Jak navrhovat nové budovy dnes a po roce 2022 - teorie a praxe nZEB

 
 
Termín: Kapacita: Místo: Cena: Přihlásit se
14.1.2021
9:00 - 16:00
WEBINÁŘ, ONLINE 2 200 Kč

Od 1. 1. 2022 se znovu zpřísní požadavky na výstavbu nových budov, což si vyžádá změnu způsobu, jakým budou navrhovány. Energetická optimalizace, která zohledňuje tvar nebo orientaci budovy, se tímto stává nedílnou součástí projektu už ve fázi studie. Jde o další krok směrem k budovám s téměř nulovou spotřebou energie – nZEB (Nearly Zero Energy Buildings).

Webinář je určen především projektantům a architektům.

 • Zorientujete se v problematice
 • Seznámíte se změnou požadavků a novým přístupem k navrhování budov
 • Naučíte se, jak plnit nové požadavky s co nejnižšími investičními náklady
 • Získáte v praxi využitelné znalosti
 • Vše si ověříte na reálné energeticko-ekonomické optimalizaci domu
 • Interaktivní workshop vede zkušený lektor

O lektorovi

Ing. Michal Čejka

 • Základní přehled změn vyhlášky č.264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov
 • Návrh budov s téměř nulovou spotřebou energie dnes a po 1. 1. 2022 (případová studie)
 • Desatero – základní pravidla efektivního návrhu budov nZEB (ukázky řešení)
 • Energetická optimalizace rodinného domu v praxi (odborně vedený workshop)
 • Vyhodnocení dopadu na energetickou náročnost budovy a výši investičních nákladů
  • Konzultant v oblasti energetické efektivity. Specializuje se na komplexní přístup při optimalizaci budov zahrnující nízkou energetickou náročnost, kvalitu vnitřního prostředí, efektivní využití obnovitelných zdrojů energie a adaptaci budov na změnu klimatu.
  • Od roku 2009 projektový manažer a senior konzultant v oblasti energetických úspor a stavebně fyzikálního posouzení staveb ve společnosti PORSENNA o.p.s.
  • Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti, mj. jako lektor Centra pasivního domu se zaměřením na práci s PHPP a ekonomiku.
  • Od roku 2015 člen týmu aliance Šance pro budovy, kde jako odborný specialista spolupracuje na přípravě a vyjednávání podmínek dotačních titulů, přípravě novelizace legislativních předpisů a na strategii renovace budov a jejich adaptaci na změnu klimatu.
  • Člen pracovní skupiny MPO k novele vyhlášky č.78/2013 Sb.


Ing. Michal Čejka lektor kurzu


Naši členové
 • Josef Bárta
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • MESSY s.r.o.
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • Passive Technology s.r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • Michael Jaďuď
 • Evora CZ, s.r.o.
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • JRD s.r.o.
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • BACHL, spol. s r.o.
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz

Hlavní mediální partneři

for arch logo