« Zpět na seznam

Obvodová stěna u základu, základová deska na XPS


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Základová deska na zemině
Konstrukční řešení: Obvodová stěna u základu, základová deska na XPS
Stav. fyzika: Obvodová stěna u základu, základová deska na XPS
Izoterm: Obvodová stěna u základu, základová deska na XPS

Autor detailu: Juraj Hazucha, Josef Bárta  / Tepelně-technické posouzení: Jiří Čech

Popis řešení:

Jedná se o progresivní systém založení vyztužené železobetonové desky na únosné izolaci z extrudovaného polystyrenu (XPS).

Výhodou je nepřerušená tepelně izolační obálka bez tepelných mostů a velká tepelná stabilita objektu. Tloušťka XPS se stanovuje výpočtem a pohybuje se běžně v rozmezí 24 až max. 30 cm v provedení v jedné vrstvě s polodrážkou, nebo jako vrstvená z dvou, maximálně však tří vrstev. Vzhledem k tomu, že se zakládá do zámrzné hloubky, používá se horizontální přesah izolace asi 20 – 40 cm přes soklovou izolaci, jako ochrana izolace proti promrznutí podloží.

Omezení použití: založení na XPS nesmí být navrženo víc než 3,5 m pod hladinu spodní vody. Při předpokladu působení tlakové vody je nutné provést těsnící opatření - desky XPS lepit k sobě i na podklad pomocí bitumenového lepidla.

Obvodová stěna u základu, základová deska na XPS

 

Důležité body pro správné provedení detailu:

 • Drenáž do nezamrzné hloubky a přesné zaměření přípojek, kontrola provedení.
 • Podkladní vrstva precizně srovnaná – štěrkopísek nebo podkladní beton
 • Pokládka desek XPS na vazbu, vrstvy kolmo na sebe a jejich případné těsnění, jištění proti posunu. Odřezy desek do 30 cm nesmí být u okraje, proto se začíná okrajem a postupuje se dovnitř.
 • Ochrana hydroizolace vůči poškození betonovým potěrem (alt. geotextilií min. 500 g/m2
 • Během výstavby ochrana přesahující izolace proti ošlapání a znečištění. Těsné napojení soklu na ETICS se soklovým profilem s okapničkou.
 • Vzduchotěsnost tvoří vnitřní omítka, proto musí omítka doběhnout až po základovou desku.

Alternativy:

 • různá pozice hydroizolace, případně pouze vodotěsný beton pro nízké radonové riziko.
 • hlazený beton – možnost pokládky nášlapné vrstvy bez dalších mezivrstev. Chráničky a prostupy pro sítě musí být zabudovány do desky.
 
 
SFŽP
 
 

Naši členové
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • Refsite Group s.r.o.
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • Ing. arch. Dalibor Borák - BORÁK ARCHITEKTI
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • Evora Trade s.r.o.
 • Evora Smart s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize V-systém
 • Sinc s.r.o.
 • FINO-trade s.r.o.
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • CIKO s.r.o.
 • Ing. Michal Hučík
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • 3AE s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství