« Zpět na seznam

Napojení obvodové stěny a základové desky na lehčeném kamenivu Liapor


Detail připravil: Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Kategorie: Základová deska na zemině
Konstrukční řešení: Napojení obvodové stěny a základové desky na lehčeném kamenivu Liapor
Stav. fyzika: Napojení obvodové stěny a základové desky na lehčeném kamenivu Liapor

Detail obvodové stěny v místě základu s tloušťkou kontaktního zateplovacího systému 280 mm a tepelně izolačního zásypu z lehkého kameniva Liapor Ground. Obvodová stěna byla navržena jak v prefabrikované technologii z Liaporbetonu LC 16/18 D 1,6, tak zděná pomocí tvarovky LIAPOR M 240 (6 MPa). Zateplení bylo navrženo tak, aby konstrukce obvodové stěny se zateplením vyhovovala z hlediska požadavku normy na součinitel prostupu pro hodnoty pro pasivní domy.  

2012_08_zpráva_a_přílohy_final; 2013 02 dopis_final; 2014 03 dopis; Arcadis SG a.s. WP konstanty 11 2012; protokol lambda liapor zakládání

 

Po výkopových pracích se po celém obvodu jámy položí drenáže a zemnící drát. Poté je nutno položit zdravotechniku a prostupy pro ostatní inženýrské sítě. Na rostlý terén se uloží separační geotextilie, případně pro zeminy třídy 3 až 7 drenážní vrstva ze štěrku tloušťky cca 150 mm. Z geotechnického hlediska se nemusí štěrková drenážní vrstva navrhovat a lze ji nahradit separační geotextilií z kontinuálního vlákna o hmotnosti min. 150 g/m2. Samotné kamenivo Liapor je také propustné, postačí tedy použití geotextilie. V případě nutnosti použití drenážního štěrku tloušťky 150 mm ( např. přílišné vsakování dešťové vody na pozemek ) se na tuto vrstvu navrhne geotextilie. Je potřeba zajisti, aby následná tepelně izolační vrstva z kameniva Liapor nebyla dlouhodobě vystavena mokrému prostředí. Poté se navrhne potřebná vrstva tepelně izolačního zásypu ( 0,5 m, 0,75 m nebo 1 m ), většinou postačí zásyp tl. 0,5 m. Rozšíření výkopové jámy pro zásyp z Liaporu musí být takové, aby zásyp v úrovni základové spáry byl min. o 600 mm širší po celém obvodu. Tento přesah zajistí tzv. protimrazovou clonu a dochází tím k posunu izoterm tak, že izoterma 1°C prochází bezpečně mimo svislý průmět hrany základové deky. Na vrstvu kameniva Liapor se opět navrhne geotextilie a protiradonové opatření. Následně se navrhne monolitická nebo prefabrikovaná železobetonová deska.   

 
 
 
 

Naši členové
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • pátý rozměr s.r.o.
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • CIKO s.r.o.
 • ATREA s.r.o.
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • Wienerberger, s.r.o.
 • Energy Consulting Project, s.r.o.
 • Isocell GmbH & Co KG
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • Ing. Martin Škornička
 • PROPASIV s.r.o.
 • CB Building s.r.o.
 • PassiveArchitecture s.r.o.
 • S-Power Energies, s.r.o.

Hlavní mediální partneři

for arch logo