových stránkách Centra pasivního domu si můžete prohlédnout metodickou příručku. DVD s doplňujícími prezentacemi a videoukázkami je na vyžádání. V případě zájmu se ozvěte na jan.barta@pasivnidomy.cz.

Diskuse


Naši členové
 • ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
 • pátý rozměr s.r.o.
 • Josef Bárta
 • Ing. Pavel Minář - EKOSTEP
 • ISOCELL GmbH.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • Ing. Martin Škornička
 • PROPASIV s.r.o.
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • Xella CZ, s.r.o.
 • Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • ECOTEN s.r.o.
 • CIKO s.r.o.
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • Lightway s.r.o
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.