Tento termín není aktivní.

Obálka budovy I.

 
 
Termín: Kapacita: Místo: Cena:
24.4.2024
8:30 - 14:30
100 ONLINE 1 900 Kč

Hledáte ideální konstrukční systém pro svou nostavbu nebo renovujete dům zajímají vás chytrá řešení pro zateplení obálky, řešení stavebních detailů či správný výběr oken a jejich osazení? Pak je tento webinář určen přímo vám! Seznámíte se se širokou škálou možných přístupů...

pro koho je kurz určen:

 • pro architekty, projektanty, energetické specialisty
 • pro odbornou veřejnost
 • pro studenty a pedagogy VŠ, SŠ

Obsah kurzu:

 • Soubor přednášek na téma efektivního návrhu obálky budovy pro novostavby i renovace.
 • Každá z přednášek se bude věnovat konkrétní části obálky a důležitým aspektům jejího efektivního návrhu – vnitřní i vnější zateplovací systémy, speciální druhy tepelných izolantů a jejich správná aplikace (vakuové izolace, aerogel, PIR, compactfoam, apod.), výplně otvorů (okna a dveře) včetně jejich správného zabudování, řešení složitých stavebních detailů, apod.
 • Spojujícím aspektem je minimalizace spotřeby energie s cílem splnit klasifikaci primární energie z neobnovitelných zdrojů na úrovni A – mimořádně úsporná. 

Hlavní témata:

 • Vnitřní i vnější zateplovací systémy.
 • Speciální druhy tepelných izolantů a jejich správná aplikace (vakuové izolace, aerogel, PIR, compactfoam apod.).
 • Výplně otvorů (okna a dveře) včetně jejich správného zabudování.
 • Řešení složitých stavebních detailů.
 • Ekonomika návrhu úsporných opatření; souvislosti s PENBem a současnou změnou legislativy apod. 

(Podrobný program průběžně doplňujeme.)

Program:

Čas  Téma Přednášející
08:30–09:10

Širší souvislosti, legislativní vývoj novostavby a renovace

Ing. arch. Michal Egly
Centrum pasivního domu, z.s.

09:10–09:50

Přerušení tepelných mostů u svislých konstrukcí

 • Prezentace nových produktů k přerušení tepelných mostů u svislých konstrukcí systémy Schöck Sconnex® a Schöck Isokorb®.
 • Detail nosného uložení s přerušením tepelného mostu u sloupů byl poslední detail, který bylo třeba řešit. Zároveň je k dispozici systém pro monolitické i zděné stěny. Doplněním tématu bude představení nového atikového prvku Schöck Isokorb® CXT typ AP.
Ing. Jiří Mrkva
Shöck - Wittek s.r.o.

 

ČLEN CPD

09:50–10:30

Parotěsnost a vzduchotěsnost obálky budovy, limity a ověřování

 • Důvody, způsoby a materiály
 • Limity, legislativa a způsob ověřování
 • Technická řešení, některé chyby v realizaci

Mgr. Stanislav Paleček

ČLEN CPD

10:30–10:40 přestávka  
10:40–11:20

Izolační materiály pro ETICS EPS, MW, TWINNER

Ing. Pavel Rydlo, Ing. Lukáš Kostka
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize V-systém

ČLEN CPD

11:20–12:00

Technologie zdění z vápenopískových bloků Sendwix

 • ruční a strojní zdění, převazby, instalace, kotvení, detaily - vzduchotěsnost, příprava na montáž výplní, základní fyzikální vlastnosti zdiva

Vlastimil Sova
KM BETA a.s.

ČLEN CPD

12:00–12:10 přestávka  
12:10–12:50

Zasklení pro pasivní domy

Ing. Pavel Hotový
AGC Flat Glass Czech a.s.

ČLEN CPD

12:50–13:30

Efektivní osazení okna do konstrukce

 • Navrhnutí systému montáže
 • Příklady správné praxe
 • Řešení připojovací spáry
 • Reference

Ing. David Karfík
Meesenburg s.r.o.

ČLEN CPD

13:30–13:40 přestávka  
13:40–14:30

Lehčené pórovité kamenivo

 • Výrobní proces LPK
 • Uložení a hutnění
 • Použití v pozemním stavitelství
 • Použití v liniových stavbách
 • Výhody LPK

Aneta Kunešová
REFAGLASS s.r.o.

ČLEN CPD

Přednášející:

Pavel Hotový_AGC

Ing. Pavel Hotový

AGC Flat Glass Czech a.s.

Ve společnosti AGC působí 15 let. Nejprve získával cenné zkušenosti na pozici marketingové komunikace a v současné době se již 11 rokem podrobně věnuje portfoliu zpracovaného skla jako produktový manažer pro region Střední Evropy.

Michal Egly

Ing. arch. Michal Egly

Centrum pasivního domu, z.s.

Lektor a odborný poradce Centra pasivního domu.
Od roku 2012 architekt/projektant v oblasti bytové, administrativní a občanské výstavby se zaměřením na stavební fyziku, kvalitu vnitřního prostředí, využití OZE a energetickou optimalizaci budov za využití PHPP a dalších nástrojů.
Specialista na koncepční přístup, vliv návrhu na výsledné parametry budovy, udržitelnost a kvalitu budov v oblasti ekologické, ekonomické, i sociální.

Stanislav Paleček

Mgr. Stanislav Paleček

Diagnostika Paleček

Diagnostik pasivních a nízkoenergetických domů. Absolvent Přírodovědecké fakulty UK v Praze obor Ochrana životního prostředí (1996). Do roku 1996 působil u Hlavní báňské záchranné stanice Kladno jako vedoucí plynové laboratoře. Po roce 1996 se jako nezávislý diagnostik zabývá radonovou diagnostikou v budovách a na stavebních pozemcích, termografickou diagnostikou staveb a diagnostikou vzduchotěsnosti budov v návaznosti na jejich energetickou, radiační a stavebně technickou bezpečnost.

Jako první komerční firma v ČR provádí od roku 2006 diagnostiku vzduchotěsnosti budov metodou Blower Door. V letech 2007 – 2009 prezentuje na desítkách seminářů po celé ČR způsoby dosahování a ověřování vzduchotěsnosti a Blower Door jako novou diagnostickou metodu v oboru výstavby nízkoenergetických a pasivních staveb. Je certifikovaným radonovým diagnostikem, termografickým diagnostikem a od roku 2022 Autorizovaným zkušebním technikem pro měření vzduchotěsnosti staveb. Dlouhodobě se věnuje propagaci a popularizaci environmentálních aspektů výstavby, udržitelných způsobům výstavby zvláště nízkoenergetických a pasivních domů, přednáškovou činností a poradenstvím.

Je členem sdružení Centrum pasivního domu (2007), Ekodům (2001), Asociace Radonové Riziko (1997) a zakladatelem a dlouholetým předsedou Asociace Blower Door CZ (2009-2020).
Podílel se například na realizaci Ekologického centra Veronica v Hostětíně, první administrativní budově v pasivním standardu fy Intoza v Ostravě, prvním penzionu pro seniory v pasivním standardu v Modřicích u Brna a dalších cca 2500 (k roku 2022) nízkoenergetických a pasivních staveb v ČR, SR a Francii.

Pavel Rydlo_Saint Gobain

Ing. Pavel Rydlo

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize V-systém

Produktový manažer společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s divize Isover. Vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby. Od roku 1996 se aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací pro stavebnictví.

no photo male

David Karfík_Meeseburg

Ing. David Karfík

Meesenburg s.r.o.

Od roku 2014 je součástí společnosti Meesenburg s.r.o.

Je technickým poradcem v oblasti montáže oken a decentrálních větracích systémů.

Aneta Kunešová_Refaglass

Aneta Kunešová

REFAGLASS s.r.o.

Aneta Kunešová pracuje ve společnosti REFAGLASS jako obchodně technický zástupce pro klíčové zákazníky. Má na starosti nejen přípravu technických podkladů, rýsování, vývoj a výzkum ale i certifikaci, komunikaci s laboranty a vydávání prohlášení o vlastnostech výrobků. Ve společnosti pracuje již pátým rokem. Působila i jako přípravář staveb v českých společnostech a životní zkušenosti nasbírala i pobytem ve Velké Británii.

Ing. Jiří Mrkva

Ing. Jiří Mrkva

Schöck - Wittek s.r.o.

Dvacátým rokem pracuje ve společnosti Schöck-Wittek s.r.o., která je výhradním zástupcem německého výrobce speciálních prvků do staveb. V současné době na pozici technický poradce.

Vlastimil Sova

Vlastimil Sova

KM BETA a.s.

Technický konzultant společnosti KM BETA a.s.

Ve firmě KM Beta a.s. působí už celých 20 let jako technický konzultant. Spolupracuje na developerských projektech s projektanty a architekty. Širokou veřejnost seznamuje s tématem energeticky úsporných staveb. Zaškoluje realizační firmy v dodržování pracovních postupů a stavebních detailů vápenopískového zdicího systému Sendwix.

 

 

Zaměření akce podle typu uděleného oprávnění:

 • Zpracování energetického auditu a energetického posudku
 • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov 
 • Provádění kontroly systému vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání
 • Provádění kontroly systému klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání

 

informace k organizaci a MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ SLEVY

Akce je vhodná především pro odborníky z řad architektů, projektantů a energetických specialistů s oprávněním pro zpracování PENB, energetické audity a energetické posudky. 

Účastníci e-mailem obdrží přístupové údaje, kterými se připojí k webináři. Po skončení přijde účastníkům e-mail s odkazem, díky kterému budou mít záznam webináře k dispozici ještě 48 hodin po jeho skončení.

Slevy se nesčítají!

ČLENOVÉ ČKAIT A ČKA MAJÍ NÁROK NA SLEVU 10 %

 • V přihlášce, prosím, zaškrtněte "Jsem členem ČKAIT / ČKA a mám nárok na slevu”. Číslo autorizace zadejte do poznámky. 
 • Kurz ohodnocen 1 bodem v celoživotním profesním vzdělávání ČKAIT a celoživotním vzdělávání ČKA 1 bodem.

OPRÁVNĚNÍ ENERGETIČTÍ SPECIALISTÉ MAJÍ NÁROK NA SLEVU 35 %

 • V přihlášce, prosím, zaškrtněte "Jsem oprávněný energetický specialista a mám nárok na slevu". Číslo oprávnění energetického specialisty zadejte do poznámky.
 • Termíny kurzů zařazených do průběžného vzdělávání energetických specialistů MPO (ENEX).
 • Přidělený počet kreditů: 2 kredity – ENEX

  24.04.2024/ číslo vzdělávací akce 394
  11.12.2024/ číslo vzdělávací akce 401

Vaše účast na webináři bude potvrzena Státní energetické inspekci za předpokladu, že se zúčastníte online vysílání v plném rozsahu.

ČLENOVÉ CPD MAJÍ NÁROK NA SLEVU 50 %

 • V přihlášce, prosím, zaškrtněte "Jsem členem CPD a mám nárok na slevu".

SLEVA PRO STUDENTY 100 %

 • V přihlášce, prosím, zaškrtněte "Jsem student a mám nárok na slevu”. Do poznámky uveďte název školy, obor a ročník, který navštěvujete. 

 

Life_publicita ClimArchiBase

Founded by the European Union. Views and options expressed are however those of author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.


MŽP ČR

Projekt je spolufinancován Ministerstvem životního prostředí ČR. Veškerá sdělení a názory jsou pouze sděleními a názory autora, poskytovatel dotace (MŽP ČR) není zodpovědný za obsah těchto sdělení.Ing. Michal Čejka lektor kurzu


Naši členové
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • PORSENNA ENERGY s.r.o.
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • Budovy21 s.r.o.
 • Ing. Michal Hučík
 • Xella CZ, s.r.o.
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.
 • CIKO s.r.o.
 • STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • Atelier Tlustý - Ing. arch. Josef Tlustý
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • SLAVONA, s.r.o.
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • Mgr. Stanislav Paleček
 • Ing. Martin Škornička
 • WOBAU STAVBY s.r.o.
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • Ing. Ondřej Bízek

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství