O Centru pasivního domu

Centrum pasivního domu (CPD) je neziskovým sdružením právnických a fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění odpovídající kvality pasivních domů.

 

CPD bylo založeno v roce 2005 jeho dosavadním ředitelem Janem Bártou jako jedna z prvních organizací, které se v České republice cíleně zabývaly energetickou efektivitou ve stavebnictví.

Dodnes je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší odbornou platformou, která podněcuje a moderuje diskusi v oblasti výstavby budov v pasivním standardu napříč expertní i laickou veřejností.

Lepší informovanost

Osvětové a vzdělávací aktivity CPD jsou zaměřené jak na investory, tak i na stavební experty a studenty architektonických či stavebních oborů.

Pořádá specializované i obecnější kurzy na témata spojená s výstavbou a kontrolou kvality pasivních a nulových domů pro odborníky, stejně jako osvětové semináře a výstavy pro širokou veřejnost.

Jednou z největších akcí, do kterých je Centrum pasivního domu každoročně zapojeno, jsou listopadové mezinárodní Dny pasivních domů, které Centrum koordinuje v rámci České republiky a během nichž může veřejnost navštívit zdejší obydlené i ještě rozestavěné pasivní domy.

Pro studenty i odborníky

Prostřednictvím svých specializovaných projektů pomáhá CPD také studentům vysokých a vyšších odborných škol architektonických a stavebních směrů získat odbornou praxi u kvalitních českých i zahraničních firem.

V neposlední řadě CPD pořádá každý rok společně se svým slovenským partnerem veletrh a odbornou konferenci sloužící k výměně nejnovějších poznatků v oblasti pasivních domů.

Na webových stránkách Centra najdete databázi pasivních domů v České republice s jejich kompletními technickými údaji a také databázi stavebních prvků využívaných při stavbě energeticky šetrných domů.

Zajištění kvality

Centrum pasivního domu sdružuje prověřené architekty, projektanty, stavební firmy, výrobce stavebních materiálů a prvků a další odborníky se zkušenostmi s pasivní domy. Ti se v rámci svých aktivit spolupodílí na činnostech CPD a to zejména svými odbornými znalostmi a zkušenostmi a aktivně spolupracují s ostatními členy.


Ke stažení: Výroční zprávy


Naši členové
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • AGROP NOVA a.s. (NOVATOP)
 • EnergySim s.r.o.
 • FINO-trade s.r.o.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • JRD s.r.o.
 • pátý rozměr s.r.o.
 • HAIDY a.s.
 • Ing. Jiří Čech
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • CONDA s.r.o.
 • NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY PLZEŇ s.r.o.
 • Ing. Michal Hučík
 • ThermWet s.r.o.
 • CIUR a.s.
 • MESSY s.r.o.
 • ATREA s.r.o.