« Zpět na seznam

Plochá DUO střecha v místě atiky, atika z pórobetonu


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Střešní konstrukce, Plochá střecha
Konstrukční řešení: Plochá DUO střecha v místě atiky, atika z pórobetonu
Stav. fyzika: Plochá DUO střecha v místě atiky, atika z pórobetonu
Izoterm: Plochá DUO střecha v místě atiky, atika z pórobetonu

Popis řešení:

Konstrukce stěn je z vápenopískových bloků s kontaktním zateplovacím systémem a masivním železobetonovým stropem. Okraj střechy je vynesen pomocí kompozitní (alt. dřevěné) konzoly zavětrované svislou OSB deskou. Výhodou je, že konzola je kotvena zboku do stěny a neperforuje hydroizolaci střechy. Izolace střechy běžně o tloušťce 400 – 500 mm (vč. spádových klínů) je umístěna na parozábraně a hydroizolace je pouze mechanicky přitížena vegetační vrstvou, vrstvou kačírku, případně dlažby. Dle navrhovaného způsobu užívání střechy je nutné správně volit únosnost izolačního materiálu střechy. 

Plochá DUO střecha v místě atiky, atika z pórobetonu

 

Popis aplikace - důležité body pro správné provedení detailu:

Střecha:

 • pro správnou funkci střešní konstrukce je nezbytná kvalitně provedená parozábrana, nejčastěji pomocí natavených asfaltových pasů
 • konzola vynášející okraj střechy se zakotví zboku stěny a vyztuží svislou průběžnou OSB deskou
 • izolační desky i spádovou vrstvu je nutné lepit k podkladu PU lepidlem, kotvení by způsobilo perforaci parozábrany.
 • při návrhu mechanického přitížení hydroizolace je nutné dbát na zvýšené požadavky na okrajích a nároží střechy, kde je větší sání větru.

Fasáda:

 • pro řešení fasády platí informace uvedené v části ETICS. Při návrhu i provádění je nutné dodržovat technologický předpis pro zateplovací systémy.
 • V místě napojení na střešní plášť je nutné do desek EPS vyřezat zářezy pro svislé konzoly a dutiny vyplnit PU lepící pěnou.
 
 
MŽP
 
 

Naši členové
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • H.A.C. spol. s r. o.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • SLAVONA, s.r.o.
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • 2MAD s.r.o.
 • Sinc s.r.o.
 • Mgr. Stanislav Paleček
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • CIKO s.r.o.
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • atelier3, s.r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • Ing. Martin Škornička
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize V-systém
 • ATREA s.r.o.
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství