12. března 2013

Aktuální průběh stavby MŠ Slivenec

Společnost ABatelier již od roku 2007 pracuje na projektu energeticky pasivní mateřské školy v Praze-Slivenci. V roce 2010 proběhlo výběrové řízení na hlavního dodavatele stavby a od 2011 probíhá samotná výstavba. Jaký je aktuální stav výstavby sumarizuje článek publikovaný serverem TZB-info.cz.

 

Popis stavby

Stavba byla koncipována jako pasivní, nicméně stísněné podmínky v areálu výrazně stížily návrh:nedovolily ideální orientaci fasád, vyvolaly vybudování pořárního koridoru délky 300 m, umístění vsakovacích objetků dešťových vod muselo být provedeno relativně blízko stávajících objektů, výškové terénní poměry vyvolaly víceúrovňové podlaží.

Původní návrh byl vytvořit mateřskou školu jako dřevostavbu, což se ukázalo jako nemožné z důvodu požárních předpisů. Stavby této velikosti jsou jako dřevostavby povolené, ale mateřské školy jsou vyjmuty. Byl tedy zvolen železobetonový skelet s dřevěným opláštěním.

Mateřská škola bude mít čtyři třídy, celková kapacita 112 dětí. Stavba o dvou nadzemních podlažích je obdélníkového tvaru o rozměrech 45×12 m. Je založena na loži z pěnového skla, na železobetonové desce. Nosný konstrukční systém je sloupový železobetonový doplněný o ztužující zděné stěny. Strop 1. NP je také monolitický železobetonový. Tyto konstrukce zajišťují svým objemem tepelnou akumulaci objektu. Konstrukci střechy tvoří dřevěné lepené vazníky, mezi něž jsou uloženy dřevěné I-nosníky a vkládána tepelná izolace o tloušťce 400 mm, tato konstrukce je chráněna protipožárními podhledy. Také obvodové nenosné stěny, jež jsou konstruovány jako výplňová dřevěná konstrukce, a stěnové nosníky, jsou nadstandardně izolovány.

Diskuse


Naši členové
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • SLAVONA, s.r.o.
 • Mgr. Stanislav Paleček
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • Ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • Sinc s.r.o.
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • PORSENNA o.p.s.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • ATREA s.r.o.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • Stanislav Martínek
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • Isocell GmbH & Co KG
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • Ing. arch. Ivan Kraus

Hlavní mediální partneři CPD