Rada Centra pasivního domu

 

JIří Beranovský

Jiří Beranovský

Analytik v oblasti ekonomiky a užití energie, jednatel EkoWATT CZ s. r. o., předseda EkoWATT z. s.
Odborný asistent na KEMH při FEL ČVUT Praha a externista na FHS při UK.
Specializace: Energetický management, energetická soběstačnost, udržitelná výstavba, úspory energie, obnovitelné zdroje, rozhodovací procesy, investiční strategie, studie proveditelnosti, ekonomická a finanční analýza, optimalizace nákladů, výpočtové nástroje, lektorská činnost.
Vystudoval fyzikální inženýrství na FJFI ČVUT v oboru fyzikální elektronika. Doktorské studium v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetických technologií absolvoval na KE ZČU. MBA absolvoval na Sheffield Hallam University a MÚVS ČVUT. Absolvoval řadu odborných kurzů včetně komunikačních technik: Energetický specialista MPO (auditor), odborný poradce EKIS (MPO), certifikovaný projektant pasivních domů No. 2980 (Passivhaus Institut Darmstadt), LEED Green Associate (Green Building Certification Institute (GBCI), Licence 10702268), SB Tool CZ konsultant.
Přednáší „Ekonomiku užití energie“ a „Prezentační dovednosti“ na Katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd při FEL ČVUT Praha a na FHS při Univerzitě Karlově. Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj ČR a je akreditovaným koučem agentury Czechinvest v programu podpory nových firem a hodnotitelem evropských dotačních programů. Jako řešitel nebo spoluřešitel se podílel na několika projektech výzkumu a vývoje v oblasti obnovitelných zdrojů a efektivního využívání energie. Je autorem či spoluautorem řady publikací v oblasti využití energie, obnovitelných zdrojů a energetických úspor. Poradenská společnost EkoWATT je na trhu od roku 1990.

Aleš Brotánek

Aleš Brotánek

Aleš Brotánek je autorizovaný architekt, absolvent UMPRUM (1984). Diplomoval prací, která řešila skryté potenciály života na venkově od urbanistické revitalizace osídlení, bydlení v nízkoenergetickém a generačně přizpůsobivém domě až po  ekodesignu nábytku. Po roce 1989 se specializuje na nízkoenergetické domy. Je autorem prvního nízkoenergetického rodinného domu v Čechách (1995).
Je autorem prvního návrhu rekonstrukce podle zásad pasivního domu financované z veřejného rozpočtu – Ubytovna mládeže ve Vysokém Mýtě (oceněno čestným uznáním v soutěži Energetický projektu roku 2006).  Z řady další cen jsou významné ty, které obdržel za energeticky pasivní bytový viladům Pod Altánem ve Strašnicích. Tento návrh prokázal, že racionální spoluprací s developerem (JRD) a díky důsledné optimalizaci návrhovým nástrojem PHPP se může postavit pasivní bytový dům, který nemá zvýšené náklady na stavbu ve srovnání se zaběhlou praxí. (Cena České komory architektu v soutěži Energetický a ekologický projekt roku 2009, Nominace na Stavbu roku 2012, cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, vítěz kategorie Bytové domy v mezinárodní soutěži BEFFA/2012 a 1. místo v soutěži IEE / THE BEST OF AWARD 2012, cena předaná v Dublinu 2013).
V roce 2015  získal speciální ocenění za trvalý přínos v oblasti nízkoenergetické a pasivní výstavby v rámci  soutěže E.ON Energy Globe Award ČR. Zde jeho projekt pro společnost Country Life získal 1.místo v kategorii firma za Ekocentrum Archa/Nenačovice.
Spolupodílel se na založení Centra pasivního domu. Jako předseda sdružení Ekodům, z.s. se zaměřuje na propagování významu úspor neobnovitelných energií  při výstavbě a obsluze budov.
Popularizuje oblast pasivní výstavby v rozhlase, v tisku, televizi i přednášením a poradenstvím. V současnosti navrhuje pouze domy pasivní nebo blízké pasivnímu standardu. Externě přednáší na ČVUT, na FHS v Praze, na FSS v Brně.
Vede ABateliér, který je  specializovaný na projektování nízkoenergetických, pasivních a v poslední době i soběstačných domů. V roce 2010 se podílel na vzniku publikace Manuál energeticky úsporné architektury (oddíl Panelové domy: jak i ty lze jednoduše a technicky dobře změnit na pasivní dům.

Michal Hučík

Michal Hučík

Absolvent VUT FAST Brno a autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Dále absolvent kurzu Navrhování pasivních domů, vlastník certifikátu Certified European Passive House Designer od Passivhaus Institutu v Darmstadtu a člen sdružení Centrum pasivního domu. Problematice úsporných budov se věnuje od roku 2000, postupně se zájmově dostal přes úsporné a nízkoenergetické domy až k pasivním domům. Po praxi v několika projekčních kancelářích nyní působí na volné noze ve vlastním ateliéru specializujícím se na pasivní domy.
 

Zdeněk Kaňa

Autorizovaný stavitel, absolvent SPŠ stavební Vyškov (1979)
Původní zaměření pozemní stavby. V letech 1984-1989 TDI na stavbě Cukrovaru Hodonín. Od roku 1990 nejdříve živnostník a následně soukromý podnikatel v oboru stavebnictví. Stavby Kasárna Hodonín ubikace pro 400 osob, pekárny, prodejny, rodinné domy. V letech 1994-2000 výstavba nízkoenergetických dřevostaveb v Německu cca 40 domů. Projekt a realizace lokality 250 NED dřevostaveb v Květnici u Prahy, včetně 3 bytových domů (2003-2010). Iniciátor a organizátor první veřejné požární zkoušky "Jak (ne)hoří dřevostavba". Provádí ve spolupráci s vysokými školami měření vlastností různých konstrukcí dřevostaveb jak běžných (Květnice u Prahy), tak pasivních Dubňany (květen 2008). Projekt a realizace první přestavby v pasivním standardu v ČR – "Přestavba ZŠ na 27 pasivních bytů Dubňany". Oceněno Český energetický projekt 2010. Spoluautor experimentálního plusového domu v Dubňanech. Realizátor a propagátor pasivních dřevostaveb.
 

Radek Peška

 

Hana Přichystalová

smola_profil

Josef Smola

*1958, architekt, publicista, pedagog. Fa ČVUT 1982. Řemeslu se vyučil v ateliéru Gama Karla Pragera pod vedením architekta Petra Svobody, poté následovala praxe v projektových kancelářích velkých dodavatelských firem (IPS – dnes Skanska). Po listopadu 1989, na základě konkursu roční stáž v Paříži u CBC, dále zaměstnán v atelieru Omikron Martina Kotíka.
Od roku 1995 jako nezávislý architekt, vlastní atelier s širokým záběrem profesních zájmů. Dlouhodobě se věnuje problematice bydlení, včetně tvorby interiérů a designu. V oblasti bytové výstavby má registrováno několik patentů. Zabývá se rovněž stavebním právem a poradenstvím. Při realizacích, v tisku, v televizi a přednáškovou činností popularizuje aspekty energeticky úsporného bydlení, moderních dřevostaveb, pasivních domů. Byl dlouholetým členem a předsedou Stavovského soudu České komory architektů, zakladatel Centra pasivního domu, nyní předseda rady. Dále člen Asociace interiérových architektů a Obce architektů a v redakčních radách časopisů Tepelná ochrana budov a Energeticky soběstačné budovy.  Autor několika knih z oboru. Profesionální lektor v oboru udržitelných staveb. Od roku 2012 učí mladé architekty navrhování pasivních staveb na katedře architektury FSv ČVUT. Je garantem a vyučujícím nového oboru pasivní domy na VOŠ Volyně a VOŠ Dušní v Praze.
Vybrané práce: Pasivní bytový dům pro seniory v Modřicích (5 ocenění), Luxusní pasivní bytový dům Bubeneč gardens (v realizaci), pasivní Dům stromů v Průhonicích, několik desítek nízkoenergetických a pasivních rodinných domů, včetně televizního "Domu snů".
 

Zora Stupňánková

Jiří Šála

Jiří Šála

Představuje expertní, konzultační a projekční kancelář v Praze 3, Nitranská 19 v následujících oblastech: Autorizovaný inženýr ČKAIT pro pozemní stavby a pro energetické auditorství, energetický specialista MPO pro zpracování PENB, EA a EP, zpracovatel a konzultant částí ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov a navazujících překladů ČSN EN pro výpočtové metody a energetickou náročnost budov. Člen CPD, CZB ČR o.s. a Sdružení EPS. Vedoucí časopisu Tepelná ochrana budov, RR čas. Střechy-Fasády-Izolace. Odborný garant konferencí a publicista, vědeckovýzkumný pracovník.

 


Naši členové
 • Ing. Michal Hučík
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • PRIMA spol. s r.o.
 • JRD s.r.o.
 • RECIFA a.s.
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • Čanda, s.r.o.
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • 3AE s.r.o.
 • WIPPRO GmbH
 • KM Beta, a.s.
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • Meesenburg s.r.o.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • Stapring, s.r.o.
 • KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o.