Tento termín není aktivní.

Změny v energetickém hodnocení budov v roce 2013

 
 
Termín: Kapacita: Místo:
27.3.2013 Varšavská 1583/99, Ostrava-Hulváky

Zveme Vás na aktuální seminář s názvem Změny v energetickém hodnocení budov v roce 2013, který se uskuteční 27. března 2013 v Ostravě.

 První část:

 • zaměřuje se na popis jednotlivých ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy a referenční budovy,
 • podrobně vysvětluje výpočet průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy a součinitelů prostupů tepla stavebních konstrukcí na systémové hranici, 
 • na konkrétních příkladech seznámí posluchače se základními výpočtovými metodami obou veličin dle ČSN 73 0540 -- 2 Tepelná ochrana budov.
Druhá část :
 • bude věnována obsahu PENB podle nové vyhlášky,  
 • stanovení  požadavků na energetickou náročnost nové budovy, postupu výpočtu,
 • budou uvedeny příklady výpočtu primární energie,
 • posluchačům bude předveden na jednoduchém příkladu způsob stanovení energetické náročnosti budovy a porovnání s požadavky. 

Lektoři:

 • Ing. Světlana Kravčenková - energetický specialista
 • Ing. Iveta Skotnicová, PhD. - vedoucí katedry prostředí staveb a TZB, VŠB-TU

Více informací a přihlášku na webových stránkách společnosti Intoza.


Naši členové
 • CIUR a.s.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • Evora CZ, s.r.o.
 • Ing. Martin Škornička
 • JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
 • CONDA s.r.o.
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • atelier3, s.r.o.
 • Čanda, s.r.o.
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • Isocell GmbH & Co KG
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • CIKO s.r.o.
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier

Naši partneři


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  Dřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  

for arch logo  for pasiv  Forum dřevostaveb  Salon dřevostaveb  Veleton