« Zpět na seznam

Obvodová stěna u základu, základová deska na XPS


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Základová deska na zemině
Konstrukční řešení: Obvodová stěna u základu, základová deska na XPS
Stav. fyzika: Obvodová stěna u základu, základová deska na XPS
Izoterm: Obvodová stěna u základu, základová deska na XPS

Autor detailu: Juraj Hazucha, Josef Bárta  / Tepelně-technické posouzení: Jiří Čech

Popis řešení:

Jedná se o progresivní systém založení vyztužené železobetonové desky na únosné izolaci z extrudovaného polystyrenu (XPS).

Zejména u lehké konstrukce je výhodou velká tepelná stabilita objektu, daná akumulační hmotou železobetonové desky. Tloušťka XPS se stanovuje výpočtem a pohybuje se běžně v rozmezí 24 až max. 30 cm v provedení v jedné vrstvě s polodrážkou, nebo jako vrstvená ze dvou, maximálně však tří vrstev. Vzhledem k tomu, že se zakládá do zámrzné hloubky, používá se horizontální přesah izolace asi 20 – 40 cm přes soklovou izolaci, jako ochrana izolace proti promrznutí podloží.

Omezení použití: založení na XPS nesmí být navrženo víc než 3,5 m pod hladinu spodní vody. Při předpokladu působení tlakové vody je vždy nutné provést těsnící opatření - desky XPS lepit k sobě i na podklad pomocí bitumenového lepidla.

Obvodová stěna u základu, základová deska na XPS

 

Důležité body pro správné provedení detailu:

 • Drenáž minimálně v patě zdiva navrhnout do nezámrzné hloubky. Nutno přesně zaměřit přípojky a zkontrolovat provedení.
 • Těsné napojení soklu na navazující fasádu musí být provedeno jako dilatační spoj např. pomocí komprimační pásky a z technologických důvodů se sokl dokončuje až po provedení fasádního záklopu, případně ukončovacích profilů.
 • Vzduchotěsnou vrstvu tvoří nejčastěji deskový materiál (např. OSB), který musí doběhnout až po základovou desku. Napojení na podlahu se provádí pomocí širšího přechodového pásu lepeného na tmel, nebo samolepící pásky na napenetrovaný podklad. Spoj musí být schopen přenést pohyby stavebních dílů. Všechny lepené části musí být suché a očištěné od prachu a nečistot.

Alternativy:

 • Vláknobeton - dle statického posouzení lze úplně vypustit ocelovou výztuž v desce a nahradit ji rozptýlenými vlákny (vlákna skleněná, syntetická, nebo uhlíková)
 • Hlazený beton umožní možnost pokládky nášlapné vrstvy bez dalších mezivrstev. Chráničky a prostupy pro sítě musí být zabudovány do desky, nebo vedeny v předstěně.
 • Aktivace betonového jádra - umožňuje využít nízkoteplotní systém vytápění a chlazení. Pro správnou funkci systému však nesmí souvrství nad deskou obsahovat žádnou izolaci.
 
 
 
 

Naši členové
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • FINO-trade s.r.o.
 • JRD s.r.o.
 • WIPPRO GmbH
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • LINDAB s.r.o.
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • Ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o.
 • Wienerberger, s.r.o.
 • Evora CZ, s.r.o.
 • JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
 • CB Building s.r.o.
 • IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • BACHL, spol. s r.o.
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • CEVRE Consultants s.r.o.

Hlavní mediální partneři

for arch logo strechy_krytiny  izolace_info