Jak navrhovat nové budovy dnes a po roce 2022 – nZEB ve zkratce

 
 
Termín: Kapacita: Místo: Cena: Přihlásit se
10.11.2020
10:00 - 12:00
WEBINÁŘ, ONLINE 990 Kč

Od 1. 1. 2022 se znovu zpřísní požadavky na výstavbu nových budov, což si vyžádá změnu způsobu, jakým budou navrhovány. Energetická optimalizace, která zohledňuje tvar nebo orientaci budovy, se tímto stává nedílnou součástí projektu už ve fázi studie. Jde o další krok směrem k budovám s téměř nulovou spotřebou energie – nZEB (Nearly Zero Energy Buildings).

Webinář je určen především projektantům a architektům.

 • Zorientujete se v problematice
 • Seznámíte se změnou požadavků a novým přístupem k navrhování budov
 • Naučíte se, jak plnit nové požadavky s co nejnižšími investičními náklady
 • Získáte v praxi využitelné znalosti
 • Vše si ověříte na reálné energeticko-ekonomické optimalizaci domu
 • Interaktivní workshop vede zkušený lektor

Program online webináře (2 hod):

 • Rozbor aktuálně platných požadavků na novostavby (nZEB)
 • Přehled a rozbor požadavků na výstavbu nových budov po 1. 1. 2022
 • Uvedení legislativních změn do kontextu
 • Případová studie – rodinný a bytový dům, ukázky možných řešení

Členové ČKAIT a ČKA mají nárok na slevu 10%.

Do poznámky v přihlášce prosím napište “Jsem členem ČKAIT / ČKA a uplatňuji nárok na slevu 10%.” Slevy se nesčítají. 

Kurz je zařazen do programu Celoživotního profesního vzdělávání ČKA (2 body) a celoživotního vzdělávání ČKAIT (1 bod).

 

O lektorovi

Ing. Michal Čejka

 • Konzultant v oblasti energetické efektivity. Specializuje se na komplexní přístup při optimalizaci budov zahrnující nízkou energetickou náročnost, kvalitu vnitřního prostředí, efektivní využití obnovitelných zdrojů energie a adaptaci budov na změnu klimatu.
 • Od roku 2009 projektový manažer a senior konzultant v oblasti energetických úspor a stavebně fyzikálního posouzení staveb ve společnosti PORSENNA o.p.s.
 • Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti, mj. jako lektor Centra pasivního domu se zaměřením na práci s PHPP a ekonomiku.
 • Od roku 2015 člen týmu aliance Šance pro budovy, kde jako odborný specialista spolupracuje na přípravě a vyjednávání podmínek dotačních titulů, přípravě novelizace legislativních předpisů a na strategii renovace budov a jejich adaptaci na změnu klimatu.
 • Člen pracovní skupiny MPO k novele vyhlášky č.78/2013 Sb.


Ing. Michal Čejka lektor kurzu


Naši členové
 • Passive Technology s.r.o.
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • MESSY s.r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • LINDAB s.r.o.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • REHAU, s.r.o.
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • PROPASIV s.r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
 • CIUR a.s.
 • CIKO s.r.o.
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • Stapring, s.r.o.
 • KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o.

Hlavní mediální partneři

for arch logo