« Zpět na seznam

Okno v místě parapetu


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Okno v místě parapetu
Konstrukční řešení: Okno v místě parapetu
Stav. fyzika: Okno v místě parapetu
Izoterm: Okno v místě parapetu

Autor detailu: Juraj Hazucha, Josef Bárta | Tepelně-technické posouzení: Ing. Jiří Čech

Popis řešení:

Jedná se o předsazenou montáž okna v místě parapetu ve stěně z pórobetonu. Vzhledem k nižší pevnosti pórobetonu je vhodnější kotvit okno dál od kraje tvárnice nebo v místě parapetu obrátit tvárnici na ležato, na kraji které bude ležet okno. Nejvhodnější je vysazení okna na tvrzený polystyren systému EJOT- compacfoam, nebo kompozitní konzolu. Montáž v líci zdiva je výrazně horší varianta i s ohledem na solární zisky a stínění ostěním a navíc nesplňuje požadavek ČSN 73-0540 2 na kritický teplotní faktor. Stejně tak je nevhodná montáž okna na ocelové úhelníky, která je tepelně s hodnotou Ψe = 0,091 W/(m.K) dokonce horší, než montáž v líci zdiva. 

Okno v místě parapetu

 

Popis aplikace – důležité body pro správné provedení:

 • Návrh kotvících prostředků, těsnění i stavební připravenost se řídí dle ČSN 74 6077:2014 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování.
 • Stavební otvor – tedy vnitřní špaleta musí být řádně připravena, v odpovídajících rozměrových odchylkách, natažena stavebním lepidlem (připojovací spára by měla být ponechána bez lepidla).   
 • vnitřní uzávěr - vzduchotěsné napojení je řešeno nejčastěji okenními fóliemi na očištěný, případně napenetrovaný podklad.  
 • Zásadní pro životnost je vnější uzávěr, jako ochrana připojovací spáry proti zatékání hnaného deště. Zejména je kritické místo v napojení parapetu, kde se doporučuje realizovat těsnění pomocí systémových komprimovaných pásek kolem celého obvodu parapetu 
 

Fotogalerie

Soubory ke stažení

 
SFŽP
 
 

Naši členové
 • KM Beta, a.s.
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • CIUR a.s.
 • Ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • BACHL, spol. s r.o.
 • Stapring, s.r.o.
 • Wienerberger, s.r.o.
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • 3AE s.r.o.
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha

Hlavní mediální partneři

for arch logo