11. ledna 2021

ClimArchiNet

 

Kulatý stůl s Janem Kaslem

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem Centra pasivního domu Vás srdečně zvu k ON-LINE KULATÉMU STOLU, kterým otevíráme projekt ClimArchiNet, zaměřený na Inovativní řešení pro budovy a ochranu klimatu během architektonického návrhu.

Kulatý stůl proběhne ve čtvrtek 21. ledna 2021 od 10:00 do 12 hod.  za účasti předsedy České komory architektů Jana Kasla.

Chcete být u toho? Zaregistrujte se v aplikaci Livestorm. Budeme Vám držet virtuální křeslo!

Právě architekti sehrávají klíčovou roli při návrhu nových budov, ale i při změnách starších staveb. Aktuální vývoj v požadavcích na výstavbu, stejně jako změna klimatu, kladou důraz na nízkou potřebu energie v budovách, zajištění zdravého vnitřního prostředí, možnost snadné recyklace stavebních materiálů, využitelnost obnovitelných zdrojů energie a další inovativní řešení, která je potřeba zařadit do běžné praxe architekta.

Jaký máme společný cíl? Kulatý́ stůl zpřesní a vytyčí nejvíce palčivé body projektu. Nastíní směr, jak realizovat budovy směřující k uhlíkové neutralitě a plnit body zveřejněné v DEKLARACI UDRŽITELNOSTI.

Mezi další zajímavé hosty budou patřit:

Ľubica Šimkovicová Inštitút pre pasívne domy
Mirko Lev  PS ČKA – Soutěže
Jan Klečka  Útvar technologií a materiálů METROSTAV
Pavel Jura  ČKA, architekt města Židlovice / projekt Chytré Líchy
Josef Tlustý ČKA, člen Rady Centra pasivního domu
Tomáš Vácha UCEEB - Vedoucí výzkumného týmu Participativní plánování a design

Proč projekt realizujeme

Projekt je zaměřený na odstranění bariér při zadávání veřejných zakázek a na podporu vzniku urbanistický územních celků měst a obcí. Cílem je zviditelnit a zpřístupnit inovativní řešení v oblasti realizace nemovitostí do energeticky efektivního standardu a propojení cílových skupin pro rychlejší způsoby zadávání a realizace.

Komu je projekt určen

Do pracovních workshopů se zapojí architekti, energetičtí specialisté, právníci, ekonomové, zástupci měst a obcí. Ke spolupráci budou přizváni zástupci veřejné správy na úrovni Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj.

Chcete být u toho? Zaregistrujte se v aplikaci Livestorm. Budeme Vám držet virtuální křeslo!

 

Na viděnou se těší Tomáš Vanický, ředitel


Program:

10:00 - 10:05
Úvodní slovo - organizační věci | moderátor

10:05 - 10:15
Představení projektu ClimArchiNet a jeho roli v EUKI programu | Ľubica Šimkovicová

10:15 - 10:25
Představení aktivit CZ - deklarace "Udržitelnosti", další postup v ClimArchiNet v ČR | Tomáš Vanický

10:25 - 10:35
Představení směru ČKA - udržitelnost v profesní komoře architektů | Jan Kasl

10:35 - 10:45
ČKA - Architektonická soutěž pravidla, zohlednění údržitelnosti s ohledem na změnu klimatu | Mirko Lev

10:45 - 10:55
Zkušenost - zadání pro výběr architekta - udržitelná čtvť Židlochovice | Pavel Jura

10:55 - 11:05
Zkušenost stavební firmy - realizace na základě projektové přípravy | Jan Klečka

11:05 - 11:25
Diskuze | Přednášející + on-line účastníci

11:25 - 11:35
Zkušenost - města&obce, realizace - dobrá praxe | Josef Tlustý

11:35 - 11:45
Představení - dobrá praxe UCEEB (vč. energeticky plusových čtvrtí) | Tomáš Vácha

11:45 - 12:05
Diskuze + body pro následné workshopy | Přednášející + on-line účastnícI

 

EUKI_publicita ClimArchiNet


Naši členové
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • Michael Jaďuď
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • PORSENNA o.p.s.
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.
 • KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • REHAU, s.r.o.
 • Ing. Martin Škornička
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • Lightway s.r.o
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • RECIFA a.s.
 • Stanislav Martínek
 • INTOZA s.r.o.
 • CIUR a.s.

Naši partneři


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  Dřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  

for arch logo  for pasiv  Forum dřevostaveb  Salon dřevostaveb  Veleton