Přihláška Člena - Studenta

Členem - Studentem může být fyzická osoba prezenčního či kombinovaného studia do 26 let včetně. Členství automaticky zaniká 30. 9., pokud student nedoloží potvrzení o studiu na následující školní rok. Členství vzniká rozhodnutím Ředitele na základě přihlášky.

 

Výhody členství

 • zvýhodněné vstupné na akce CPD
 • zvýhodněná cena produktů
 • předplatné časopisu Tepelná ochrana budov v ceně 624 Kč
 • zveřejnění na internetovém portálu www.pasivnidomy.cz
 • možnost zapojení se do pracovních skupin
 • přednostní spolupráce na akcích, projektech apod.

Práva

 • být informován o činnosti CPD
 • vyjadřovat se k činnosti CPD a navrhovat činnosti vedoucí k naplnění cílů

Povinnosti

 • napomáhat dosažení cílů CPD
 • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno CPD

Členský příspěvek

 • 500 Kč na školní rok (1. 9. – 31. 8.) bez ohledu na vzniku členství

Dobrovolnictví

Jako dobrovolník se můžete zapojit zejména do přípravy akcí, realizaci projektů a činnosti pracovních skupin. Co Vám za dobrovolnickou práci můžeme nabídnout?

 • vzděláte se a získáte zkušenosti v oblasti energeticky úsporného stavebnictví
 • stanete se součástí naší komunity, budete se účastnit našich akcí
 • získáte kontakty na potenciální zaměstnavatele, uznávané lidi z oboru
 • účast na pracovních skupinách vám přinese prestiž a zkvalitní vaše CV
 • za každých 15 odpracovaných hodin získáváte možnost zúčastnit se zdarma jednoho dne našeho libovolného kurzu

V případě otázek na členství se obracejte na Jana Bártu (jan.barta@pasivnidomy.cz, 732 121 651)

Přihláška

*
*
*
*
*
 


Naši členové
 • Ing. Jiří Čech
 • Mgr. Stanislav Paleček
 • Stach.cz stavby s.r.o.
 • LINDAB s.r.o.
 • Josef Bárta
 • Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • WIPPRO GmbH
 • TAUSH, s.r.o.
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • Ing. Pavel Minář - EKOSTEP
 • Lightway s.r.o
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group