CO děláme

Hledáme slabá místa v procesu navrhování a realizace budov. Cílem je zviditelnit a zpřístupnit maximum inovativních řešení, znalostí a příkladů dobré praxe, které povedou ke snížení potřeby energie, k rozvoji moderní energetiky a územních celků a k podpoře adaptace budov na změny klimatu.  Projekt je zaměřený také na odstranění bariér při zadávání veřejných zakázek. 

Jak to děláme

V roce 2019 jsme s "Iniciační skupinou udržitelnosti, vedenou pod komorou architektů” publikovali Deklaraci udržitelnosti, jejíž body tímto naplňujeme. Součástí projektu jsou workshopy,  zahraniční exkurze a mezinárodní konference, které spojují architekty, energetické specialisty, právníky, ekonomy a zástupce měst a obcí, ale i zástupce veřejné správy na úrovni Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj. 
 

Program

 • KULATÝ STŮL č. 1 proběhl 21. ledna 2021

Cíl: zpřesnění a vytyčení konkrétních, nejvíce palčivých, bodů projektu.
Výstup: Videozáznam ke shlédnutí ZDE, textové zhodnocení s výstupy z Anket (pdf)

 

 • DISKUZNÍ WORKSHOPY "INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO OCHRANU KLIMATU"

Zveme vás do diskuze s expertní skupinou. Pojďte s námi plnit strategické body udržitelnosti.

Diskuzní workshop 1. / čtvrtek 18. 3. 2021 / 15-17 hod. / Záznam workshopu zde

 1. Silné a slabé stránky existujících metodik vypracovaných pro zadávání a hodnocení architektonických soutěží s požadavky na udržitelnost.
 2. Jak komunikovat příklady dobré praxe udržitelné architektury
 3. Příprava témat pro Mezinárodní konferenci

Diskuzní workshop 2. / čtvrtek 22. 4. 2021/ 10-12 hod./ Záznam workshopu zde

 1. Jaké jsou silné a slabé stránky metody Performance Design&Build (D&B)
 2. Přesvědčí pilotní projekt této metodiky – nová dětská léčebna v Ostrově u Macochy – i budoucí investory?
 3. Budou právě města motivátorem změny zadávání veřejných zakázek?

Video 15 minut: Ing. Radim Kohoutek / představení metody Performance Design&Build: Cesta k výstavbě nebo renovaci budov s optimálními náklady. Záznam videa zde.

Video 30 minut: představení projektu Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Mgr. Silvie Mádrová / Jihomoravský kraj , oddělení veřejných zakázek Ing. arch. Adam Rujbr / architekt vítězného návrhu. Záznam videa zde.

Video 55 minut: Ing. arch. Josef Tlustý (ČKA, člen rady CPD) shrne výhody a nevýhody metody (D&B) a s dalšími členy Expertní skupiny prodiskutují další aspekty. Záznam videa zde.  

Diskuzní workshop 3. / plánován na září - říjen 2021 / Informace o přesném termínu bude zveřejněna zde.

Navážeme na výstupy z workshopu 1 a 2.

 

 • Mezinárodní konference / říjen 2021 / Připravujeme www.konference.pasivnidomy.cz
 • Mezinárodní vícedenní exkurze po příkladech dobré praxe / Připravujeme

 

Všechny výstupy projektu s příklady dobré praxe jako vodítko pro odbornou veřejnost a zadavatele zakázek, zveřejníme na on-line platformě www.climarchi.net. Zviditelníme příklady dobré praxe ze zemí EU, popř. dalších zdařilých realizací ve světovém měřítku. Webová stránka bude vytvořena v rámci projektu.  

 

na projektu spolupracujeme s:

 • Inštitútom pre pasivné domy
 • Architekty
 • Energetickými specialisty
 • Právníky
 • Ekonomy
 • MĚSTA & OBCE

 

Termín realizace 1. 11. 2020 - 30. 4. 2021 (UKONČENÍ PROJEKTU - 30. 4. 2022)
Garant projektu: Ing. Tomáš Vanický, tomas.vanicky@pasivnidomy.cz
Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Vanický
Spolupracovníci: členové a partneři Centra pasivního domu

Evropská iniciativa na ochranu klimatu (EUKI) financuje z pověření německého Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU) projekty na ochranu klimatu v celé Evropské unii (EU). Hlavními cíli jsou zintenzivnění přeshraničního dialogu a dále výměna poznatků a zkušeností v rámci EU. Komunita Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI), tvořená realizátory a partnery projektů, tímto přispívá k provádění Pařížské dohody a přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů.

EUKI_publicita ClimArchiNet

Publicita PPDIII_new


Naši členové
 • FINO-trade s.r.o.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • CIUR a.s.
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • PROPASIV s.r.o.
 • Michael Jaďuď
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • PassiveArchitecture s.r.o.
 • Ing. Michal Hučík

Naši partneři


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  Dřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  

for arch logo  for pasiv  Forum dřevostaveb  Salon dřevostaveb  Veleton