6. června 2018

PATRONI AKCE DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2018

Patrony 15. ročníku akce Dny pasivních domů jsou pan Stanislav Čeřovský se ženou, kterého znáte z Manželských etud. Manželé si bydlení v nízkoenergetickém domě nemohou vynachválit. V rozhovoru se dočtete, co je motivovalo k výstavbě domu a jak jsou s bydlením spokojeni.

 

Proč jste se rozhodli postavit energeticky šetrný dům?

Jedním důvodem byla ekonomika provozu, dále pak snaha neničit zbytečně životní prostředí emisemi spalin. I to byl důvod, proč jsme se rozhodli pro topení dřevem, tedy obnovitelným zdrojem. Topíme jen cca 12x za sezónu, ale byl i rok, kdy jsme celkem topili jen 9x, poprvé až začátkem prosince, naposledy pak v únoru. Takto nízký počet topení je možný díky tomu, že se při topení nahřívá voda v akumulační nádrži a během dalšího týdne až dvou je rozváděna do podlahového topení.

Jak řešení návrhu a výstavba probíhala?

Na samém začátku jsme s manželkou postupně dolaďovali uspořádání místností v jednotlivých patrech. Hotovou a zcela konkrétní představu jsme nechali převést do projektu. Stavbu jsem organizoval sám a jednotlivé činnosti zadával vybraným firmám a jejich práci kontroloval. Sám jsem se na stavbě podílel spíše jen formou přípravných prací a dodělávek.

Jak jste s bydlením spokojeni, změnili byste něco?

Nic zásadního bychom neměnili, rozhodně ne pak na uspořádání domu či použité technice. I po jedenácti letech bydlení jsme velmi spokojeni, a to jak s komfortem, tak i s provozními náklady.

Co byste doporučili lidem, kteří se teprve chystají dům postavit?
Jasným doporučením je vzduchotechnika. Nejdejen o razantně snížené náklady na větrání díky rekuperaci, ale i o neporovnatelně větší komfort v zimním období, kdy není nutné otevírat okna. Při tradičním větrání asi jen málokdo větrá v zimě i během noci, což zpravidla vede k nedodržení hygienických hodnot výměny vzduchu. Další výhodou je možnost chlazení v létě. Optimální je doplnění vzduchotechniky zemním registrem (potrubí uložené co nejhlouběji pod zemí, v našem případě téměř ve dvoumetrové hloubce), na který je třeba myslet už v době, kdy se dělají výkopy. Díky zemnímu registru je teplota vzduchu na vstupu do domu i při extrémních mrazech značně nad nulou – začátkem zimy kolem 10 stupňů, koncem zimy cca 5 stupňů. Naopak v létě lze větrat chladným vzduchem s teplotou pod 15 stupňů.
Dalším zařízením zvyšujícím uživatelský komfort je centrální vysavač. Vysávání je pohodlnější díky tomu, že se tahá pouze hadice, a výkon je navíc vyšší než u běžných vysavačů. Další výhodou je kromě nižšího hluku i vyfukování všeho, co projde filtrem vysavače, mimo dům.
Jak na vzduchotechniku, tak na centrální vysavač je nutné myslet včas, instalace do již hotového domu je mnohem pracnější, nákladnější a někdy ani nemusí být dost dobře možná. V případě napjatého rozpočtu je vhodné alespoň instalovat potřebná potrubí s tím, že vlastní vzduchotechnická jednotka a vysavač se dokoupí později.
Mimořádně spokojeni jsme také se zvolenou skladbou obvodových zdí. Kontaktní izolace z minerální vlny o tloušťce 20 cm je na zdi s tloušťkou 29 cm z plných vápenopískových cihel, které sice téměř neizolují tepelně, což ani není jejich úkol, zato však akumulují velké množství tepla. Díky tomu se prakticky veškerý tepelný spád odehrává ve vrstvě izolace a zdivo v celé tloušťce tedy slouží jako akumulační hmota. Dům proto vychládá extrémně pomalu, takže při několikadenním i silném ochlazení není vůbec nutné topit.

Diskuse


Naši členové
 • ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček
 • Penatus s.r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • Ing. Jiří Čech
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • Michael Jaďuď
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • PRIMA spol. s r.o.
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • ISOCELL GmbH.
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • Josef Bárta
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • AGROP NOVA a.s. (NOVATOP)