30. května 2022

BERLÍN – UDRŽITELNÁ ARCHITEKTURA NA DOTEK (20-22. 4. 2022)

Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Berlíně jsme pro skupinu 24 odborníků z České republiky připravili 3 denní studijní cestu po udržitelných budovách s odbornými průvodci a tlumočníkem do českého jazyka.

 

ClimArchiTRIP 2022

Rádi s Vámi sdílíme autorský článek novinářky a propagátorky architektury Karolíny Vránkové, který vznikl jako záznam inspirace 6 zkušeností z Berlína. 

Cílem exkurze v terénu bylo v praxi představit, na 6 příkladech současné výstavby v Berlíně, budovy s velmi nízkou energetickou náročností a současné technologie, jako je řízená mechanická ventilace, fotovoltaika, systémy hospodaření s šedou vodou, zelené fasády a střechy. Sledovali jsme technické parametry a další informace z procesu přípravy projektu, realizace stavby a samotném provozu budov s parametry udržitelnosti. Budovy nás zajímali nejen z hlediska provozní potřeby energie a také energie potřebné na výrobu, výstavbu a demolici budovy (LCA). 

Během programu bylo možné živě diskutovat udržitelná opatření, jako jsou přírodní a recyklovatelné stavební materiály, hospodaření s vodou, zelené fasády a střechy a rozvoj komunitních obnovitelných zdrojů energie ve městech.

Více informací k navštíveným budovám a program cesty k nastudování zde


NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE CPD & NATURAL BUILDING LAB (NBL)

Neustálé hledání řešení a přístupů pro udržitelnou budoucnost stavebnictví a výstavby spojilo NBL s CPD při realizaci ClimArchiTRIPU, jehož cílem je najít příklady pro udržitelnou stavební praxi, ze kterých se lze učit.

Institut architektury je součástí Fakulty plánování stavebního prostředí na Technische Universität Berlin.
Natural Building Lab je katedrou pro konstruktivní navrhování a klimaticky adaptivní architekturu.

Natural Building Lab

NBL doprovází studenty na jejich vzdělávací cestě v době společenských otřesů, umožňuje jim pracovat v dialogu s inter a transdisciplinárními týmy, seznamuje je s akademickými pracovními technikami a vítá je jako součást podobně smýšlející mezinárodní sítě. NBL je v přeneseném i doslovném slova smyslu dílnou, v níž žáci a učitelé v týmech provádějí praktický výzkum, výuku a praxi na pomezí teorie, praxe a ruční práce v nejrůznějších měřítcích až po 1:1.

Více informací ke spolupráci s NBL naleznete v tomto článku uveřejněném na nově vytvořené informační platformě Climarchi.net, která vznikla díky finanční podpoře EUKI.

Projekt ClimArchi.Net se sice blíží k závěru, ale novým na něj v tomto roce navazujeme.

Pokračujeme v podpoře osvěty architektů a veřejných zadavatelů. S kolegy z Berlína připravujeme video-reportáže Německých zkušeností s veřejnými budovami, které byly postaveny s ohledem na udržitelnost. Ve druhé polovině roku 2022 na tyto reportáže navážeme diskuzní semináře. Již dnes však CPD figuruje na stánkách berlínské univerzity - https://www.nbl.berlin/projects/atlas-of-post-carbon-architecture/ 

 

Projekt finančně podpořila Evropská iniciativa pro klima (EUKI)
Evropská iniciativa na ochranu klimatu (EUKI) financuje z pověření německého Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU) projekty na ochranu klimatu v celé Evropské unii (EU). Hlavními cíli jsou zintenzivnění přeshraničního dialogu a dále výměna poznatků a zkušeností v rámci EU. Komunita Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI), tvořená realizátory a partnery projektů, tímto přispívá k provádění Pařížské dohody a přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů.

EUKI_publicita ClimArchiNet


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • Stavební Engineering Přerov s.r.o.
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • Ing. Ondřej Bízek
 • NEMA, spol. s r.o.
 • Budovy21 s.r.o.
 • Wienerberger, s.r.o.
 • EnergySim s.r.o.
 • Protronix s.r.o.
 • REFAGLASS s.r.o.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • SLAVONA, s.r.o.
 • STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • Atelier Tlustý - Ing. arch. Josef Tlustý
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • Passive Technology s.r.o.
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • ATREA s.r.o.
 • Meesenburg s.r.o.
 • Mgr. Stanislav Paleček

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství