« Zpět na seznam

Obvodová zeď u základu, řešení s pěnosklem v patě zdiva


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Základová deska na zemině
Konstrukční řešení: Obvodová zeď u základu, řešení s pěnosklem v patě zdiva
Stav. fyzika: Obvodová zeď u základu, řešení s pěnosklem v patě zdiva
Izoterm: Obvodová zeď u základu, řešení s pěnosklem v patě zdiva

Autor detailu: Juraj Hazucha, Josef Bárta  | Tepelně-technické posouzení: Jiří Čech

 

Popis řešení:

Jedná se o klasický způsob založení na základových pasech s izolací nad základovou deskou. V patě obvodového vápenopískového zdiva o tloušťce 175 mm se pro přerušení tepelného mostu použije systémové řešení s deskami Foamglas Perinsul tloušťky 50 nebo 115 mm. Desky jsou nenasákavé a jsou zařazeny do třídy reakce na oheň A1 – nehořlavé. Ceníková cena řešení je 950 Kč/bm při výšce desky 115 mm a tloušťce 175 mm [28].

Běžné desky pěnového skla nejsou dostatečně únosné pro tento typ použití a musí být použity speciální desky Foamglas Perinsul se zvýšenou únosností opatřené vyztužující bitumenovou vrstvou. I tyto desky mají výrazně nižší únosnost než samotné zdivo a jejich použití je potřeba pro daný účel staticky posoudit, zejména u vícepodlažních staveb.

Pro použití na přerušení tepelného mostu paty zdiva se používají dva typy pěnového skla:

Materiál

součinitel tepelné vodivosti*

pevnost v tlaku dle
EN 1996-1-1*

desky Foamglas Perinsul S

λD = 0,050 W/(m.K)

1,8 MPa

desky Foamglas Perinsul HL

λD = 0,058 W/(m.K)

2,75 MPa

 

Obvodová zeď u základu, řešení s pěnosklem v patě zdiva

 

Popis aplikace - důležité body pro správné provedení detailu:

 • Desky pěnového skla se ukládají přes pás hydroizolace do klasického maltového lože. Desky lze řezat jednoduše pilou. Platí zásada, že desky nesmí být zatěžovány bodově ani na smyk.
 • Vzduchotěsnost - omítku dotáhnout až po hydroizolaci na základové desce
 • Rovinatost základů (ztraceného bednění) - je důležitá pro bezespáré provedení tepelné izolace. Izolaci perimetru provést ve dvou vrstvách s přeloženými spárami.
 • V žádném případě nepoužívat hliníkový zakládací profil pro ETICS – použít dočasné založení na lať nebo plastový profil.

Kvalitní napojení soklové izolace a fasádní izolace EPS je pro fungování detailu zásadní. Horní hranu XPS je proto nutné chránit proti ošlapání a znečištění. Spára musí být utěsněná materiálem umožňujícím dilataci a zaručujícím těsnost - např. komprimační páskou v kombinaci s ukončovacím profilem s okapničkou.

 
 
MŽP
 
 

Naši členové
 • Lightway s.r.o
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • INTOZA s.r.o.
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • CB Building s.r.o.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • BACHL, spol. s r.o.
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • FINO-trade s.r.o.
 • Energy Consulting Project, s.r.o.
 • EnergySim s.r.o.
 • Ing.arch. Josef Tlustý
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • Michael Jaďuď

Hlavní mediální partneři CPD