Přihláška Člena - Studenta

Členem - Studentem může být fyzická osoba prezenčního či kombinovaného studia do 26 let včetně. Členství automaticky zaniká 30. 9., pokud student nedoloží potvrzení o studiu na následující školní rok. Členství vzniká rozhodnutím Ředitele na základě přihlášky.

 

Výhody členství

 • zvýhodněné vstupné na akce CPD
 • zvýhodněná cena produktů
 • předplatné časopisu Tepelná ochrana budov v ceně 624 Kč
 • zveřejnění na internetovém portálu www.pasivnidomy.cz
 • možnost zapojení se do pracovních skupin
 • přednostní spolupráce na akcích, projektech apod.

Práva

 • být informován o činnosti CPD
 • vyjadřovat se k činnosti CPD a navrhovat činnosti vedoucí k naplnění cílů

Povinnosti

 • napomáhat dosažení cílů CPD
 • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno CPD

Členský příspěvek

 • 500 Kč na školní rok (1. 9. – 31. 8.) bez ohledu na vzniku členství

Dobrovolnictví

Jako dobrovolník se můžete zapojit zejména do přípravy akcí, realizaci projektů a činnosti pracovních skupin. Co Vám za dobrovolnickou práci můžeme nabídnout?

 • vzděláte se a získáte zkušenosti v oblasti energeticky úsporného stavebnictví
 • stanete se součástí naší komunity, budete se účastnit našich akcí
 • získáte kontakty na potenciální zaměstnavatele, uznávané lidi z oboru
 • účast na pracovních skupinách vám přinese prestiž a zkvalitní vaše CV
 • za každých 15 odpracovaných hodin získáváte možnost zúčastnit se zdarma jednoho dne našeho libovolného kurzu

V případě otázek na členství se obracejte na Jana Bártu (jan.barta@pasivnidomy.cz, 732 121 651)

Přihláška

*
*
*
*
*
 


Naši členové
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • INTOZA s.r.o.
 • CONDA s.r.o.
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • CIUR a.s.
 • Karon s.r.o.
 • BACHL, spol. s r.o.
 • Ing. Martin Škornička
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • ISOCELL GmbH.
 • JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY s.r.o.
 • SLAVONA, s.r.o.
 • Stanislav Martínek
 • Minirol - Building Plastics ČR, s.r.o.
 • HAIDY a.s.
 • 3AE s.r.o.
 • E-KONCEPT, s.r.o.
 • PORSENNA o.p.s.
 • CB Building s.r.o.