« Zpět na seznam

Obvodová stěna u základu, základová deska na štěrku z pěnového skla


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Základová deska na zemině
Konstrukční řešení: Obvodová stěna u základu, základová deska na štěrku z pěnového skla
Stav. fyzika: Obvodová stěna u základu, základová deska na štěrku z pěnového skla
Izoterm: Obvodová stěna u základu, základová deska na štěrku z pěnového skla

Autor detailu: Juraj Hazucha, Josef Bárta   / Tepelně-technické posouzení: Jiří Čech

Popis řešení:

Jedná se o progresivní systém založení vyztužené železobetonové desky na únosné izolaci - štěrku z pěnového skla. Řešení je použitelné pro založení samostatných rodinných domů i pro větší stavby, bytové domy nebo průmyslové objekty. Stěny jsou tvořeny pórobetonovými tvarovkami tloušťky 200 mm s kontaktním zateplovacím systémem. Sokl je proveden nenasákavou izolací (XPS, perimetr).

Výhodou je nepřerušená tepelně izolační obálka bez tepelných mostů a velká tepelná stabilita objektu. Tloušťka vrstvy štěrku pěnoskla se stanovuje dle výpočtu, běžně v rozmezí 45 – 60 cm po zhutnění s tzv. protimrazovou clonou, běžně v šířce kolem 60 - 100 cm od okraje ŽB desky. Přesah tepelné izolace má minimální vliv na lineární činitel prostupu tepla.  

Omezení použití - toto založení nesmí být navrhováno do základových poměrů s vysokou hladinou spodní vody, aby nedocházelo k dlouhodobému zaplavení izolačního materiálu.

Obvodová stěna u základu, základová deska na štěrku z pěnového skla

 

Důležité body pro správné provedení detailu

 • Drenáž do nezámrzné hloubky. Přesné zaměření přípojek a kontrola provedení.
 • Ochrana hydroizolace vůči poškození betonovým potěrem (alt. geotextilií min. 500 g/m2)
 • Vrstvení štěrkového pěnoskla do jámy oddělené separační geotextilií v hutnícím poměru 1,3:1.
 • Chránit přesah pěnoskla geotextilií. Styk pěnoskla a soklové XPS izolace je nutné vycpat přesnými odřezky polystyrenu, případně vyplnit PU lepidlem pro základové izolace. Těsné napojení soklu na ETICS se soklovým profilem s okapničkou.
 • Vzduchotěsnost tvoří vnitřní omítka, proto musí omítka doběhnout až po základovou desku.

Alternativy:

 • různá pozice hydroizolace, případně pouze vodotěsný beton pro nízké radonové riziko.
 • hlazený beton – možnost pokládky nášlapné vrstvy bez dalších mezivrstev. Chráničky a prostupy pro sítě musí být zabudovány do desky.
 • aktivace betonového jádra - umožňuje využít nízkoteplotní systém vytápění a chlazení.
 
 
SFŽP
 
 

Naši členové
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • pátý rozměr s.r.o.
 • SLAVONA, s.r.o.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.
 • KM Beta, a.s.
 • JRD s.r.o.
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • Stapring, s.r.o.
 • Ing. Martin Škornička
 • LINDAB s.r.o.
 • MESSY s.r.o.
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • BACHL, spol. s r.o.
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • CIUR a.s.
 • 3AE s.r.o.

Hlavní mediální partneři

for arch logo