28. května 2019

2018 byl hodně, hodně dobrým rokem …díky.

(autor: Josef Smola) A jak „osmičkové“ roky bývají přelomovými v řadě oblastí. Tak tomu bylo i pro náš Projektový a inženýrský ateliér zaměřený již výhradně na pasivní domy.

 

I. Projekty

V roce 2018 se nám podařilo „postrčit“ několik již rozpracovaných projektů, ale zejména získat dvě významné veřejné zakázky, které jak věříme, navážou na PBDS Modřice a posunou stav techniky oboru v ČR významně dopředu. A kam jinam, než směrem k rakouským standardům architektonicky kvalitních, udržitelných staveb, které jsou pro nás po léta stálým vzorem… soběstačným, či aktivním…

PBDS MODŘICE

Vlajkovou lodí našeho ateliéru se stal již před pěti léty dokončený soubor „Pasivního bytového domu pro seniory“ v Modřicích, koncipovaný jako první udržitelná stavba financovaná veřejným sektorem v ČR. Komplex se stal tradiční vstupní bránou řady exkursí, mířících dále do Vídně. Studie byla vypracována v roce 2009. (Autorská spolupráce: Aleš Brotánek a Jan Praisler.). PBDS získal celkem pět ocenění v různých soutěžích a přehlídkách.

smola_dobry_rok18_1

Obr. 1. Pasivní bytový dům pro seniory (PBDS) v Modřicích, pohled do atria s přírodním jezírkem, foceno v létě, při vnější teplotě přes 32°C.

Pro nás je významné, že v roce 2018 inicioval pan profesor Josef Chybík, sociologický průzkum spokojenosti obyvatel s realizovaným řešením. (Výsledky byly podrobně publikovány v recenzovaném časopisu Stavebnictví). Spokojenost obyvatel je 95 % (!).

Jedná se o pilotní a praktickou ukázku, že ani věkový segment seniorů nemá problém s řízeným větráním s rekuperací tepla, či například obsluhou toalet dešťovou vodou…

BUBENEČ GARDENS - BGs

Luxusní bydlení v pasivním energetickém standardu bylo projektováno ve stejné době, jako PBDS Modřice. Po vítězství ve vyzvané soutěži, kde jsme uspěli nejlépe, ze sedmi vyzvaných prestižních pražských ateliérů, následoval relativně hladký postup projektových prací, povolení a zahájení stavby.

Po realizaci zapažené stavební jámy pro podzemní parkingy, bazén s geotermálními vrty, byl projekt převzat jiným investorem. Stavba zastavena. Staveniště bylo po několik let opuštěno, jako vykotlaný zub, v Rooseveltově ulici, v Praze 6.

S novým investorem jsme se rozhodli nespolupracovat. (Máme dlouhodobou, osvědčenou strategii, že investory si vybíráme my, nikoliv oni nás:). Důvodem bylo rovněž porušování autorských práv, které i nadále trvá. (Neautorizované, fatální změny dispozičního řešení a mj. „vybagrování“ větší části pozemku na úroveň 1.PP, jako finální modelace terénu…atd.)

smola_dobry_rok18_2

Obr.2. Vizualizace původního, rozestavěného projektu. Autoři: Josef Smola, Jakub Masák, Petr Němejc, 2013.

Udržitelný koncept stavby, (s precertifikací SBToolCZ – gold) byl novým investorem přehodnocen a redukován na obvyklý developerský standard, který zjevně neodpovídá požadavkům právních předpisů. V roce 2018 byla realizace obnovena a dokončena byla hrubá stavba. Přes nerespektování původního záměru, ověřeného ve stavebním řízení je jen dobře, že se jizva vzácného pozemku zaceluje. Z původního, dle našeho mínění, kvalitního řešení, bohužel zůstává jen „divadelní kulisa“ původního domu, fixovaná územním rozhodnutím a stavebním povolením….

LUKA LIVING

Pozoruhodnou ale i zcela novou zkušeností, byla čtyřletá spolupráce s investorem nájemního polyfunkčního domu v těsné blízkosti stanice metra Luka. (Investiční náklady cca 600 mil. Kč.), 220 bytů. Úspěšně ukončená realizací, v roce 2018.

smola_dobry_rok18_3

Obr. 3. V prestižní realitní soutěži obdržel komplex Luka living z dvaceti cen hned tři. Osobně mně těší zejména ocenění – nejlepší koncept roku.

Po vyzvané soutěži na projektanta hledal investor do svého týmu architekta, který mluví „řečí architektů“, a zároveň by měl znalosti v oblasti energetické astavebně konstrukční optimalizace staveb. (Poté, co to nenalezl u architektů, kteří výběrové řízení vyhráli).

V srpnu 2014 jsme byli přizváni k rozpracovanému projektu pro stavební povolení, který byl deklarován v „běžném normovém standartu“. Do konzultačního týmu bylo postupně zapojeno ve finální části deset členů, odborníků z CPD.

Stavba byla realizována na základě požadavku investora dle PENB v třídě „A“. Mimořádně úsporná. V podstatě pasivní. (Co tomu předcházelo, si někdy později zaslouží samostatné pojednání).

Stavba i dosud unikátní investorský počin, získal, do dnešního dne 20 různých ocenění v tuzemských i mezinárodních soutěžích a přehlídkách.

Za zmínku stojí, že se na stavbě dobře uplatnili dva naši studenti v týmu technických dozorů stavebníka. Jedni z prvních absolventů našich ateliérů, již zaměřených na pasivní domy. Roman Belov si získal takové renomé, že byl investorem pověřen vedením skupiny interiérů, včetně provádění klientských změn, zajišťování subdodávek a finální montáže na stavbě, (rok po škole !). Obstál výborně.

smola_dobry_rok18_4

Obr. 4. Stavba se stala v průběhu realizace cílem několika našich exkursí. Studenti měli vzácnou možnost porovnat rozpracovanost v několika podlažích, od hrubé stavby, až po plně dokončené byty, včetně interiéru. Foto na střeše, v úrovni 16.NP.

MODULY DO TROPICKÝCH OBLASTÍ

smola_dobry_rok18_5

Obr. 5. Moduly do tropických oblastí, navalizované provedení. (Vizualizace: Tomáš Papoušek)

V roce 2017 Jsme podepsali smlouvu na vytvoření konceptu soběstačného rekreačního bydlení pro rezervace v tropických oblastech. Ve spolupráci s investorem, tak vznikl ojedinělý projekt bydlení s 14 denní plnou autonomií. (Jedinou potřebnou komoditou je mořská voda). V oblastí technologií jsme oslovili ke spolupráci ty nejlepší v ČR. Preference je i ze strany investora, využít maximálně dovedností domácích odborníků. Moduly mají stavebnicový koncept, umožňují komfortní dovolenou párům i rodinám. V roce 2018 probíhal výběr klíčových dodavatelů, v letošním roce očekáváme stavbu pilotního testovacího prototypu.

Je to zajímavá zkušenost, měnící zavedené stereotypy evropského klimatu. Obrácený teplotní spád, kdy uvnitř je chlad a teplo v exteriéru…

(Autorská spolupráce: Tomáš Papoušek).

smola_dobry_rok18_6

Obr. 6. Moduly do tropických oblastí. Schéma konstrukce - Partner, (vizualizace: Tomáš Papoušek)

PASIVNÍ RD RADOTÍN

Mezitím se nezříkáme ani práce na individuálně řešených rodinných domech pro soukromou klientelu. V roce 2018 byla vypracována studie a započat projekt pro stavební povolení pasivního domu navrženého, na pozoruhodný pozemek v Radotíně, Praha 16, se zajímavými dálkovými výhledy do údolí Lahvovic a Zbraslavi. Výrazně svažitý pozemek, je potom pro architekta vždy výzvou.

smola_dobry_rok18_7

Obr. 7. Pasivní rodinný dům Radotín, (vizualizace: Martin Stark)

LÁVKA HOŘICE

V říjnu roku 2018 byla slavnostně uvedena do provozu dřevěná lávka přes silnici první třídy, č.35, z Jičína do Hradce Králového, investovaná městem Hořice. Lávka řeší mimoúrovňové propojení Hořic s osadou rozvojovou zónou Libonice, kde bylo při přebíhání silnice v minulosti řada nehod. Lávka je nejenom dopravní stavbou, ale vytváří i významnou, z dálky viditelnou dominantu - bránu do „Podhůry“ a Podkrkonoší. Celková délka stavby činí, včetně břehových opěr 113,0 metrů, rozpětí hlavního parabolického oblouku je 31,0 m. Maximální výška vrcholu je 15,0 m, nad úrovní nivelety vozovky. (Autoři: Josef Smola + Vaner s.r.o)

PAVE LITOMĚŘIC

V únoru 2018 jsme podepsali smlouvu na projektovou dokumentaci PAVE „První energeticky aktivní budovy financované z veřejného rozpočtu“ v ČR. Jedná se o přestavbu a revitalizaci vojenské ubytovny z roku 1980 v areálu kasáren Jiřího z Poděbrad v Litoměřicích, na startovací bydlení pro mladé rodiny, vybavené městem všemi spotřebiči. Kapacitně 52 malometrážních bytů s komunitními prostory a víceúčelovým sálem, se zázemím. Bytový dům je stavebně konstrukčně v lepším než v pasivním standardu, jako udržitelná stavba se zelenými střechami. Primárním zdrojem energie je CZT a FVE 110 kWp, s úložištěm a net meteringem. Nástřešní VZT jednotky mají designované provedení. Navržena je rekuperace tepla z odpadní vody sprchových vaniček, elektrické energie výtahů, teplá voda do myček a praček. Obsluha toalet dešťovou vodou. Přistávací plocha pro zásobovací drony. LED osvětlení. Odpad je tříděn na sedm komodit, převážně v podzemních zásobnících. Fasády jsou vybaveny hnízdy pro netopýry a ptactvo.

Součástí areálu bytového domu je parková úprava s ovocným sadem, modelací terénu, přírodním jezírkem, dvěma dětskými hřištěmi, a stezkou s možností posilování pro dospělé i hotelem pro včely. Ekologické parkoviště s mlatovými vozovkami, zelení a 12 ti stojánkami elektro mobility. Osvětlení LED s potlačením světelného smogu.

Studii jsme vypracovali, včetně propočtu za 14 dnů (!), projekt pro spojené řízení, včetně položkového rozpočtu, za 2,5 měsíce. Aktuálně je vypsáno výběrové řízení v režimu design & build. Realizace stavby od léta 2019.

(Autoři: Josef Smola + Martin Stark)

smola_dobry_rok18_8

Obr. 8. Dřevěná Lávka Hořice, foto realizace z dronu: Michal Ludvík.

smola_dobry_rok18_9

Obr. 9. PAVE Litoměřice, pohled od severovýchodu, (vizualizace: Martin Stark)

DENNÍ STACIONÁŘ PLZEŇ

V září 2018 jsme vyhráli veřejnou zakázku na vypracování projektové dokumentace a zajištění územního rozhodnutí pro stavbu „Denního stacionáře Človíček 2“ v Plzni, Zadních Skvrňanech.

smola_dobry_rok18_10

Obr. 10. Denní stacionář Človíček 2, nadhled od jihozápadu, (vizualizace: Martin Stark)

Kapacitně je členěn stacionář na oddělení pro 3x12 klientů s těžkými kombinovanými postiženími, z toho jedno oddělení autistů. Unikátním konceptem je v ČR, u novostavby, spojení pečovatelského zařízení se školním vzděláním v jednom místě, pro věkový segment 4 až 45 let. To je výrazným ulehčením rodičů. Stavebně konstrukčně je z naší iniciativy v pasivním standardu, jako udržitelná, energeticky soběstačná stavba, se zelenými střechami. Dispozice jsou plně flexibilní, tak, aby mohly v budoucnu reagovat na vývoj nových požadavků v rámci sociální péče.

Primárním zdrojem energie je CZT a FVE 88 kWp, s úložištěm a návrhem net meteringu. Nádstřešní VZT jednotky mají designované provedení. Navržena je rekuperace tepla z odpadní vody sprchových vaniček, elektrické energie výtahů, teplá voda do myček a praček. Obsluha toalet dešťovou vodou. Přistávací plocha pro zásobovací drony. LED osvětlení. Odpad je tříděn. Fasády jsou vybaveny hnízdy pro netopýry a ptactvo.

Součástí areálu je parková úprava s komponovanou i ponechávanou původní zelení, s ovocným sadem, modelací terénu, vodním brouzdalištěm, dětským hřištěm, edukačními záhony a dalšími aktivitami pro postižené. Součástí zahrady je dřevěný pavilon, pro výuku i zábavu klientů a jejich rodičů. Provozně umožňuje areál i dílčí využití veřejností.

Dále ekologické parkoviště se vsakovacími plochami, zelení a dvěma stojánkami elektro mobility. Areálové LED osvětlení s potlačením světelného smogu.

V současnosti probíhá územní řízení. (Autoři: Josef Smola + Martin Stark)

II. Úspěchy našich studentů

Ateliéry, udržitelné architektury, kdy základem je pasivní standard, které vedeme na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT (obor A+S, architektura a stavebnictví) již sedmý rok s Ladislavem Kalivodou, se staly prestižními, měřeno výsledky studentů, také v tuzemských a mezinárodních soutěžích. Za poslední rok naši studenti dostali 8 „žlutých karet“. (Nikoliv jako ve fotbale :)), ale naopak ocenění za nejlepší semestrální práci v ročníku. Václav Šimeček, již zlatou kartu, (to znamená tři žluté karty po sobě).

Obdrželi, ve dvacetileté historii katedry, vůbec poprvé, 2x cenu rektora za vynikající reprezentaci fakulty i univerzity (Martin Stark a Josef Hoffmann). Rovněž dvakrát cenu děkana (Tereza Cahová a Oldřich Mervart). Již tradičně dosahujeme dobrých výsledků v národních kolech globální soutěže Multikomfortní dům společnosti Saint Gobain, (viz následující obrázky).

Studentské projekty jsou zpracovány v rozsahu od urbanistického řešení, přes energetický koncept technologií až po stavebně konstrukční detaily v měřítku 1/10, ověřené výpočtem. Profilujeme absolventa školy architektury s větším podílem technických znalostí. Pokračovali jsme rovněž v úspěších našich studentů, z předchozích ročníků, v soutěži „Ostrovní/soběstačný dům“.

smola_dobry_rok18_11

Obr. 11. Soutěžní práce, polyfunkční bytový komplex do Dubaje, studentka, Bc. Hanka Vočková, 2. cena v národním kole soutěže.

smola_dobry_rok18_12

Obr. 12. Soutěžní práce, polyfunkční bytový komplex do Dubaje, Bc. Tereza Cahová a Bc. Oldřich Mervart, 3. cena v národním kole soutěže.

III. Pedagogická činnost

I v roce 2018 jsme pokračovali ve výuce téměř nulových a pasivních domů na třech školách. VOŠ stavebních ve Volyni a v Praze1, Dušní ulici. Těžiště výuky spatřuji v již sedmiletém působení na katedře architektury, FSv ČVUT, kde v rámci ateliérové výuky na bakalářském a magisterském stupni máme několik stovek absolventů, mladých architektů, kteří prošli naším ateliérem. Máme přátelský vztah s bývalými absolventy, kdy nás již tradičně „studenti“ zvou na adventní posezení. Je nádherné poslouchat, jak jim rok od roku „narůstají křídla“ a dělají kariéru v praxi. Někteří jsou již nyní úspěšní i v mezinárodním prostředí.

VOŠ VOLYNĚ

Ve Volyni učíme v letním semestru 16 ti hodinový modul předmětu pasivní domy s Martinem Růžičkou. Výuku kumulujeme do dvou dnů. Naší specialitou je simultánní přednáška, kdy jsme po oba dny na podiu společně a vzájemně vedeme polemiku nad přednášenou látkou. Od studentů máme pozitivní reakce, dozví se tak aktuálně názory architekta i majitele realizační firmy k dané problematice. Modul je ukončen zápočtem.

VOŠ DUŠNÍ

Dušní je srdeční záležitost, moje střední alma mater, kde jsem absolvoval maturitou z oboru dopravních staveb. Po té, co byla jmenována nová energická paní ředitelka Marie Plíhalová, jsme spolu s Janem Bártou z CPD, koncipovali záměr nového oboru „Téměř nulových budov“ (TNB). Zajistili akreditaci, napsali rámcové osnovy, vytvořili podrobné učební plány. Proškolili stávající vyučující, a vytvořili i unikátní předměty a jejich náplň, které dosud na jiných školách nemají obdobu. Například: „Kontrola kvality energeticky vysoce efektivních budov“. Výuka je vedena s preferencí workshopů, jak jsme zvyklí jako lektoři CPD, zábavnou formou, na úrovni učiva vysoké školy. V létě 2018 jsem měl tu čest dovést první pilotní běh k absolutoriu. Studenti po třech létech studia obhájili titul DiS s výbornými výsledky.

smola_dobry_rok18_13

Obr. 13. Studenti prvního pilotního běhu TNB, VOŠ Dušní, těsně po obhajobě závěrečných prací. Vítězství jsme společně slavili ještě dlouho po půlnoci…

Katedra architektury, Fakulty stavební ČVUT v Praze

Při výuce se mi osvědčil následující přístup. Vnímám studenty jako klienty. Důležité je jim prezentovat, že mám rád nejenom řemeslo architekta, ale že i rád učím, s tím, že cílem je navodit v naších ateliérech pocit pohody, nadsázky, někdy i černého humoru, který umožňuje vytvořit prima uvolněné prostředí pro tvůrčí činnost. Autorita učitele se nejlépe posílí ukázkami z vlastní praxe praktikujícího architekta.

V průběhu semestru jsou studenti v našich ateliérech seznámeni s vývojem projektů, které aktuálně zpracováváme, rozebírají se příčiny možných problémů, které vznikají a nápravy jejich řešení. Studenti mají možnost konfrontace teorie, kterou je učíme při školních projektech, s praktickým uplatňováním v praxi – mohou si tak zároveň ověřit integritu osobnosti vyučujícího.

Specialitou ateliéru jsou tématické přednášky vlastní produkce, doplněné špičkovými odborníky z praxe, které si zveme do výuky. Problematiku téměř nulových a pasivních budov postupně implementujeme díky porozumění a podpoře vedení katedry, kromě tradičních bakalářských a magisterských ateliérů, do výuky dalších předmětů.

ATV4 a BPA

Na základě vlastní iniciativy, (odborného asistenta pro energeticky úsporné stavby), se s podporou vedoucího katedry architektury, fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Mikuláše Hulce podařilo dva předměty oboru A+S (architektura a stavebnictví) převést na úroveň pasivních domů již od roku 2018. Jedná se o ATV4 – kde se mladí architekti učí řemeslu projektování, optimalizují starší práci až do úrovně projektu pro provádění stavby, včetně stavebně konstrukčních detailů.

Navazuje závěrečná bakalářská práce BPA. Zde jsme do osnov doplnili spolu s Janem Tywwoniakem a Jiřím Novákem, z katedry pozemních staveb nový modul check listů. Kde studenti jednoduchou, přehlednou grafickou formou, doplněnou nezbytnými výpočty, prokazují energetickou úspornost svého projektu rodinného domu.

Fakulta stavební, se tak stala první univerzitou v zemi, kde studenti architektury (celý ročník) absolvují závěrečnou práci v pasivním energetickém standardu.

Workshopy

Standardní ateliérovou výuku na katedře architektury doplňujeme zábavnou formou o workshopy. Již tradičním se stal předvánoční happening „od husího brku k první myši“, kde seznamujeme studenty s historií zobrazovacích metod od „Egypta“ až po současnost. Máme například archivovány první české „acetonové“ fixy z 60 let, dosud funkční (!) a další kreslící pomůcky z minulého století, které jsou pro studenty velkým překvapením. Ostatně i psaní tuží seříznutým husím brkem, není úplně jednoduché…natož rýsování podle pravítka, jak si mohou studenti vyzkoušet.

Dalším již tradičním, je oslava halloweenu, kde výuka celý den probíhá v maskách.

V každém semestru, rovněž tak i v roce 2018, potom se studenty pořádáme prodloužený víkendový pracovní a studijní pobyt v Telči, kde má fakulta v rekonstruovaném středověkém paláci na náměstí, proti zámku, skvěle vybavené školící středisko. (Zlepšujeme tím zároveň po večerech obchodní bilanci místních pohostinských zařízení…)

Poslední ateliéry před vánocemi potom vedeme velmi neformálně, v duchu „svařáku“, cukroví a dobré nálady. Výsledkem je potěšitelný fakt, že se k nám do ateliérů hlásí studenti v průběhu studia opakovaně, někteří i po třetí, počtvrté. Což je samozřejmě lichotivé. Často nám v pozitivním „záchvatu“ upřímnosti sdělí, že u nás musí udělat podstatně více práce, než v jiných ateliérech, hodnotíme přísněji, ale jak sami přiznávají, o to více se naučí pro praxi… A mají zřejmě pravdu, za 35 let se mně nikdo na studijní výsledky nezeptal. Vždy rozhodovalo, co umím, a mohu okamžitě nabídnout …. Rádi těm nejlepším zprostředkujeme pracovní nabídky, jak z pomezí členů CPD, tak i u spřátelených architektonických ateliérů, či samosprávy měst.

smola_dobry_rok18_14

Obr. 14 Předvánoční happening „od husího brku k první myši“. Náš ateliér AT01 2018.

smola_dobry_rok18_15

Obr. 15 Předvánoční happening, halloween, náš ateliér AMG1 2018 v pavilonu D, (autor článku – v bílé masce nahoře v pravo)

PROMOCE

smola_dobry_rok18_16

Obr. 16 Z promoce bakalářů, šatna Betlémská kaple, léto 2018 Možnost účastnit se promoce, v taláru je třešnička na dortu v činnosti pedagoga vysoké školy a velká pocta.

Slavnostně naladěná atmosféra Betlémská kaple za účasti akademické obce, budoucích absolventů, a jejich rodičů, příbuzných a přátel, je zrcadlem našich úspěchů a osudem dalšího směřování technické inteligence v oboru architektura. Osobně, pokud mohu, promoce nevynechám. Je to pro mě vždy svátek. Vidět studentky/studenty, které znáte řadu let v džínách, jak ve formálním oblečení přistupují k profesnímu slibu…

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FAKULTY STAVEBNÍ/DOD 2018

smola_dobry_rok18_17

Obr. 17. Den otevřených dveří fakulty stavební ČVUT, expozice naší katedry architektury, podzim 2018, Foto: Miloš Sedláček.

Den otevřených dveří je výkladní skříní toho, co může naše fakulta nabídnout studentům středních škol, v dalším studiu. Prezentují se všechny katedry, ale i nabízené obory. Katedra architektury (jedna z největších škol architektury v zemi), představuje obor A+S, (architektura + stavitelství), profesionální modely týmu Michal Chalupy, ale zejména modely studentské, zobrazující nejlepší ročníkové projekty.

Samozřejmostí je využití 3D tiskáren pro obtížně modelovatelné, prostorově náročné, části studentských projektů. Dále jsou nabízeny ke zhlédnutí motivační ročníkové práce z průběhu studia předchozích absolventů. „Vlajkovou lodí“ jsou prezentace našich prací magisterských ateliérů. Kde je kladen důraz na jednotu urbanistického, architektonického konceptu,…dopracovaného až po stavebně konstrukční detail v měřítku 1/10, (ověřený výpočtem).

La MAT/ LABORATOŘ MATERIÁLŮ - D 1101

Nápad laboratoře materiálů vznikl v průběhu roku 2016. První funkční fázi se podařilo rozběhnout do konce roku 2018.

Cílem je postupné vytvoření expozice pokročilých, vysoce účinných materiálů, výrobků a komponentů téměř nulových/pasivních budov, které mají zároveň dobré vlastnosti v rámci celoživotního cyklu stavby, vlivu na životní prostředí (např. hodnocení metodou LCA). Záměrem je, aby studenti měli bezprostřední možnost v rámci ateliérové výuky zejména konstrukčních ateliérů (jak bakalářského, tak magisterského stupně studia, zejména „komplexní projekt“ ATV4 a AAKA) se „naživo“ a bez formalit seznámit s progresivními materiály a jejich vlastnostmi, které se užívají při návrhu a realizaci téměř nulových/pasivních domů. „Ošahat“ si je.

Konkrétní projekt umožňuje rovněž petrifikovat partnerství CPD (Centrum pasivních domů, www.pasivnidomy.cz) a katedry architektury, fakulty stavební ČVUT v oblasti edukace téměř nulových/ pasivních domů.

Náplň a struktura expozice:

stavební materiály, výrobky a komponenty, které ovlivňují teplosměnnou obálku a podílejí se na technice vnitřního prostředí. Vzorky, výrobky, sestavy, části konstrukcí, včetně katalogů, materiálových listů, později i knihovna a literatura. Vzorky a materiály jsou označeny logem a názvem výrobce.

V první etapě je expozice vázaná přístupem do mojí pracovnu na katedře architektury, aktuálně pracujeme na možnosti nových prostor s lepším přístupem expozice studentům v režimu 7/24.

smola_dobry_rok18_18

Obr. 18 Logo, autor: Jirka Mezera

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ V PRAXI A PRO VÝUKU

Součástí naší ateliérové výuky jsou rovněž přednášky a praktické ukázky problematiky zajištění parametrů klimatu chráněného vnitřního prostředí staveb s obytnými a pobytovými místnostmi v návaznosti na La MAT.

V roce 2018 se povedlo ve spolupráci s Alešem Brotánkem zajistit od společnosti Atrea (rovněž člen CPD) dar fakultě stavební ČVUT, katedře architektury. Dvě plně funkční větrací jednotky s možností rekuperací tepla.

Jedna jednotka slouží jako statický exponát v La MAT, jako ukázka studentům pro výuku. Druhá bude v roce 2019 zprovozněná, napojená na vzduchovody a bude obsluhovat počítačovou učebnu pavilonu H.

IV. Exkurse

Jsem přesvědčen, jak v oblasti profesní, jako praktikující architekt, tak v i ve výuce, že klíčovou složkou práce architekta, je poznávat další stavby in situ osobně. Na místě a v kontextu. Hodně cestovat….

V roce 2018 jsem měl příležitost se účastnit, či spolu organizovat prohlídky měst Litomyšl, Humpolec, Třebíč, Modřice, Dubňany, Aspern Seestadt ve Vídni (opakovaně), Dessau, Hamburk, Brémy, Bremenhafen. (Německo -> skvělá příprava kolegů z katedry Jany Hořické + Jana Pustějovského).

Jsou to jinak nesdělitelné zkušenosti a poznatky. Vyžaduje to čas i odpovídající prostředky – bez toho si však práci architekta dokážu jen obtížně představit…

smola_dobry_rok18_19

Obr. 19. Severní Německo. Každých 10 - 20 kilometrů dálnice, farma s 30 – 50 ti vrtulemi, větrných OZE.

V. Poděkování

U příležitosti „ohlédnutí za rokem 2018“ bych rád poděkoval, všem kolegům na katedře i fakultě, na VOŠ, našim studentům, členům Centra pasivního domu, spolupracovníkům v ateliéru, i dalším kolegům z řady profesí…

Bez nich bychom to nedokázali, jako one man show !

Využívám tak této příležitosti rovněž k bilancování a k rozloučení se s funkcí předsedy rady CPD, a zakládajícího člena, odkud po 14 létech odcházím, přenechávaje místo,… a rád,… mladším…

Josef Smola, květen 2019

Diskuse


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Lightway s.r.o
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • KM BETA a.s.
 • CONDA s.r.o.
 • Isocell GmbH & Co KG
 • PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.
 • BACHL, spol. s r.o.
 • Stapring, s.r.o.
 • Ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • JRD s.r.o.
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • ATREA s.r.o.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • MESSY s.r.o.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • Ing. arch. Jakub Šunka

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton

Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby