Tento termín není aktivní.

Pokročilý kurz navrhování pasivních a nulových domů (kurz B)

 
 
Termín: Kapacita: Místo: Cena:
13.3. - 15.3.2014
8:30 - 17:00
20 Brno, Nadace Partnerství, Údolní 33, vchod C 7 490 Kč


Rozšířený třídenní kurz zabývající se problematikou základních principů návrhu v souladu s EPBD.

Co se v kurzu naučíte?

Kurz je zamýšlený jako rozšířený úvod do problematiky navrhování pasivních a nulových domů. Oproti kurzu A jde víc do hloubky v jednotlivých zásadách návrhu, je doplněný o ukázky konkrétních konstrukčních řešení a návazností dalších konstrukcí a technického zařízení.

Získané vědomosti si ověříte během praktických cvičení. Samotné absolvování kurzu vám pak přinese příklady řešení, která budou použitelná i při vlastním návrhu budovy. Kurz obsahuje také velkou část látky, která byla probírána v kurzu A. Nedoporučujeme proto tyto kurzy kombinovat.

Uchazeči získají osvědčení o absolvování kurzu autorizované Centrem pasivního domu. V ceně kurzu jsou také vzdělávací skripta v rozsahu cca 450 stran a občerstvení v rámci coffee breaku.

CO Z KURZŮ UPLATNÍTE V PRAXI:

 

 • Znalost obecných právních požadavků a základní praktická připravenost na naplnění těchto požadavků.
 • Absolventi budou ovládat zásady komplexního návrhu budovy v pasivním standardu, chápat význam optimalizace a znát její principy a prostředky.
 • Na tomto základě by měli být schopni nasměrovat a korigovat další profese spolupracující na projektové přípravě stavby.

Délka kurzu:

3 dny, 24 x 45 minut teoretické výuky s interaktivními prvky

Cena:

7490 Kč vč. DPH

PRO KOHO JE KURZ URČEN:

 • Kurz je zacílený především na architekty, stavaře a energetické auditory, kteří se chtějí o PD dozvědět víc, než jen rychlý přehled (kurz A), očekávají i praktické zkušenosti a rady, ale prozatím nemají ambice zúčastnit se podrobného C kurzu.
 • Kurz může být hodnotný i pro řídicí manažery developerských a větších stavebních firem, kteří potřebují získat přehled o trendech ve stavebnictví.
 • Vítáni jsou též zástupci veřejné správy (stavební úřady, investiční technici), kteří mohou ocenit hlubší a praktičtěji zaměřené podání, než může nabídnout jednodenní kurz.

PODROBNÝ OBSAH:

 • 1. den - Úvod do navrhování pasivních a téměř nulových domů, legislativa, Nová zelená úsporám, zásady návrhu, význam optimalizace
 • 2. den - Obálka budovy (konstrukce, tepelné mosty, okna, průvzdušnost)
 • 3. den - TZB a příklady v souvislostech (větrání, vytápění, chlazení, ohřev vody, zdroje tepla. Možnosti optimalizace pomocí PHPP, příklady v ekonomických souvislostech, učíme se z chyb)

 

 


Alternující lektoři


Speciální cenové podmínky:

- Členové CPD 10% sleva, studenti 50% sleva - Do tří let možnost zopakování kurzu za zvýhodněnou cenu (600 Kč/den). Volná místa jsou primárně nabízena novým zájemcům. Zájemci o opakování budou přiřazeni ke kurzům dle volné kapacity před začátkem kurzu (individuální domluva na seminare@pasivnidomy.cz).

Naši členové
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • Refsite Group s.r.o.
 • INTOZA s.r.o.
 • Mgr. Stanislav Paleček
 • PROPASIV s.r.o.
 • atelier3, s.r.o.
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • Ing. arch. David Vašíček
 • Evora Smart s.r.o.
 • Evora Design s.r.o.
 • CIKO s.r.o.
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • FINO-trade s.r.o.
 • PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.
 • Evora Trade s.r.o.
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství