30. listopadu 2016

Pasivní a nulové domy – cesta k úspoře a ke zdraví

 

Sub-projekt "Pasivní a nulové domy - cesta k úspoře a ke zdraví" reaguje na dlouhodobý skeptický postoj české veřejnosti k energeticky úsporným budovám a s tím související mýty, že tyto domy jsou komplikované na stavbu i provoz, že jsou příliš drahé, omezující, pro člověka a přírodu se „nevyplácející“. Projekt se pokouší tento postoj změnit – ukazuje, že téma energeticky úsporných budov je pochopitelné jak pro širokou laickou a odbornou veřejnost, tak pro děti na základních školách. Ukazuje energeticky šetrné domy nejen jako trend po celém světě a odraz energetického závazku, ke kterému se Česká republika prostřednictvím evropské směrnice o energetické náročnosti budov (tzv. EPBD II.) připojila, ale v prvé řadě jako logickou odpověď pro hledání spokojeného bydlení a života, který je ohleduplný k lidskému zdraví, k dalším generacím i k přírodním zdrojům.


Většina veřejnosti nemá dostatečné informace o praktických přínosech a možnostech energeticky šetrného stavitelství, případně se v nich neorientuje, neboť jim nejsou předkládány pro ně srozumitelnou formou. Díky projektu vytvoříme několik komunikačních kanálů, které přispějí k dlouhodobému zvýšení povědomí širší veřejnosti nejen o stavění a bydlení v pasivním standardu, ale o udržitelném rozvoji obecně.

Od března do září 2016 bylo realizováno celkem 5 klíčových aktivit, v rámci kterých byl připraven komplexní osvětově-vzdělávací program zahrnující:

- video o Centru pasivního domu

- videopozvánka na Dny pasivních domů

- Mýtus 1: Pasivní dům je drahý

- Mýtus 2: V pasivním domě nesmíte otevřít okno

- Mýtus 3: Pasivní dům nedýchá

Sub-projekt „Pasivní a nulové domy – cesta k úspoře a ke zdraví“  byl podpořen z Programu švýcarsko – české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. www.swiss-contribution.admin.ch

 

Švýcarsko-česká spolupráce MŽP ČR

 


Naši členové
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • CIKO s.r.o.
 • Penatus s.r.o.
 • 3AE s.r.o.
 • Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
 • Chytrý dům s.r.o.
 • Michael Jaďuď
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
 • Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • 3AD arquitectonica s.r.o. - Ing. Marek Raida
 • Ing. Tomáš Podešva - ateliér TO.P
 • ATREA s.r.o.
 • DOBRÝ DŮM, s.r.o.
 • Mgr. A. Miroslav Misař - architektonický ateliér PANARCHITEKT.cz
 • Internorm-okno, s.r.o.
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • Ing. arch. Ivan Kraus