« Zpět na seznam

Obvodová zeď u základu, řešení s pórobetonovou tvárnicí v patě zdiva


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Základová deska na zemině
Konstrukční řešení: Obvodová zeď u základu, řešení s pórobetonovou tvárnicí v patě zdiva
Stav. fyzika: Obvodová zeď u základu, řešení s pórobetonovou tvárnicí v patě zdiva
Izoterm: Obvodová zeď u základu, řešení s pórobetonovou tvárnicí v patě zdiva

Autor detailu: Juraj Hazucha, Josef Bárta | Tepelně-technické posouzení: Jiří Čech

 

Popis řešení:

Jedná se o klasický způsob založení na základových pasech s izolací nad základovou deskou, kde se pro přerušení tepelného mostu pod zeď umístí řada pórobetonových tvárnic výšky 250 mm. Jedná se o nesystémové, ale cenově výhodné řešení s cenou kolem 150 Kč/bm při výšce 250 mm a tloušťce 200 mm (tloušťka 175 mm nebo jiné atypické rozměry jsou vyráběny na zakázku) [30].

Pro použití pro obvodové zdivo se používá pískový pórobeton, nejčastěji o nejvyšší třídě únosnosti P6-650 s objemovou hmotností 750 kg/m3 s těmito vlastnostmi: 

Materiál

Součinitel tepelné vodivosti*

Pevnost v tlaku dle EN 1996-1-1*

Pórobeton P6-650

λD = 0,170 W/(m.K)  
λU = 0,210 W/(m.K)

3,67 MPa

 

Obvodová zeď u základu, řešení s pórobetonovou tvárnicí v patě zdiva

 

Popis aplikace - důležité body pro správné provedení detailu:

 • Pórobeton je náchylný na vodu a má dlouhou dobu vysychání, v řádu let, proto je nezbytné zevnitř chránit první řadu zdviženým fabionem hydroizolace min. 10 cm nad základovou desku. Zabrání se tím nasáknutí a vzlínání vody stojící na základové desce. Při vlhkosti materiálu 40 %, což může být stav v jakém je expedován a zabudován do konstrukce, je tepelná vodivost dvounásobně vyšší - kolem 0,45 W/(m.K) [31]. Vliv na statickou únosnost zdiva vlivem vlhkosti je minimální. Únosnost tvarovek je významně nižší než u navazujícího zdiva, proto je nutné toto řešení pro daný účel staticky posoudit.
 • Hydroizolaci provést zvenku zdiva 30 cm nad úroveň terénu, zevnitř 10 cm nad základovou desku
 • Vzduchotěsnost - omítku dotáhnout až po hydroizolaci na základové desce
 • Rovinatost základů (ztraceného bednění) - je důležitá pro bezespáré provedení tepelné izolace. Izolaci perimetru provést ve dvou vrstvách s přeloženými spárami.
 • V žádném případě nepoužívat hliníkový zakládací profil pro ETICS – použít dočasné založení na lať nebo plastový profil.
 • Kvalitní napojení soklové izolace a fasádní izolace EPS je pro fungování detailu zásadní. Horní hranu XPS je proto nutné chránit proti ošlapání a znečištění. Spára musí být utěsněná materiálem umožňujícím dilataci a zaručujícím těsnost - např. komprimační páskou v kombinaci s ukončovacím profilem s okapničkou.
 
 
MŽP
 
 

Naši členové
 • FINO-trade s.r.o.
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
 • WOBAU STAVBY s.r.o.
 • 2MAD s.r.o.
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • KM BETA a.s.
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • INTOZA s.r.o.
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • Passive Technology s.r.o.
 • JRD
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • SLAVONA, s.r.o.
 • Úsporné bydlení s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství