CO

26. února 2016

Okna PROGRESSION s Uf=0,65W/m2K

Okna PROGRESSION se nejen pyšní certifikátem Passivhaus Institutu, jejich výborné vlastnosti byly ověřeny i měřením s výborným výsledkem součinitele prostupu tepla rámem Uf=0,65 W/m2K.

 

Hodnotu součinitele prostupu tepla lze zjistit výpočtem nebo měřením. Certifikace Passivhaus Institutu se získává na základě výpočtu, kde jsou použity normové hodnoty tepelné vodivosti, tedy na straně bezpečnosti.

Naměřené hodnoty součinitele prostupu tepla dřevěných oken jsou obvykle nižší než výpočtové, právě díky rozdílu mezi normovou hodnotou tepelné vodivosti λ dané dřeviny a skutečně naměřenou λ.

Vzhledem k tomu, že se v ČR porovnávají naměřené hodnoty součinitelů prostupu tepla U oken, bylo provedeno měření Uf rámu okna PROGRESSION, které jeho výborné vlastnosti potvrdilo.

Certifikáty okna PROGRESSION najdete ZDE.

Okno PROGRESSION Uf=0,65W/m2K je registrováno v Nové zelené úsporám pod kódem SVT7792.

Okno PROGRESSION


Naši členové
 • TECTOR ateliér - Ing. Martin Němeček
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • Jan Foff
 • SLAVONA, s.r.o.
 • ThermWet s.r.o.
 • Stapring, s.r.o.
 • Ing. arch. David Vašíček
 • AGROP NOVA a.s. (NOVATOP)
 • dobrý dům s.r.o.
 • ATREA s.r.o.
 • INTOZA s.r.o.
 • HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • Karon s.r.o.
 • Rekuperace Martínek
 • EnergySim s.r.o.
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • INTERNORM - OKNO, s.r.o.
 • HAIDY a.s.
 • Kalksandstein CZ s r.o.