« Zpět na seznam

Obvodová stěna u základu, založení na pěnoskle


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Základová deska na zemině
Konstrukční řešení: Obvodová stěna u základu, založení na pěnoskle
Stav. fyzika: Obvodová stěna u základu, založení na pěnoskle
Izoterm: Obvodová stěna u základu, založení na pěnoskle

Autor detailu: Tomáš Podešva (Asting CZ)  / Tepelně-technické posouzení: Jiří Čech

Popis řešení:

Jedná se o progresivní systém založení vyztužené železobetonové desky na únosné izolaci - štěrku z pěnového skla se soklovou nenasákavou izolací (XPS, perimetr). Řešení je použitelné pro založení samostatných rodinných domů i pro větší stavby, bytové domy nebo průmyslové objekty.

Výhodou je nepřerušená tepelně izolační obálka bez tepelných mostů a velká tepelná stabilita objektu. Tloušťka vrstvy štěrku pěnoskla se pohybuje běžně v rozmezí 50 – 60 cm po zhutnění s tzv. protimrazovou clonou, běžně v šířce kolem 60 - 80 cm od okraje ŽB desky, jako ochranou proti podmrzání.

Omezení použití: založení nesmí být navrhováno do základových poměrů s vysokou hladinou spodní vody, aby nedocházelo k dlouhodobému zaplavení izolačního materiálu. 

Obvodová stěna u základu, založení na pěnoskle

 

Důležité body pro správné provedení detailu:

 • Drenáž provést do nezamrzné hloubky. Přesné zaměření přípojek a kontrola provedení.
 • Ochrana hydroizolace vůči poškození – betonový potěr (alt. geotextilie min. 500 g/m2)
 • Vrstvení štěrkového pěnoskla do jámy oddělené separační geotextilií v hutnícím poměru 1,3:1.
 • Chránit přesah pěnoskla geotextilií. Styk pěnoskla a soklové XPS izolace je nutné vycpat přesnými odřezky polystyrenu, případně vyplnit PU lepidlem pro základové izolace.
 • Vzduchotěsnost tvoří vnitřní omítka, která musí být dotažena po základovou desku, případně napojena vzduchotěsnou páskou.

Alternativy:

 • různá pozice hydroizolace, případně pouze vodotěsný beton pro nízké radonové riziko.
 • hlazený beton – možnost pokládky nášlapné vrstvy bez dalších mezivrstev. Chráničky a prostupy pro sítě musí být zabudovány do desky.
 • aktivace betonového jádra - umožňuje využít nízkoteplotní systém vytápění a chlazení. 
 
 
 
 

Naši členové
 • CIKO s.r.o.
 • ATREA s.r.o.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • Čanda, s.r.o.
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • Stanislav Karásek
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • Energy Consulting Project, s.r.o.
 • WIPPRO GmbH
 • JRD s.r.o.
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • MESSY s.r.o.
 • Wobau cz s.r.o.
 • Lightway s.r.o

Hlavní mediální partneři CPD

for arch logo FOR_CITY_20_300x300px