Tento termín není aktivní.

Pokročilý kurz navrhování pasivních a nulových domů (kurz B)

/ 3 dny / Centrum pasivního domu

 
 
Termín: Kapacita: Místo: Cena:
13.3. - 15.3.2014
8:30 - 17:00
20 Brno, Nadace Partnerství, Údolní 33, vchod C 7 490 Kč


Rozšířený třídenní kurz zabývající se problematikou základních principů návrhu v souladu s EPBD.

Co se v kurzu naučíte?

Kurz je zamýšlený jako rozšířený úvod do problematiky navrhování pasivních a nulových domů. Oproti kurzu A jde víc do hloubky v jednotlivých zásadách návrhu, je doplněný o ukázky konkrétních konstrukčních řešení a návazností dalších konstrukcí a technického zařízení.

Získané vědomosti si ověříte během praktických cvičení. Samotné absolvování kurzu vám pak přinese příklady řešení, která budou použitelná i při vlastním návrhu budovy. Kurz obsahuje také velkou část látky, která byla probírána v kurzu A. Nedoporučujeme proto tyto kurzy kombinovat.

Uchazeči získají osvědčení o absolvování kurzu autorizované Centrem pasivního domu. V ceně kurzu jsou také vzdělávací skripta v rozsahu cca 450 stran a občerstvení v rámci coffee breaku.

CO Z KURZŮ UPLATNÍTE V PRAXI:

 

 • Znalost obecných právních požadavků a základní praktická připravenost na naplnění těchto požadavků.
 • Absolventi budou ovládat zásady komplexního návrhu budovy v pasivním standardu, chápat význam optimalizace a znát její principy a prostředky.
 • Na tomto základě by měli být schopni nasměrovat a korigovat další profese spolupracující na projektové přípravě stavby.

Délka kurzu:

3 dny, 24 x 45 minut teoretické výuky s interaktivními prvky

Cena:

7490 Kč vč. DPH

PRO KOHO JE KURZ URČEN:

 • Kurz je zacílený především na architekty, stavaře a energetické auditory, kteří se chtějí o PD dozvědět víc, než jen rychlý přehled (kurz A), očekávají i praktické zkušenosti a rady, ale prozatím nemají ambice zúčastnit se podrobného C kurzu.
 • Kurz může být hodnotný i pro řídicí manažery developerských a větších stavebních firem, kteří potřebují získat přehled o trendech ve stavebnictví.
 • Vítáni jsou též zástupci veřejné správy (stavební úřady, investiční technici), kteří mohou ocenit hlubší a praktičtěji zaměřené podání, než může nabídnout jednodenní kurz.

PODROBNÝ OBSAH:

 • 1. den - Úvod do navrhování pasivních a téměř nulových domů, legislativa, Nová zelená úsporám, zásady návrhu, význam optimalizace
 • 2. den - Obálka budovy (konstrukce, tepelné mosty, okna, průvzdušnost)
 • 3. den - TZB a příklady v souvislostech (větrání, vytápění, chlazení, ohřev vody, zdroje tepla. Možnosti optimalizace pomocí PHPP, příklady v ekonomických souvislostech, učíme se z chyb)

 

 


Alternující lektoři


Speciální cenové podmínky:

- Členové CPD 10% sleva, studenti 50% sleva - Do tří let možnost zopakování kurzu za zvýhodněnou cenu (600 Kč/den). Volná místa jsou primárně nabízena novým zájemcům. Zájemci o opakování budou přiřazeni ke kurzům dle volné kapacity před začátkem kurzu (individuální domluva na seminare@pasivnidomy.cz).

Naši členové
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • Lightway s.r.o
 • KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o.
 • Energy Consulting Project, s.r.o.
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • Stapring, s.r.o.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • Meesenburg s.r.o.
 • Ing. arch. David Vašíček
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • EnergySim s.r.o.
 • HAIDY a.s.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • REHAU, s.r.o.
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • Zehnder Group Czech Republic s.r.o.