Tento termín není aktivní.

Změny v energetickém hodnocení budov v roce 2013

 
 
Termín: Kapacita: Místo:
27.3.2013 Varšavská 1583/99, Ostrava-Hulváky

Zveme Vás na aktuální seminář s názvem Změny v energetickém hodnocení budov v roce 2013, který se uskuteční 27. března 2013 v Ostravě.

 První část:

 • zaměřuje se na popis jednotlivých ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy a referenční budovy,
 • podrobně vysvětluje výpočet průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy a součinitelů prostupů tepla stavebních konstrukcí na systémové hranici, 
 • na konkrétních příkladech seznámí posluchače se základními výpočtovými metodami obou veličin dle ČSN 73 0540 -- 2 Tepelná ochrana budov.
Druhá část :
 • bude věnována obsahu PENB podle nové vyhlášky,  
 • stanovení  požadavků na energetickou náročnost nové budovy, postupu výpočtu,
 • budou uvedeny příklady výpočtu primární energie,
 • posluchačům bude předveden na jednoduchém příkladu způsob stanovení energetické náročnosti budovy a porovnání s požadavky. 

Lektoři:

 • Ing. Světlana Kravčenková - energetický specialista
 • Ing. Iveta Skotnicová, PhD. - vedoucí katedry prostředí staveb a TZB, VŠB-TU

Více informací a přihlášku na webových stránkách společnosti Intoza.


Naši členové
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • Mgr. Stanislav Paleček
 • Ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • Josef Bárta
 • Evora CZ, s.r.o.
 • S-Power Energies, s.r.o.
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • Ing. Michal Hučík
 • CIKO s.r.o.
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • KM Beta, a.s.
 • EnergySim s.r.o.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • Wobau cz s.r.o.
 • REHAU, s.r.o.
 • CB Building s.r.o.
 • Meesenburg s.r.o.
 • ECOTEN s.r.o.

Hlavní mediální partneři

for arch logo