Martin Jindrák

Martin Jindrák


Vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Olomouci. V letech 1993 – 2002 se ve spol. RD Rýmařov věnoval přípravě a návrhům konstrukcí prefabrikovaných dřevostaveb vč. úpravy konstrukčního systému RD Rýmařov a vytvoření konstrukce „NOVA“. Od roku 2002 do roku 2013 se ve společnosti Atrea s.r.o. věnoval problematice teplovzdušného vytápění, řízeného větrání s rekuperací odpadního tepla a mikroklimatu v rodinných domech, bytových domech a školách, hlavně ve vazbě na energeticky pasivní objekty. V současné době se těmto tématům, projekci VZT a energetickým auditům věnuje ve vlastní projekční kanceláři.

V rámci propagační činnosti kromě lektorování kurzů CPD mimo jiné spolupracuje na seminářích ČKAIT a Asociace energetických specialistů.

Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika.
Od roku 2004 bydlí s rodinou v jednom z prvních energeticky pasivních objektů v České republice - EPD Rychnov. Účastnil se mnoha dalších pilotních akcí pasivních domů – BD Dubňany, BD pro seniory Modřice apod.

Podílel se na připomínkování implementace směrnice o energetické náročnosti budov a přípravě technických podkladů k programu Nová zelená úsporám – vzduchotechnické systémy.Naši členové
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • Xella CZ, s.r.o.
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • Martin Jindrák
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • Josef Bárta
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • KM Beta, a.s.
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • EJOT CZ, s.r.o.
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • Evora CZ, s.r.o.
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • INTOZA s.r.o.
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • Lightway s.r.o