« Zpět na seznam

Obvodová stěna u základu, řešení s provětrávanou dutinou, podlaha z I-nosníků s bodovou podpěrou


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Spodní stavba, Základová deska na zemině, Zdvojená základová deska na podpěrách
Konstrukční řešení: Obvodová stěna u základu, řešení s provětrávanou dutinou, podlaha z I-nosníků s bodovou podpěrou
Stav. fyzika: Obvodová stěna u základu, řešení s provětrávanou dutinou, podlaha z I-nosníků s bodovou podpěrou
Izoterm: Obvodová stěna u základu, řešení s provětrávanou dutinou, podlaha z I-nosníků s bodovou podpěrou

Autor detailu: Juraj Hazucha  / Tepelně-technické posouzení: Jiří Čech

Popis řešení:

Jedná se o možnost založení nad terénem s provětrávanou mezerou pod podlahou, angl. crawl space – průlezný prostor. Výhodou je, že dřevěná konstrukce není přímo ve styku se zeminou a je proto možné obejít se bez hydroizolace a protiradonové ochrany. Založení je zejména výhodné pro mírně až silně svažité pozemky, s možností využít vzniklý prostor pod domem. Podlaha je v kontaktu s venkovním vzduchem a musí mít proto obdobné izolační parametry jako vnější stěna.

Nosnou konstrukci základů tvoří úsporné základové pasy ze ztraceného bednění (běžně šířky 20 - 25 cm) nebo bodové základy s dřevěným nebo betonovým průvlakem. Zatížení navazující nosné konstrukce stěny se přenáší bodovými podpěrami kolem I-nosníku, přičemž podpěry musí být v ose zatížení pod sloupky stěny.

Upozornění: Mezera pod podlahou slouží k odvětrání zemní vlhkosti. Jednoduše kontrolovatelná a kvalitně odvětraná mezera je o výšce 60 cm, minimálně ze dvou stran příčně větraná, bez nevětraných koutů. Nevhodné je vytvoření vany, se zapuštěním spodní hrany podlahy pod terén, kde kvůli snížené míře výměny vzduchu hrozí riziko kondenzace vlhkosti na spodním záklopu a růst plísní. Stavební jámu je potřeba spádovat pro odtok případné povrchové vody. Povrch tvoří nejčastěji zásyp jemným štěrkem (frakce 0/4) nebo překrytí geotextilií proti prorůstání rostlin. Zásyp hrubým štěrkem je pro pohyb nepříjemný. 

Obvodová stěna u základu, řešení s provětrávanou dutinou, podlaha z I-nosníků s bodovou podpěrou

 

Důležité body pro správné provedení detailu:

 • přípojky vody a kanalizace v prostoru větrané mezery je nezbytné vést v zaizolovaném boxu s izolací procházející až do nezámrzné hloubky, viz předchozí detail.
 • napojení vzduchotěsné roviny v místě podlahy je potřebné provést pomocí širšího přechodového pásu fólie lepeného do tmelu nebo pomocí trvale elastické samolepící pásky.
 
 
 
 

Naši členové
 • CONDA s.r.o.
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • Čanda, s.r.o.
 • Passive Technology s.r.o.
 • CIUR a.s.
 • Meesenburg s.r.o.
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • Ing. Michal Hučík
 • Sinc s.r.o.
 • Ing. arch. David Vašíček
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • FINO-trade s.r.o.
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • Ing. Martin Škornička
 • IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.

Hlavní mediální partneři

for arch logo