12. března 2013

Aktuální průběh stavby MŠ Slivenec

Společnost ABatelier již od roku 2007 pracuje na projektu energeticky pasivní mateřské školy v Praze-Slivenci. V roce 2010 proběhlo výběrové řízení na hlavního dodavatele stavby a od 2011 probíhá samotná výstavba. Jaký je aktuální stav výstavby sumarizuje článek publikovaný serverem TZB-info.cz.

 

Popis stavby

Stavba byla koncipována jako pasivní, nicméně stísněné podmínky v areálu výrazně stížily návrh:nedovolily ideální orientaci fasád, vyvolaly vybudování pořárního koridoru délky 300 m, umístění vsakovacích objetků dešťových vod muselo být provedeno relativně blízko stávajících objektů, výškové terénní poměry vyvolaly víceúrovňové podlaží.

Původní návrh byl vytvořit mateřskou školu jako dřevostavbu, což se ukázalo jako nemožné z důvodu požárních předpisů. Stavby této velikosti jsou jako dřevostavby povolené, ale mateřské školy jsou vyjmuty. Byl tedy zvolen železobetonový skelet s dřevěným opláštěním.

Mateřská škola bude mít čtyři třídy, celková kapacita 112 dětí. Stavba o dvou nadzemních podlažích je obdélníkového tvaru o rozměrech 45×12 m. Je založena na loži z pěnového skla, na železobetonové desce. Nosný konstrukční systém je sloupový železobetonový doplněný o ztužující zděné stěny. Strop 1. NP je také monolitický železobetonový. Tyto konstrukce zajišťují svým objemem tepelnou akumulaci objektu. Konstrukci střechy tvoří dřevěné lepené vazníky, mezi něž jsou uloženy dřevěné I-nosníky a vkládána tepelná izolace o tloušťce 400 mm, tato konstrukce je chráněna protipožárními podhledy. Také obvodové nenosné stěny, jež jsou konstruovány jako výplňová dřevěná konstrukce, a stěnové nosníky, jsou nadstandardně izolovány.

Diskuse


Naši členové
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • Mgr. Stanislav Paleček
 • CIUR a.s.
 • Ing. Michal Hučík
 • BACHL, spol. s r.o.
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • EnergySim s.r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • Josef Bárta
 • Evora CZ, s.r.o.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • KM Beta, a.s.
 • Michael Jaďuď
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • CB Building s.r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • Ing. arch. Pavel Jura

Naši partneři


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  Dřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  

for arch logo  for pasiv  Forum dřevostaveb  Salon dřevostaveb  Veleton