Tento termín není aktivní.

Proč a jak stavět nízkoenergetické a pasivní domy?

/ / INTOZA s.r.o.

 
 
Termín: Kapacita: Místo:
8.10.2012 Varšavská 1583/99

Akad. arch.Aleš BROTÁNEK

Program:

 • Úspora energie při provozu budov
 • Jak optimálně navrhovat PD, aby nebyly nákladnější než tzv. běžně stavěné domy (jak optimalizovat  tvarově, dispozičně, izolační  a plynotěsné vrstvy,  kvalitu provedení  včetně dosažení kvality vnitřního prostředí celou technologií větrání,  vytápění dosahovanou  co nejvíce z  obnovitelných zdrojů …atd.)  Chyby, zkušenosti, omyly a návody z  realizací energeticky šetrných domů a domů z materiálů šetrných k  člověku i přírodě.
 • Nejčastější chyby a opomenutí při realizacích, falešné představy o  těchto stavbách. kde se nepoužívají složité technologie, ale jde o  zvýšení efektivity a komfortu, pokud jsou optimalizovaně navržené, stavba logicky  organizována, i když jen tak, aby se dodržely všechny běžné technologické postupy, jaké by se měly dodržovat u každé stavby, ale jak se bohužel běžné nedodržují bez důsledné kontroly
 • Diskuze

Seminář je zařazen do systému celoživotní vzdělávání ČKAIT. Účast je hodnocena 1 bodem.

Výhodná cena: 1.200 Kč (s DPH), pro členy ČKAIT sleva 200 Kč. Pro zájemce o obě přednášky Akad. arch. Aleše Brotánka 8.10. a 9.10. 2012 výhodná cena 1.600 Kč s DPH. (pro členy ČKAIT sleva 200,- Kč)

Termín konánní 8.10.2012, 9.00-15.00 hodin v Ostravě

další informace na www.intoza.cz nebo na www.skoleni-seminare-ostrava.cz


Naši členové
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • Stanislav Karásek
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • KM Beta, a.s.
 • HAIDY a.s.
 • 3AE s.r.o.
 • pátý rozměr s.r.o.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • ATREA s.r.o.
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • Wobau cz s.r.o.
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
 • Chytrý dům s.r.o.
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • Ing. Michal Hučík
 • ISOCELL GmbH.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO