Tento termín není aktivní.

Fotovoltaika v daňových a účetních souvislostech

/ / INTOZA s.r.o.

 
 
Termín: Kapacita: Místo:
18.1.2013 Ostrava

Společnost Intoza aktuálně zařazuje seminář Fotovoltaika v daňových a účetních souvislostech, včetně změn od roku 2013.

 Obsah semináře:

 1. Vymezení pojmu „fotovoltaika“ z technického hlediska (s jakými typy solárních zařízení se můžeme v praxi setkat)
 2. Fotovoltaika v české legislativě (energetický zákon aj.)
 3. Držitel licence udělené ERÚ a povinnost vést účetnictví (alternativní evidence)
 4. Daňové dopady provozování solárních zařízení z pohledu daní z příjmů (historická aplikace osvobození od DPFO či DPPO, speciální režim odepisování ad.)
 5. Fotovoltaika a odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění (definování vyměřovacího základu OSVČ)
 6. Další daňové aspekty fotovoltaiky (solární daň, DPH, daň z nemovitostí)
 7. Využívání solárních zařízení neziskovými subjekty (daňové souvislosti)
 8. Zamyšlení nad stávajícími výhodami využívání solárních systému, rozsah podpory využívání obnovitelných zdrojů energie (zelený bonus vs. výkupní cena)
 9. Změny v poskytování podpory v oblasti fotovoltaiky od r. 2013
 10. Zodpovězení dotazů účastníků semináře, diskuse
Více informací a přihláška na www.intoza.cz
 
 

Naši členové
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • WIPPRO GmbH
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o.
 • PRIMA spol. s r.o.
 • EJOT CZ, s.r.o.
 • JRD s.r.o.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • Josef Bárta
 • Chytrý dům s.r.o.
 • Stanislav Karásek
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • Ing. Michal Hučík
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • CIKO s.r.o.