Tento termín není aktivní.

Pozvánka na konferenci Tepelná ochrana budov

/ / Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI

 
 
Termín: Kapacita: Místo:
20.5. - 21.5.2009 Štrbské Pleso

Tématika konference souvisí s implementací směrnice č. 2002/91/ES o energetické hospodárnosti budov, uplatňováním zákona č. 555/2005 Z. z. a vykonávací vyhlášky. Zaměřuje se na problematiku predikce spotřeby tepla na topení.

Pozvánka na konferenci Tepelná ochrana budov - Nízkoenergetické budovy

15. medzinárodná konferencia, pod záštitou ministra výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Tematika konferencie súvisí s implementáciou smernice č. 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov, uplatňovaním zákona č. 555/2005 Z. z. a vykonávacej vyhlášky. Zameriava sa na problematiku predikcie potreby tepla na vykurovanie. Predmetom bude zabezpečenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií, hygienických požiadaviek a požiadaviek na výmenu vzduchu. Teoretické problémy a spresňovanie vstupných údajov budú osobitne zohľadnené pre zimné a letné obdobie v súvislosti s výpočtovým a prevádzkovým hodnotením v procese energetickej certifikácie budov.

Konferencia sa zameria aj na príklady výstavby nových a uskutočnenia významnej obnovy existujúcich budov najmä v úrovni nízkoenergetických budov.

Vzhľadom na závažnosť prejednávanej problematiky je konferencia určená nielen pracovníkom výskumu, vývoja a vysokých škôl, ale aj širokej odbornej verejnosti projektantov, zhotoviteľov stavieb, energetikov, účastníkov procesu výstavby nových budov a obnovy existujúcich budov na bývanie a nebytových nevýrobných budov, správcov bytových domov a bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov.
Základné tematické okruhy konferencie:

   1. Predpisy a zámery súvisace s energetickou hospodárnosťou budov
   2. Tepelná ochrana budov a energetická certifikácia
   3. Experimentálne hodnotenie tepelnotechnických a energetických vlastností budov
   4. Nízkoenergetické budovy - praktické skúsenosti
   5. Stavebné výrobky pre tepelnú ochranu budov

Odborná garancia:

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. (Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.)
Šála Jiří, Ing., CSc. (ŠÁLA-MODI, Česká republika)

 

Pozvánka a přihláška


Naši členové
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • BACHL, spol. s r.o.
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • EnergySim s.r.o.
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • PORSENNA o.p.s.
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • JRD s.r.o.
 • Josef Bárta
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • ATREA s.r.o.
 • Isocell GmbH & Co KG
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • Wobau cz s.r.o.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG

Hlavní mediální partneři CPD