« Zpět na seznam

Obvodová zeď u základu, řešení s tvarovkou SHÖCK Novomur / Novomur Light v patě zdiva


Detail připravil: Schöck - Wittek s.r.o.
Schöck - Wittek s.r.o.
Kategorie: Základová deska na zemině
Konstrukční řešení: Obvodová zeď u základu, řešení s tvarovkou SHÖCK Novomur / Novomur Light v patě zdiva
Stav. fyzika: Obvodová zeď u základu, řešení s tvarovkou SHÖCK Novomur / Novomur Light v patě zdiva
Izoterm: Obvodová zeď u základu, řešení s tvarovkou SHÖCK Novomur / Novomur Light v patě zdiva

Autor detailu: Juraj Hazucha, Josef Bárta | Tepelně-technické posouzení: Jiří Čech

Popis řešení:

Jedná se o klasický způsob založení na základových pasech s izolací nad základovou deskou, kde se pro přerušení tepelného mostu pod použije tvárnice Schöck Novomur nebo Novomur Light. Jedná se o kombinaci izolace a betonového jádra, které tvoří systémové řešení dostupné pro všechny běžné tloušťky zdiva. Tvarovka je nenasákavá a její vlastnosti se nemění vlivem vlhkosti. Akustické vlastnosti konstrukce se nemění použitím tvarovky a je zařazena v třídě požární odolnosti F90. Ceníkové ceny tvarovky se pohybují kolem 1140 Kč/bm pro tvarovku Novomur a 750 Kč/bm pro tvarovku Novomur Light při výšce 113 mm a šířce 175 mm [29].

Materiál

Součinitel tepelné vodivosti [W/(m.K)]*

Třída pevnosti v tlaku*

Schöck Novomur

λVertical = 0,284 /  λHorizontal = 0,088

20 MPa

Schöck Novomur Light

λV,ekv = 0,189 /  λV,ekv = 0,083

6 MPa

 

Obvodová zeď u základu, řešení s tvarovkou SHÖCK Novomur / Novomur Light v patě zdiva

 

Popis aplikace - důležité body pro správné provedení detailu:

 • Schöck Novomur se pokládá na vazbu do lože z normální malty MVC 5 nebo MC 10, styčné spáry na sraz, nasucho. Pro přesnější statické dimenzování viz technickou příručku výrobce. Při pokládání musí horní strana prvku, jak je označeno na výrobku, vždy směřovat nahoru. Tvarovky Schöck Novomur lze řezat běžným stavebním nářadím. Přiřezané prvky nelze pokládat vedle sebe a jejich délka musí odpovídat alespoň jednomu modulu, tj. min. 25 cm. Drážky a výřezy oslabující nosný průřez jsou nepřípustné. Tvarovky se nesmí vyzdívat v řadách nad sebou. [29]
 • Vzduchotěsnost - omítku dotáhnout až po hydroizolaci na základové desce
 • Rovinatost základů (ztraceného bednění) - je důležitá pro bezespáré provedení tepelné izolace. Izolaci perimetru provést ve dvou vrstvách s přeloženými spárami.
 • V žádném případě nepoužívat hliníkový zakládací profil pro ETICS – použít dočasné založení na lať nebo plastový profil.
 • Kvalitní napojení soklové izolace a fasádní izolace EPS je pro fungování detailu zásadní. Horní hranu XPS je proto nutné chránit proti ošlapání a znečištění. Spára musí být utěsněná materiálem umožňujícím dilataci a zaručujícím těsnost - např. komprimační páskou v kombinaci s ukončovacím profilem s okapničkou.
 
 
MŽP
 
 

Naši členové
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • Wienerberger, s.r.o.
 • Evora Design s.r.o.
 • PROJEKCE PASIVNÍCH DOMŮ - Ing. Lukáš Dawid
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • KM BETA a.s.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • MESSY s.r.o.
 • SLAVONA, s.r.o.
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • Atelier Tlustý - Ing. arch. Josef Tlustý
 • Ing. arch. David Vašíček
 • 2MAD s.r.o.
 • Budovy21 s.r.o.
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • Mgr. Stanislav Paleček
 • WIPPRO GmbH
 • Stapring, s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství