Obálka budovy II.

 
 
Termín: Kapacita: Místo: Cena: Přihlásit se
11.12.2024
8:30 - 14:30
100 ONLINE 1 900 Kč

Hledáte ideální konstrukční systém pro svou nostavbu nebo renovujete dům zajímají vás chytrá řešení pro zateplení obálky, řešení stavebních detailů či správný výběr oken a jejich osazení? Pak je tento webinář určen přímo vám! Seznámíte se se širokou škálou možných přístupů...

pro koho je kurz určen:

 • pro architekty, projektanty, energetické specialisty
 • pro odbornou veřejnost
 • pro studenty a pedagogy VŠ, SŠ

Obsah kurzu:

 • Soubor přednášek na téma efektivního návrhu obálky budovy pro novostavby i renovace.
 • Každá z přednášek se bude věnovat konkrétní části obálky a důležitým aspektům jejího efektivního návrhu – vnitřní i vnější zateplovací systémy, speciální druhy tepelných izolantů a jejich správná aplikace (vakuové izolace, aerogel, PIR, compacfoam, apod.), výplně otvorů (okna a dveře) včetně jejich správného zabudování, řešení složitých stavebních detailů, apod.
 • Spojujícím aspektem je minimalizace spotřeby energie s cílem splnit klasifikaci primární energie z neobnovitelných zdrojů na úrovni A – mimořádně úsporná. 

Hlavní témata:

 • Vnitřní i vnější zateplovací systémy.
 • Speciální druhy tepelných izolantů a jejich správná aplikace (vakuové izolace, aerogel, PIR, compacfoam apod.).
 • Výplně otvorů (okna a dveře) včetně jejich správného zabudování.
 • Řešení složitých stavebních detailů.
 • Ekonomika návrhu úsporných opatření; souvislosti s PENBem a současnou změnou legislativy apod. 

 

Program:

Čas  Téma Přednášející
08:30–09:10

Širší souvislosti, legislativní vývoj novostavby a renovace

Ing. arch. Michal Egly, Ing. Michal Čejka
Centrum pasivního domu, z.s.

09:10–09:50

Nové trendy pasivních domů, příklady správné praxe

Ing. Václav Pinďák
3AE s.r.o. 

ČLEN CPD

09:50–10:30

...brzy bude doplněno

 

ČLEN CPD

10:30–10:40 přestávka  
10:40–11:20

Tepelné mosty a využití efektivních izolací 

Jiří Heger
PROPASIV s.r.o.

ČLEN CPD

11:20–12:00

Zateplení domů, příklady, problémy

 

Štěpán Lášek 
KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

ČLEN CPD

12:00–12:10 přestávka  
12:10–12:50

Okna pro pasivní domy

 

ČLEN CPD

12:50–13:30

Komín v moderní těsné stavbě, požární bezpečnost komínů v dřevostavbách

Ing. Miroslav Drobník
CIKO s.r.o.

ČLEN CPD

13:30–13:40 přestávka  
13:40–14:30

Zakládání staveb na pěnovém skle

Aneta Kunešová
REFAGLASS s.r.o.

ČLEN CPD

Přednášející:

Michal Čejka

Ing. Michal Čejka

Centrum pasivního domu, z.s.

Konzultant v oblasti výstavby energeticky efektivních budov a OZE. Specializuje se na komplexní přístup při navrhování a optimalizaci budov zahrnující nízkou energetickou náročnost, kvalitu vnitřního prostředí, efektivní využití obnovitelných zdrojů energie a adaptaci budov na změnu klimatu.
Od roku 2009 senior konzultant v oblasti energetických úspor a stavebně fyzikálního posouzení staveb ve společnosti PORSENNA o.p.s.
Od roku 2012 se věnuje lektorské a publikační činnosti, mj. jako lektor Centra pasivního domu.
Od roku 2015 člen týmu aliance Šance pro budovy, kde jako odborný konzultant spolupracuje na přípravě a vyjednávání podmínek dotačních programů (NZÚ, OPŽP, IROP, OPPIK, apod.), přípravě a novelizaci legislativních předpisů a na strategii renovace budov a jejich adaptaci na změnu klimatu.
Člen pracovní skupiny MPO k novele vyhlášky č.264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, vyhlášce č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku, vyhlášce č.140/2021 Sb. o energetickém auditu, a dalších.

Miroslav Drobník_CIKO s.r.o.

Ing. Miroslav Drobník

CIKO s.r.o.

Po studiu a maturitě na SPŠ stavební v Liberci absolvoval Stavební fakulty ČVUT, specializace stavební fyzika. V letech 1998-2003 pracoval v projekční kanceláři. Od roku 2003 vyvíjí komínové systémy, které se vyrábí pod značkou CIKO. Jako samostatnou produktovou řadou se od roku 2012 zabývá parotěsnými prostupy CIKO STOPER, které umožňují bezpečné zabudování komínových systémů i do dřevostavby bez tepelných a difuzních mostů. Dlouhodobá práce ve firemním testovacím centru a 20 let v oboru mu dává komplexní znalosti v oboru.

Vedle pozice obchodního a technického ředitele firmy CIKO s.r.o. je také od roku 2016 lektorem Společenstva kominíků ČR.

"Odvaha a chuť pouštět se do nových věcí je základem pro vývoj jakéhokoliv oboru, kdy hlavní by neměla být cena, ale správné řešení. V CIKO se toho držíme a zájem ze strany zákazníků i odborné veřejnosti potvrzuje správnost tohoto přístupu."

Michal Egly

Ing. arch. Michal Egly

Centrum pasivního domu, z.s.

Lektor a odborný poradce Centra pasivního domu.
Od roku 2012 architekt/projektant v oblasti bytové, administrativní a občanské výstavby se zaměřením na stavební fyziku, kvalitu vnitřního prostředí, využití OZE a energetickou optimalizaci budov za využití PHPP a dalších nástrojů.
Specialista na koncepční přístup, vliv návrhu na výsledné parametry budovy, udržitelnost a kvalitu budov v oblasti ekologické, ekonomické, i sociální.

Jiří Heger_PROPASIV s.r.o.

Jiří Heger

PROPASIV s.r.o.

Zakladatel a jednatel PROPASIV s.r.o. se již více než 15 let věnuje
problematice přerušení tepelných mostů. Díky svým bohatým zkušenostem umí navrhnout skutečně funkční řešení, při kterých jsou využity moderní
technologie a postupy.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu v Brně. Do stavebnictví pronikl prostřednictvím dlouholetého působení ve společnosti UNILUX A.G., která se specializuje na výrobu oken a dveří. Jeho pozornost upoutala absence řešení tepelných mostů při montážích oken, a proto se na tento problém zaměřil. Postupně vyvinul i postupy a technologie pro řešení tepelných mostů nejen v okolí oken, ale i v dalších problematických místech.

Nejnověji se zaměřuje na popularizaci vakuové tepelné izolace VakuPRO® - nejefektivnější tepelné izolace. Své know-how předává jak kolegům dovnitř firmy, tak studentům, odborníkům i zájemcům z řad laické veřejnosti na přednáškách, konferencích a specializovaných akcích.

Aneta Kunešová_Refaglass

Aneta Kunešová

REFAGLASS s.r.o.

Aneta Kunešová pracuje ve společnosti REFAGLASS jako obchodně technický zástupce pro klíčové zákazníky. Má na starosti nejen přípravu technických podkladů, rýsování, vývoj a výzkum ale i certifikaci, komunikaci s laboranty a vydávání prohlášení o vlastnostech výrobků. Ve společnosti pracuje již pátým rokem. Působila i jako přípravář staveb v českých společnostech a životní zkušenosti nasbírala i pobytem ve Velké Británii.

no photo male

Štěpán Lášek

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

 

 

Ing. Václav Pinďák

Ing. Václav Pinďák

3AE s.r.o.

Vystudoval obor Dřevařství na MZLU v Brně. Již 15 let ve společnosti 3AE, která se zabývá realizací dřevostaveb z CLT, vede Obchodní oddělení. Za tuto dobu se technologie pro realizaci pasivních domů proměnila několikrát a vždy bylo nutné na tyto možnosti reagovat a to je jedna z činností jeho práce v této společnosti.

 

 

Zaměření akce podle typu uděleného oprávnění:

 • Zpracování energetického auditu a energetického posudku
 • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov 
 • Provádění kontroly systému vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání
 • Provádění kontroly systému klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání

 

informace k organizaci a MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ SLEVY

Akce je vhodná především pro odborníky z řad architektů, projektantů a energetických specialistů s oprávněním pro zpracování PENB, energetické audity a energetické posudky. 

Účastníci e-mailem obdrží přístupové údaje, kterými se připojí k webináři. Po skončení přijde účastníkům e-mail s odkazem, díky kterému budou mít záznam webináře k dispozici ještě 48 hodin po jeho skončení.

Slevy se nesčítají!

ČLENOVÉ ČKAIT A ČKA MAJÍ NÁROK NA SLEVU 10 %

 • V přihlášce, prosím, zaškrtněte "Jsem členem ČKAIT / ČKA a mám nárok na slevu”. Číslo autorizace zadejte do poznámky. 
 • Kurz ohodnocen 1 bodem v celoživotním profesním vzdělávání ČKAIT a celoživotním vzdělávání ČKA 1 bodem.

OPRÁVNĚNÍ ENERGETIČTÍ SPECIALISTÉ MAJÍ NÁROK NA SLEVU 35 %

 • V přihlášce prosím zaškrtněte "Jsem oprávněný energetický specialista a mám nárok na slevu". Číslo oprávnění energetického specialisty zadejte do poznámky.
 • Termíny kurzů zařazených do průběžného vzdělávání energetických specialistů MPO (ENEX).
 • Přidělený počet kreditů: 2 kredity – ENEX

  11.12.2024/ číslo vzdělávací akce 401

Vaše účast na webináři bude potvrzena Státní energetické inspekci za předpokladu, že se zúčastníte online vysílání v plném rozsahu.

ČLENOVÉ CPD MAJÍ NÁROK NA SLEVU 50 %

 • V přihlášce prosím zaškrtněte "Jsem členem CPD a mám nárok na slevu".

 

Life_publicita ClimArchiBase

Founded by the European Union. Views and options expressed are however those of author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 


MŽP ČR

Projekt je spolufinancován Ministerstvem životního prostředí ČR. Veškerá sdělení a názory jsou pouze sděleními a názory autora, poskytovatel dotace (MŽP ČR) není zodpovědný za obsah těchto sdělení.Ing. Michal Čejka lektor kurzu


Naši členové
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • Isocell GmbH & Co KG
 • REHAU, s.r.o.
 • Ateliér Tector s.r.o. - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • PROPASIV s.r.o.
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • KM BETA a.s.
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • Stanislav Martínek
 • EnergySim s.r.o.
 • PORSENNA ENERGY s.r.o.
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • FINO-trade s.r.o.
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • Stapring, s.r.o.
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • Protronix s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Glass

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství