Termín realizace: 11/2019 – 10/2021
Garant projektu: Ing. Jan Bárta/ jan.barta@pasivnidomy.cz

Cíle projektu

Optimální koncepční řešení využití území Židlochovice-Líchy pro novou zástavbu v souladu s konceptem chytrých měst a zapojením principů udržitelného rozvoje pro nově zastavované území o rozloze cca 3,3 ha v severní části města Židlochovice. Unikátní modelový příklad dobré praxe chytrého udržitelného sídelního plánování v souladu s principy:

 • ochrany životního prostředí 
 • šetrného využívání zdrojů a jejich minimalizované spotřeby 
 • adaptace na změnu klimatu 
 • udržitelného rozvoje

Výstupy projektu

 • Studie proveditelnosti územního celku jako podklad pro zadání architektonicko-urbanistického tendru  
 • Územní studie v souladu s § 30 zákona 183/2006 Sb. (Stavební zákon) jako závazný podklad pro územní řízení

Postup řešení

Projekt bude využívat inovativní technické a technologické postupy a zapojení občanů do rozhodování. Na řešení se podílí: multioborový tým, který zohledňuje stav lokality a vzájemné vazby území na stávající zástavbu, stávající fyzicko-technické parametry, přírodní prostory, sociální, ekonomické a stavebně kulturní podmínky a požadavky.

Řešení projektu bude postaveno na následujících pilířích:

 • Technologický (zohlednění aspektů inteligentního měření a regulace, sběru a vyhodnocování dat, inovativních ICT řešení).
 • Sociální (zohlednění aspektů integrovaného navrhování, participace občanů, edukativního a osvětového využití, marketingu a publicity, dlouhodobé ekonomické udržitelnosti).
 • Environmentální (zohlednění aspektů adaptace na změnu klimatu, energetických úspor a chytrých řešení v energetice, hospodaření s vodou s využitím odpadní a dešťové vody, odpadů při výstavbě i provozu, šetrného využití materiálů, využití recyklova(tel)ných materiálů, veřejného osvětlení).

 Partneři projektu: Město Židlochovice

 Web projektu: www.chytrelichy.cz

 V pátek 16. 10. 2020 obec Židlochovice vyhlásila výběrové řízení na nejlepší urbanisticko – architektonický návrh.

 

Projekt finančně podpořila německá nadace Deutsche Bundesstiftung Umwelt a Jihomoravský kraj.

  loga Židlochovice, CPD, DBU, JMK


Přihlaste se k odběru newsletteru

  *

Naši členové
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • Ing. Martin Škornička
 • REHAU, s.r.o.
 • Michael Jaďuď
 • Stanislav Martínek
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • KT Dřevostavby s.r.o.
 • Stapring, s.r.o.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • Ing. Michal Hučík
 • Čanda, s.r.o.
 • Sinc s.r.o.
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • Meesenburg s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton

Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby