CO děláme

Hledáme slabá místa v procesu navrhování a realizace budov. Cílem je zviditelnit a zpřístupnit maximum inovativních řešení, znalostí a příkladů dobré praxe, které povedou ke snížení potřeby energie, k rozvoji moderní energetiky a územních celků a k podpoře adaptace budov na změny klimatu.  Projekt je zaměřený také na odstranění bariér při zadávání veřejných zakázek. 

Jak to děláme

V roce 2019 jsme s "Iniciační skupinou udržitelnosti, vedenou pod komorou architektů” publikovali Deklaraci udržitelnosti, jejíž body tímto naplňujeme. Součástí projektu jsou workshopy,  zahraniční exkurze a mezinárodní konference, které spojují architekty, energetické specialisty, právníky, ekonomy a zástupce měst a obcí, ale i zástupce veřejné správy na úrovni Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj. 
 

Program

 • KULATÝ STŮL č. 1 proběhl 21. ledna 2021

Cíl: zpřesnění a vytyčení konkrétních, nejvíce palčivých, bodů projektu.
Výstup: Videozáznam ke shlédnutí ZDE, textové zhodnocení s výstupy z Anket (pdf)

 

 • DISKUZNÍ WORKSHOPY "INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO OCHRANU KLIMATU"

Zveme vás do diskuze s expertní skupinou. Pojďte s námi plnit strategické body udržitelnosti.

Diskuzní workshop 1. / čtvrtek 18. 3. 2021 / 15-17 hod. / Záznam workshopu zde

 1. Silné a slabé stránky existujících metodik vypracovaných pro zadávání a hodnocení architektonických soutěží s požadavky na udržitelnost.
 2. Jak komunikovat příklady dobré praxe udržitelné architektury
 3. Příprava témat pro Mezinárodní konferenci

Diskuzní workshop 2. / čtvrtek 22. 4. 2021/ 10-12 hod./ Registrujte se
Navážeme na výstupy z workshopu 1

Diskuzní workshop 3. / čtvrtek 17. 6. 2021 / 15-18 hod. / Registrujte se
Navážeme na výstupy z workshopu 1 a 2

 

 • Mezinárodní konference / říjen 2021 / Připravujeme www.konference.pasivnidomy.cz
 • Mezinárodní vícedenní exkurze po příkladech dobré praxe / Připravujeme

 

Všechny výstupy projektu s příklady dobré praxe jako vodítko pro odbornou veřejnost a zadavatele zakázek, zveřejníme na on-line platformě www.climarchi.net. Zviditelníme příklady dobré praxe ze zemí EU, popř. dalších zdařilých realizací ve světovém měřítku. Webová stránka bude vytvořena v rámci projektu.  

 

na projektu spolupracujeme s:

 • Inštitútom pre pasivné domy
 • Architekty
 • Energetickými specialisty
 • Právníky
 • Ekonomy
 • MĚSTA & OBCE

 

Termín realizace 1. 11. 2020 - 30. 4. 2021 (UKONČENÍ PROJEKTU - 30. 4. 2022)
Garant projektu: Ing. Tomáš Vanický, tomas.vanicky@pasivnidomy.cz
Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Vanický
Spolupracovníci: členové a partneři Centra pasivního domu

Evropská iniciativa na ochranu klimatu (EUKI) financuje z pověření německého Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU) projekty na ochranu klimatu v celé Evropské unii (EU). Hlavními cíli jsou zintenzivnění přeshraničního dialogu a dále výměna poznatků a zkušeností v rámci EU. Komunita Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI), tvořená realizátory a partnery projektů, tímto přispívá k provádění Pařížské dohody a přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů.

EUKI_publicita ClimArchiNet

Publicita PPDIII_new


Naši členové
 • S-Power Energies, s.r.o.
 • MESSY s.r.o.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • CIUR a.s.
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • EnergySim s.r.o.
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • Stapring, s.r.o.
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • Wienerberger, s.r.o.
 • Protronix s.r.o.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • RECIFA a.s.

Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  Dřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  

for arch logo  for pasiv  Forum dřevostaveb  Salon dřevostaveb  Veleton