« Zpět na seznam

Okno v místě nadpraží, žaluziový kastlík s vakuovou izolací, systémový pórobetonový překlad


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Okno v místě nadpraží s roletovým / žaluziovým kastlíkem
Konstrukční řešení: Okno v místě nadpraží, žaluziový kastlík s vakuovou izolací, systémový pórobetonový překlad
Stav. fyzika: Okno v místě nadpraží, žaluziový kastlík s vakuovou izolací, systémový pórobetonový překlad
Izoterm: Okno v místě nadpraží, žaluziový kastlík s vakuovou izolací, systémový pórobetonový překlad

Autor detailu: Juraj Hazucha, Josef Bárta | Tepelně-technické posouzení: Jiří Čech

Popis řešení:

Jedná se o osazení okna v místě ostění do roviny tepelné izolace. Kotvení je v místě pevných bodů realizováno pomocí kompozitních úhelníků nebo nosných podložek ze systému EJOT-compacfoam. Kotvení na ocelové úhelníky je tepelně nevhodné. Pro vytvoření dilatačního spoje se používají pásové kotvy šroubované do ostění dlouhým vrutem. Překrytí rámu vnější tepelnou izolací se uvažuje minimálně 40 mm, ve výpočtu uvažováno krytí 60 mm. Montáž okna v líci pórobetonového zdiva netvoří významný tepelný rozdíl, v celkové energetické bilanci se však projeví stínění hlubším ostěním a nižší solární zisky.

Okno v místě nadpraží, žaluziový kastlík s vakuovou izolací, systémový pórobetonový překlad

 

Popis aplikace – důležité body pro správné provedení:

 • Rozmístění kotvících prostředků, těsnění i stavební připravenost se řídí dle ČSN 74 6077:2014 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování.
 • Vnitřní uzávěr neboli vzduchotěsné napojení, je nejčastěji řešeno okenními fóliemi lepenými na připravený podklad – natažený stavebním lepidlem, opatřený penetrací pro lepicí pásky.
 • Přeizolování rámu okna a vnější špalety je nejvhodnější realizovat pomocí dolepeného kousku izolace. U dřevohliníkových rámů je přeizolování hliníkového opláštění neúčinné a je vhodné do výroby zadat jeho ořezání podle potřeby.
 • Vnější ochrana proti zatékání hnaného deště je zásadní pro životnost detailu. Zde se doporučuje doplnit APU lištu o komprimační pásku, která tvoří dilatační a zároveň voděodolný spoj s dlouhou životností.
 • Vodící lišta pro vnější žaluzie/roletu se kotví přes montážní váleček do ostění okna. Lištu lze kotvit zvenku nebo zapustit a zalícovat s omítkou.  
 
 
SFŽP
 
 

Naši členové
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier
 • SLAVONA, s.r.o.
 • CIKO s.r.o.
 • PORSENNA o.p.s.
 • Ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • Čanda, s.r.o.
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • Passive Technology s.r.o.

Hlavní mediální partneři

for arch logo