« Zpět na seznam

Plochá DUO střecha v místě atiky, atika z pórobetonu


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Střešní konstrukce, Plochá střecha
Konstrukční řešení: Plochá DUO střecha v místě atiky, atika z pórobetonu
Stav. fyzika: Plochá DUO střecha v místě atiky, atika z pórobetonu
Izoterm: Plochá DUO střecha v místě atiky, atika z pórobetonu

Popis řešení:

Konstrukce stěn je z vápenopískových bloků s kontaktním zateplovacím systémem a masivním železobetonovým stropem. Okraj střechy je vynesen pomocí kompozitní (alt. dřevěné) konzoly zavětrované svislou OSB deskou. Výhodou je, že konzola je kotvena zboku do stěny a neperforuje hydroizolaci střechy. Izolace střechy běžně o tloušťce 400 – 500 mm (vč. spádových klínů) je umístěna na parozábraně a hydroizolace je pouze mechanicky přitížena vegetační vrstvou, vrstvou kačírku, případně dlažby. Dle navrhovaného způsobu užívání střechy je nutné správně volit únosnost izolačního materiálu střechy. 

Plochá DUO střecha v místě atiky, atika z pórobetonu

 

Popis aplikace - důležité body pro správné provedení detailu:

Střecha:

 • pro správnou funkci střešní konstrukce je nezbytná kvalitně provedená parozábrana, nejčastěji pomocí natavených asfaltových pasů
 • konzola vynášející okraj střechy se zakotví zboku stěny a vyztuží svislou průběžnou OSB deskou
 • izolační desky i spádovou vrstvu je nutné lepit k podkladu PU lepidlem, kotvení by způsobilo perforaci parozábrany.
 • při návrhu mechanického přitížení hydroizolace je nutné dbát na zvýšené požadavky na okrajích a nároží střechy, kde je větší sání větru.

Fasáda:

 • pro řešení fasády platí informace uvedené v části ETICS. Při návrhu i provádění je nutné dodržovat technologický předpis pro zateplovací systémy.
 • V místě napojení na střešní plášť je nutné do desek EPS vyřezat zářezy pro svislé konzoly a dutiny vyplnit PU lepící pěnou.
 
 
MŽP
 
 

Naši členové
 • OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • REHAU, s.r.o.
 • INTOZA s.r.o.
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • Stanislav Martínek
 • WIPPRO GmbH
 • 3AE s.r.o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • Ing. Michal Hučík
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • FINO-trade s.r.o.
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • LINDAB s.r.o.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.
 • IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.
 • Xella CZ, s.r.o.

Naši partneři


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  Dřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  

for arch logo  for pasiv  Forum dřevostaveb  Salon dřevostaveb  Veleton