« Zpět na seznam

Obvodová zeď u základu, řešení s pórobetonovou tvárnicí v patě zdiva


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Základová deska na zemině
Konstrukční řešení: Obvodová zeď u základu, řešení s pórobetonovou tvárnicí v patě zdiva
Stav. fyzika: Obvodová zeď u základu, řešení s pórobetonovou tvárnicí v patě zdiva
Izoterm: Obvodová zeď u základu, řešení s pórobetonovou tvárnicí v patě zdiva

Autor detailu: Juraj Hazucha, Josef Bárta | Tepelně-technické posouzení: Jiří Čech

 

Popis řešení:

Jedná se o klasický způsob založení na základových pasech s izolací nad základovou deskou, kde se pro přerušení tepelného mostu pod zeď umístí řada pórobetonových tvárnic výšky 250 mm. Jedná se o nesystémové, ale cenově výhodné řešení s cenou kolem 150 Kč/bm při výšce 250 mm a tloušťce 200 mm (tloušťka 175 mm nebo jiné atypické rozměry jsou vyráběny na zakázku) [30].

Pro použití pro obvodové zdivo se používá pískový pórobeton, nejčastěji o nejvyšší třídě únosnosti P6-650 s objemovou hmotností 750 kg/m3 s těmito vlastnostmi: 

Materiál

Součinitel tepelné vodivosti*

Pevnost v tlaku dle EN 1996-1-1*

Pórobeton P6-650

λD = 0,170 W/(m.K)  
λU = 0,210 W/(m.K)

3,67 MPa

 

Obvodová zeď u základu, řešení s pórobetonovou tvárnicí v patě zdiva

 

Popis aplikace - důležité body pro správné provedení detailu:

 • Pórobeton je náchylný na vodu a má dlouhou dobu vysychání, v řádu let, proto je nezbytné zevnitř chránit první řadu zdviženým fabionem hydroizolace min. 10 cm nad základovou desku. Zabrání se tím nasáknutí a vzlínání vody stojící na základové desce. Při vlhkosti materiálu 40 %, což může být stav v jakém je expedován a zabudován do konstrukce, je tepelná vodivost dvounásobně vyšší - kolem 0,45 W/(m.K) [31]. Vliv na statickou únosnost zdiva vlivem vlhkosti je minimální. Únosnost tvarovek je významně nižší než u navazujícího zdiva, proto je nutné toto řešení pro daný účel staticky posoudit.
 • Hydroizolaci provést zvenku zdiva 30 cm nad úroveň terénu, zevnitř 10 cm nad základovou desku
 • Vzduchotěsnost - omítku dotáhnout až po hydroizolaci na základové desce
 • Rovinatost základů (ztraceného bednění) - je důležitá pro bezespáré provedení tepelné izolace. Izolaci perimetru provést ve dvou vrstvách s přeloženými spárami.
 • V žádném případě nepoužívat hliníkový zakládací profil pro ETICS – použít dočasné založení na lať nebo plastový profil.
 • Kvalitní napojení soklové izolace a fasádní izolace EPS je pro fungování detailu zásadní. Horní hranu XPS je proto nutné chránit proti ošlapání a znečištění. Spára musí být utěsněná materiálem umožňujícím dilataci a zaručujícím těsnost - např. komprimační páskou v kombinaci s ukončovacím profilem s okapničkou.
 
 
MŽP
 
 

Naši členové
 • Ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • SLAVONA, s.r.o.
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • Lightway s.r.o
 • EnergySim s.r.o.
 • LINDAB s.r.o.
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • CIKO s.r.o.
 • JRD s.r.o.
 • KM Beta, a.s.
 • RECIFA a.s.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • Meesenburg s.r.o.
 • Stapring, s.r.o.
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • ECOTEN s.r.o.
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • ATREA s.r.o.
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA

Hlavní mediální partneři

for arch logo