Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D.

Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D.


Architektka a projektantka, zabývá se projektováním, poradenskou, lektorskou a přednáškovou činností v oboru energeticky pasivních staveb. Pracovala v ateliéru PAUAT Architekten ve Welsu v Rakousku, vyučuje na Fakultě stavební ČVUT v Praze, spolupracuje s Centrem pasivního domu na vzdělávacích kurzech, organizuje a vede odborné exkurze. Věnuje se také teorii a dějinám architektury a zahrad.



Naši členové
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • KM Beta, a.s.
 • AGROP NOVA a.s. (NOVATOP)
 • HAIDY a.s.
 • Martin Jindrák
 • Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
 • LINDAB s.r.o.
 • ATREA s.r.o.
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • E-KONCEPT, s.r.o.
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • Penatus s.r.o.
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • SLAVONA, s.r.o.
 • JRD s.r.o.
 • Stapring, s.r.o.
 • 3AE s.r.o.