Tento termín není aktivní.

Pozvánka na konferenci Tepelná ochrana budov

 
 
Termín: Kapacita: Místo:
20.5. - 21.5.2009 Štrbské Pleso

Tématika konference souvisí s implementací směrnice č. 2002/91/ES o energetické hospodárnosti budov, uplatňováním zákona č. 555/2005 Z. z. a vykonávací vyhlášky. Zaměřuje se na problematiku predikce spotřeby tepla na topení.

Pozvánka na konferenci Tepelná ochrana budov - Nízkoenergetické budovy

15. medzinárodná konferencia, pod záštitou ministra výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Tematika konferencie súvisí s implementáciou smernice č. 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov, uplatňovaním zákona č. 555/2005 Z. z. a vykonávacej vyhlášky. Zameriava sa na problematiku predikcie potreby tepla na vykurovanie. Predmetom bude zabezpečenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií, hygienických požiadaviek a požiadaviek na výmenu vzduchu. Teoretické problémy a spresňovanie vstupných údajov budú osobitne zohľadnené pre zimné a letné obdobie v súvislosti s výpočtovým a prevádzkovým hodnotením v procese energetickej certifikácie budov.

Konferencia sa zameria aj na príklady výstavby nových a uskutočnenia významnej obnovy existujúcich budov najmä v úrovni nízkoenergetických budov.

Vzhľadom na závažnosť prejednávanej problematiky je konferencia určená nielen pracovníkom výskumu, vývoja a vysokých škôl, ale aj širokej odbornej verejnosti projektantov, zhotoviteľov stavieb, energetikov, účastníkov procesu výstavby nových budov a obnovy existujúcich budov na bývanie a nebytových nevýrobných budov, správcov bytových domov a bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov.
Základné tematické okruhy konferencie:

   1. Predpisy a zámery súvisace s energetickou hospodárnosťou budov
   2. Tepelná ochrana budov a energetická certifikácia
   3. Experimentálne hodnotenie tepelnotechnických a energetických vlastností budov
   4. Nízkoenergetické budovy - praktické skúsenosti
   5. Stavebné výrobky pre tepelnú ochranu budov

Odborná garancia:

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. (Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.)
Šála Jiří, Ing., CSc. (ŠÁLA-MODI, Česká republika)

 

Pozvánka a přihláška


Naši členové
 • Atelier Tlustý - Ing. arch. Josef Tlustý
 • Energy Consulting Project, s.r.o.
 • RECIFA a.s.
 • Stanislav Martínek
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • Wobau cz s.r.o.
 • Ing. Martin Škornička
 • JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
 • Luftio Systems s.r.o.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • pátý rozměr s.r.o.
 • SLAVONA, s.r.o.
 • Josef Bárta
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • Sinc s.r.o.
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • FINO-trade s.r.o.
 • LINDAB s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  Dřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  

for arch logo  for pasiv  Forum dřevostaveb  Salon dřevostaveb  Veleton