Přihláška Člena - Studenta

Členem - Studentem může být fyzická osoba prezenčního či kombinovaného studia do 26 let včetně. Členství automaticky zaniká 30. 9., pokud student nedoloží potvrzení o studiu na následující školní rok. Členství vzniká rozhodnutím Ředitele na základě přihlášky.

 

Výhody členství

 • zvýhodněné vstupné na akce CPD
 • zvýhodněná cena produktů
 • předplatné časopisu Tepelná ochrana budov v ceně 624 Kč
 • zveřejnění na internetovém portálu www.pasivnidomy.cz
 • možnost zapojení se do pracovních skupin
 • přednostní spolupráce na akcích, projektech apod.

Práva

 • být informován o činnosti CPD
 • vyjadřovat se k činnosti CPD a navrhovat činnosti vedoucí k naplnění cílů

Povinnosti

 • napomáhat dosažení cílů CPD
 • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno CPD

Členský příspěvek

 • 500 Kč na školní rok (1. 9. – 31. 8.) bez ohledu na vzniku členství

Dobrovolnictví

Jako dobrovolník se můžete zapojit zejména do přípravy akcí, realizaci projektů a činnosti pracovních skupin. Co Vám za dobrovolnickou práci můžeme nabídnout?

 • vzděláte se a získáte zkušenosti v oblasti energeticky úsporného stavebnictví
 • stanete se součástí naší komunity, budete se účastnit našich akcí
 • získáte kontakty na potenciální zaměstnavatele, uznávané lidi z oboru
 • účast na pracovních skupinách vám přinese prestiž a zkvalitní vaše CV
 • za každých 15 odpracovaných hodin získáváte možnost zúčastnit se zdarma jednoho dne našeho libovolného kurzu

V případě otázek na členství se obracejte na Jana Bártu (jan.barta@pasivnidomy.cz, 732 121 651)

Přihláška

*
*
*
*
*
 


Naši členové
 • Minirol - Building Plastics ČR, s.r.o.
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • CONDA s.r.o.
 • ATREA s.r.o.
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.
 • Michael Jaďuď
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • 3AD arquitectonica s.r.o. - Ing. Marek Raida
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • BACHL, spol. s r.o.
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • Čanda, s.r.o.
 • Martin Jindrák
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.