CO děláme

Hledáme slabá místa v procesu navrhování a realizace budov, inovativní prvky vedoucí k nízké potřebě energie, příklady dobré praxe a ve spolupráci s odborníky navrhujeme možnosti řešení. 

Zaměřujeme se na architekty s cílem zpřístupnit jim maximum informací o inovacích (v přístupu, v materiálech a moderních technologiích), které povedou ke snížení potřeby energie, rozvoji moderní energetiky a územních celků a budou podporovat adaptaci budov na změny klimatu.   

Jak to děláme

V roce 2019 jsme s "Iniciační skupinou udržitelnosti, vedenou pod komorou architektů” publikovali Deklaraci udržitelnosti (www.architects-for-future.cz), jejíž body tímto naplňujeme. 
 

 • KULATÝ STŮL č. 1 proběhl 21. ledna 2021

Cíl: zpřesnění a vytyčení konkrétních, nejvíce palčivých, bodů projektu.
Výstup: Videozáznam ke shlédnutí, textové zhodnocení s výstupy z Anket (pdf)

 

Na první kulatý stůl navážeme sérií pracovních on-line seminářů a dalšího Kulatého stolu:

 • SEMINÁŘ č. 1 / čtvrtek 11.3. 2021

- Pokud to epidemiologická situace dovolí, zorganizujeme na podzim 2021 mezinárodní konferenci.

- Dále připravujeme odbornou exkurzi po příkladech dobré praxe do zahraničí. 

- Všechny výstupy projektu s příklady dobré praxe jako vodítko pro odbornou veřejnost a zadavatele zakázek, zveřejníme na on-line platformě www.climarchi.net. Ta bude v rámci projektu vytvořena a průběžně aktualizována.  

na projektu spolupracujeme s:

 • Inštitútom pre pasivné domy
 • Architekty
 • Energetickými specialisty
 • Právníky
 • Ekonomy
 • MĚSTA & OBCE

 

Termín realizace 1. 11. 2020 - 30. 4. 2021 (UKONČENÍ PROJEKTU - 30. 4. 2022)
Garant projektu: Ing. Tomáš Vanický, tomas.vanicky@pasivnidomy.cz
Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Vanický
Spolupracovníci: členové a partneři Centra pasivního domu

 

EUKI_publicita ClimArchiNet


Naši členové
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • WIPPRO GmbH
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • pátý rozměr s.r.o.
 • Lightway s.r.o
 • Stanislav Martínek
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • CONDA s.r.o.
 • Michael Jaďuď
 • CIKO s.r.o.
 • REHAU, s.r.o.
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • PassiveArchitecture s.r.o.
 • MESSY s.r.o.
 • ARCHCON atelier, s.r.o.

Hlavní mediální partneři

for arch logo strechy_krytiny  izolace_info