Bezpečný a funkční komín v pasivním domě

Vývoj materiálů a technologií ve stavebnictví společně s vývojem spotřebičů v posledních letech výrazně ovlivňuje požadavky na komínové těleso, jeho konstrukci a způsob začlenění do stavby.  

 

ciko CIKO realizace nerezová nadstřešní část

Trendem ve stavebnictví jsou nejen konstrukce z hořlavých materiálů a s tím spojené zvýšené požadavky na požární bezpečnost komína ve stavbě, ale hlavně požadavky na parotěsnost celé stavební konstrukce. Zároveň se několikanásobně zvětšila výška tepelné izolace stropů, kterými musí komín procházet. Zejména v případě spalování tuhých paliv se tak setkáváme s naprosto protichůdnými požadavky na zabudování komína do stavby v pasivním nebo nízkoenergetickém standardu.

Co to v praxi znamená? Především požadavek na vhodnou skladbu komínového tělesa podle typu spotřebiče, vhodný způsob zabudování komína do stavby a správný průměr komína. Řešení, které by dokázalo uspokojit nároky na parotěsnost detailů stavby a zároveň odstup hořlavých materiálů od komína s důrazem na požární bezpečnost, nabízí pouze firma CIKO.

Konstrukce komína a moderní spotřebiče

Z hlediska optimální funkčnosti komína je důležité provedení a umístění tepelné izolace komínové vložky. Výsledkem správného řešení je pomalejší ochlazování spalin po výšce komína a rychlejší reakce na zátop. Komín bez izolace vnitřní vložky nebo s jejím nahrazením masivnějším komínovým pláštěm přináší komplikace v podobě nadměrná kondenzace vlivem rychlého ochlazení spalin a špatný tah komína a to tím víc, čím efektivnější spotřebič s nízkou teplotou spalin je do komína zapojen (viz obr. 1.).

ciko Obr. 1. POZOR, v komíně bez izolace dochází k více než dvojnásobně rychlému ochlazování spalin (proti komínu s izolací)
Obr. 1: POZOR, v komíně bez izolace dochází k více než dvojnásobně rychlému ochlazování spalin (proti komínu s izolací) 

 

Na druhou stranu moderní a efektivní spotřebiče velmi často produkují spaliny v širokém spektru teplot. Na jedné straně mohou při zátopu vypouštět spaliny o teplotách blížících se 600°C, na straně druhé při stabilizovaném efektivním spalování dosahují vysoké účinnosti a teplota spalin je pak velmi nízká. Pro komín to znamená nejen požadavek na vysokou teplotní odolnost, ale zároveň možnost mokrého provozu. Při připojování moderního spotřebiče je také již zcela běžný požadavek na zajištění samostatného přívodu vzduchu pro hoření. Ve svém důsledku se jedná o souhrn až protichůdných požadavků na komínové těleso a jeho správný návrh je proto pro fungování celého systému klíčový.

Zabudování komína do stavby

Dalším výrazným aspektem z pohledu bezpečnosti je neprovětrávané, parotěsné provedení prostupů, které jsou v pasivní budově místem, kde vzniká nejvyšší teplotní zatížení okolní konstrukce. Právě zde se z pohledu bezpečného provozu komína negativně projevují stavební trendy spočívající v navyšování tepelné izolace stavby. Platí, že čím vyšší je izolovaná konstrukce kterou komín prochází (např. strop), tím větší teplo od komínového tělesa se v jejím středu naakumuluje (viz obr. 2.). Z výpočtových modelů i z reálných měření vyplývá, že teplota pláště komínu je zde několikanásobně vyšší než teplota pláště v ochlazované části.

ciko Obr. 2. Kumulace tepla v  neprovětrávaném prostupu
Obr. 2: Kumulace tepla v neprovětrávaném prostupu

 

Bezpečnost komínového tělesa se tedy v praxi odvíjí nejen od správného návrhu vlastního komínového systému, ale také od správného způsobu realizace stavebních detailů. Zcela inovativní řešení v této oblasti přináší unikátní systému prostupů CIKO® STOPER od českého výrobce komínových systémů CIKO. Tento systém řeší komplexní problematiku zabudování komínu do moderní stavby:

 • prostupy kouřovodu (pro prostup kouřovodu stěnou nebo příčkou)
 • parotěsné prostupy (určené pro všechny typy střešních i stropních konstrukcí)
 • napojení parozábrany na komín (využitelné u cihelných i nerezových komínových systémů)
 • přerušení tepelných mostů (pod komínovým tělesem i pod jeho nadstřešní částí)

Komínové testovací centrum CIKO

Výrobce komínových systémů CIKO využívá pro řešení této problematiky a vývoj svých produktů poznatky získané z měření a testování provozu komínů za různých provozních podmínek. Při testování je využíváno několika druhů spotřebičů na pevná paliva a měří se nejen průběhy teplot uvnitř a v okolí komínu, ale také funkčnost přívodu vzduchu ke spotřebiči, vliv průměru komína na funkčnost sestavy a mnoho dalších parametrů. Výsledky měření a jejich aplikaci v praxi prezentuje CIKO v odborných seminářích, které jsou zaměřeny především na zajištění bezpečnosti stavební konstrukce kolem komína, na chování spalin nízko- i vysokoteplotních spotřebičů a na problematiku teplot dosahovaných v okolí komína. Tyto semináře jsou mj. součástí celoživotního vzdělávání členů Společenstva kominíků ČR a Cechu kamnářů ČR. 

 

Fotogalerie

ciko Realizace nerezového komínu s parotěsným prostupem ciko Součástí odborného semináře je i ukázka provozu testovacího centra ciko Nerezový komín pohledem termokamery

Ke stažení

Diskuse


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • SLAVONA, s.r.o.
 • VELUX Česká republika, s.r.o.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • Ing. Michal Hučík
 • Mgr. Stanislav Paleček
 • KT Dřevostavby s.r.o.
 • INTOZA s.r.o.
 • Evora Design s.r.o.
 • Meesenburg s.r.o.
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • PORSENNA ENERGY s.r.o.
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • Ateliér Tector s.r.o. - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • CB Building s.r.o.
 • JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství