Co děláme

Hledáme slabá místa v procesu navrhování a realizace budov s inovativními prvky vedoucími k nízké potřebě energie a příklady dobré praxe, stejně jako zkušenostmi odborníků navrhujeme možnosti řešení. Projekt se orientuje na cílovou skupinu architektů a zpřístupnění informací týkající se inovací (v přístupu, v materiálech a moderních technologií) vedoucí ke snížení potřeby energie již od počátečního návrhu a následné realizaci staveb podporujících adaptaci budov ke změnám klimatu.

Proč to děláme

V roce 2019 jsme s "iniciační skupinou udržitelnosti" publikovali deklaraci "udržitelnosti" (www.architects-for-future.cz), jejíž body hodláme dále systematicky rozvíjet. Začínáme body týkající se adaptačních opatření vedoucích ke snížení potřeby a následné spotřeby energie v budovách a jejich adaptaci na změnu klimatu.

Jak to děláme Projekt otevíráme kulatým stolem pro zpřesnění a vytyčení konkrétních, nejvíce palčivých bodů pro řešení projektu. Na kulatý stůl naváže série tří pracovních seminářů. Během projektu zorganizujeme mezinárodní konferenci, pokud to epidemiologická situace dovolí odbornou exkurzi po příkladech dobré praxe do zahraničí a všechny výstupy s příklady dobré praxe jako vodítkem pro odbornou veřejnost a zadavatele zakázek, zveřejníme na on-line platformě www.climarchi.net. Ta bude v rámci projektu vytvořena a průběžně aktualizována.

S kým na projektu spolupracujeme

 • Inštitútom pre pasivné domy
 • Architekty
 • Energetickými specialisty
 • Právníky
 • Ekonomy
 • MĚSTA & OBCE

 

Termín realizace 1. 11. 2020 - 30. 4. 2021 (UKONČENÍ PROJEKTU - 30. 4. 2022)
Garant projektu: Ing. Tomáš Vanický, tomas.vanicky@pasivnidomy.cz
Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Vanický
Spolupracovníci: členové a partneři Centra pasivního domu

 

EUKI_publicita ClimArchiNet


Naši členové
 • FINO-trade s.r.o.
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • Energy Consulting Project, s.r.o.
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • pátý rozměr s.r.o.
 • PROPASIV s.r.o.
 • MESSY s.r.o.
 • EnergySim s.r.o.
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • Stapring, s.r.o.
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • Passive Technology s.r.o.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • PORSENNA o.p.s.
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • KM Beta, a.s.

Hlavní mediální partneři

for arch logo strechy_krytiny  izolace_info