CO děláme

Hledáme slabá místa v procesu navrhování a realizace budov. Cílem je zviditelnit a zpřístupnit maximum inovativních řešení, znalostí a příkladů dobré praxe, které povedou ke snížení potřeby energie, k rozvoji moderní energetiky a územních celků a k podpoře adaptace budov na změny klimatu.  Projekt je zaměřený také na odstranění bariér při zadávání veřejných zakázek. 

Jak to děláme

V roce 2019 jsme s "Iniciační skupinou udržitelnosti, vedenou pod komorou architektů” publikovali Deklaraci udržitelnosti, jejíž body tímto naplňujeme. Součástí projektu jsou workshopy,  zahraniční exkurze a mezinárodní konference, které spojují architekty, energetické specialisty, právníky, ekonomy a zástupce měst a obcí, ale i zástupce veřejné správy na úrovni Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj. 
 

AKTUÁLNÍ Program

 • DISKUZNÍ WORKSHOPY "INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO OCHRANU KLIMATU"

Diskuzní workshop 3. pro veřejné zadavatele a architekty/ prosinec 2021 (termín bude upřesněn zde). Workshop proběhne on-line. Navážeme na výstupy z workshopu 1 a 2 (viz níže "Už proběhlo") a Konference.

Okruhy diskuse:
- Zásadní role měst a obcí při zadávání veřejných zakázek.
- Návrh, výstavba nebo renovace budov / čtvrtí s optimálními náklady.
- Doporučení z praxe, co je dobré vědět a použít při tvorbě studie a zadávací dokumentace s parametry udržitelnosti pro architektonickou soutěž (veřejný zadavatel v roli investora ( ve spolupráci s realizační firmou či developerem).

 • ON-LINE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE "SPOJENÍ STAVEB A UDRŽITELNOSTI"

1 + 260 dní v unikátním on-line prostředí nově vytvořeného veřejného prostoru. Pomocí svého „Avatara" vstoupíte do světa „Staveb a udržitelnosti", kde se "reálně" společně potkáme:

30. 11. 2021 Start konference
- Živý stream s bohatým celodenním programem v doprovodu moderátora.
- 18 odborných příspěvků a reportáží, plných praktických zkušeností z přípravy a realizace udržitelné architektury, 8 panelových diskuzí.

Dalších 260 dní konference
- Obsah budeme průběžně plnit dalšími příklady dobré praxe a konkrétními přístupy správného zadávání a realizace staveb, v navazujícím programu budou připraveny další odborné příspěvky, workshopy a diskuse.
Cílová skupina konference: architekti, projektanti, energetičtí specialisté, veřejní zadavatelé (stát, Kraje, města, obce), soukromí investoři, akademická obec, studenti architektury atd… Komunikačním jazykem bude čeština a angličtina.

Podrobnosti připravujeme a budeme průběžně aktualizovat na www.konference.pasivnidomy.cz

 • MEZINÁRODNÍ VÍCEDENNÍ EXKURZE PO PŘÍKLADECH DOBRÉ PRAXE / Připravujeme

 

UŽ PROBĚHLO

 • KULATÝ STŮL / 21. ledna 2021

Cíl: zpřesnění a vytyčení konkrétních, nejvíce palčivých, bodů projektu.
Výstup: Videozáznam ke shlédnutí ZDEtextové zhodnocení s výstupy z Anket (pdf)

 • DISKUZNÍ WORKSHOPY "INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO OCHRANU KLIMATU"

Diskuzní workshop 1. / čtvrtek 18. 3. 2021 / 15-17 hod. / Záznam workshopu zde

 1. Silné a slabé stránky existujících metodik vypracovaných pro zadávání a hodnocení architektonických soutěží s požadavky na udržitelnost.
 2. Jak komunikovat příklady dobré praxe udržitelné architektury
 3. Příprava témat pro Mezinárodní konferenci

Diskuzní workshop 2. / čtvrtek 22. 4. 2021/ 10-12 hod./ Záznam workshopu zde

 1. Jaké jsou silné a slabé stránky metody Performance Design&Build (D&B)
 2. Přesvědčí pilotní projekt této metodiky – nová dětská léčebna v Ostrově u Macochy – i budoucí investory?
 3. Budou právě města motivátorem změny zadávání veřejných zakázek?

Video 15 minut: Ing. Radim Kohoutek / představení metody Performance Design&Build: Cesta k výstavbě nebo renovaci budov s optimálními náklady. Záznam videa zde.

Video 30 minut: představení projektu Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Mgr. Silvie Mádrová / Jihomoravský kraj , oddělení veřejných zakázek Ing. arch. Adam Rujbr / architekt vítězného návrhu. Záznam videa zde.

Video 55 minut: Ing. arch. Josef Tlustý (ČKA, člen rady CPD) shrne výhody a nevýhody metody (D&B) a s dalšími členy Expertní skupiny prodiskutují další aspekty. Záznam videa zde.  

 

Všechny výstupy projektu s příklady dobré praxe jako vodítko pro odbornou veřejnost a zadavatele zakázek, zveřejníme na on-line platformě www.climarchi.net. Zviditelníme příklady dobré praxe ze zemí EU, popř. dalších zdařilých realizací ve světovém měřítku. Webová stránka bude vytvořena v rámci projektu.  

 

na projektu spolupracujeme s:

 • Inštitútom pre pasivné domy
 • Architekty
 • Energetickými specialisty
 • Právníky
 • Ekonomy
 • MĚSTA & OBCE

 

Termín realizace 1. 11. 2020 - 30. 4. 2021 (UKONČENÍ PROJEKTU - 30. 4. 2022)
Garant projektu: Ing. Tomáš Vanický, tomas.vanicky@pasivnidomy.cz
Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Vanický
Spolupracovníci: členové a partneři Centra pasivního domu

Evropská iniciativa na ochranu klimatu (EUKI) financuje z pověření německého Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU) projekty na ochranu klimatu v celé Evropské unii (EU). Hlavními cíli jsou zintenzivnění přeshraničního dialogu a dále výměna poznatků a zkušeností v rámci EU. Komunita Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI), tvořená realizátory a partnery projektů, tímto přispívá k provádění Pařížské dohody a přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů.

EUKI_publicita ClimArchiNet

Publicita PPDIII_new


Naši členové
 • CIUR a.s.
 • JRD s.r.o.
 • Protronix s.r.o.
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • CONDA s.r.o.
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • Luftio Systems s.r.o.
 • Michael Jaďuď
 • Mgr. Stanislav Paleček
 • STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • Ing. Michal Hučík
 • Sinc s.r.o.
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.

Naši partneři


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  Dřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  

for arch logo  for pasiv  Forum dřevostaveb  Salon dřevostaveb  Veleton