« Zpět na seznam

Obvodová stěna u základu, základová deska na štěrku z pěnového skla


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Střešní konstrukce, Šikmá střecha, Základová deska na zemině
Konstrukční řešení: Obvodová stěna u základu, základová deska na štěrku z pěnového skla
Stav. fyzika: Obvodová stěna u základu, základová deska na štěrku z pěnového skla
Izoterm: Obvodová stěna u základu, základová deska na štěrku z pěnového skla

Autor detailu: Juraj Hazucha, Josef Bárta   / Tepelně-technické posouzení: Jiří Čech

Popis řešení:

Jedná se o progresivní systém založení vyztužené železobetonové desky na únosné izolaci - štěrku z pěnového skla. Řešení je použitelné pro založení samostatných rodinných domů i pro větší stavby. Stejně tak lze použít kamenivo Liapor, které má podobné vlastnosti. Sokl lehké sloupkové konstrukce je proveden nenasákavou izolací (XPS, perimetr).

Zejména pro lehké konstrukce je výhodou velká tepelná stabilita objektu, daná akumulační hmotou železobetonové desky. Pro nejlepší využití efektu akumulace není vhodné používat další izolaci nad deskou. Potřebná tloušťka vrstvy štěrku pěnoskla/Liaporu se stanovuje výpočtem, běžně v rozmezí 45 – 60 cm po zhutnění. Přesah tepelné izolace, tzv. protimrazová clona, se navrhuje v šířce asi 60 cm od okraje ŽB desky. Přesah tepelné izolace má minimální vliv na lineární činitel prostupu tepla, eliminuje však riziko podmrzání paty zdiva.

Omezení použití - toto založení nesmí být navrhováno do stavenišť s vysokou hladinou spodní vody, aby nedocházelo k dlouhodobému zaplavení izolačního materiálu.

Obvodová stěna u základu, základová deska na štěrku z pěnového skla

 

Důležité body pro správné provedení detailu:

 • Drenáž umístit do nezámrzné hloubky. Nutné přesné zaměření přípojek a kontrola provedení.
 • Těsné napojení soklu na navazující fasádu musí být provedeno jako dilatační spoj např. pomocí komprimační pásky. Izolace v perimetru se z technologických důvodů dokončuje až po provedení fasádního záklopu, případně ukončovacích profilů.
 • Napojení OSB desky na podlahu se provádí pomocí širšího přechodového pásu lepeného na tmel, nebo samolepící pásky na čistý případně napenetrovaný podklad.

Alternativy:

 • Vláknobeton - dle statického posouzení lze úplně vypustit ocelovou výztuž v desce a nahradit ji rozptýlenými vlákny (vlákna skleněná, syntetická, nebo uhlíková)
 • Hlazený beton – možnost pokládky nášlapné vrstvy bez dalších mezivrstev. Chráničky a prostupy pro instalace musí být zabudovány již do desky nebo řešeny v instalační předstěně.
 • Aktivace betonového jádra - umožňuje využít nízkoteplotní systém vytápění a chlazení. Pro správnou funkci systému však nesmí souvrství nad deskou obsahovat žádnou izolaci.
 
 
 
 

Naši členové
 • VELUX Česká republika, s.r.o.
 • Ateliér Tector s.r.o. - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • Stanislav Martínek
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • Evora Smart s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize V-systém
 • Passive Technology s.r.o.
 • REFAGLASS s.r.o.
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • ARCHTEK - Ing. arch. Bc. Jiří Trávníček
 • KT Dřevostavby s.r.o.
 • Ing. Martin Škornička
 • Budovy21 s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství