« Zpět na seznam

Plochá DUO střecha v místě atiky, atika z pórobetonu


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Střešní konstrukce, Plochá střecha
Konstrukční řešení: Plochá DUO střecha v místě atiky, atika z pórobetonu
Stav. fyzika: Plochá DUO střecha v místě atiky, atika z pórobetonu
Izoterm: Plochá DUO střecha v místě atiky, atika z pórobetonu

Popis řešení:

Konstrukce stěn je z vápenopískových bloků s kontaktním zateplovacím systémem a masivním železobetonovým stropem. Okraj střechy je vynesen pomocí kompozitní (alt. dřevěné) konzoly zavětrované svislou OSB deskou. Výhodou je, že konzola je kotvena zboku do stěny a neperforuje hydroizolaci střechy. Izolace střechy běžně o tloušťce 400 – 500 mm (vč. spádových klínů) je umístěna na parozábraně a hydroizolace je pouze mechanicky přitížena vegetační vrstvou, vrstvou kačírku, případně dlažby. Dle navrhovaného způsobu užívání střechy je nutné správně volit únosnost izolačního materiálu střechy. 

Plochá DUO střecha v místě atiky, atika z pórobetonu

 

Popis aplikace - důležité body pro správné provedení detailu:

Střecha:

 • pro správnou funkci střešní konstrukce je nezbytná kvalitně provedená parozábrana, nejčastěji pomocí natavených asfaltových pasů
 • konzola vynášející okraj střechy se zakotví zboku stěny a vyztuží svislou průběžnou OSB deskou
 • izolační desky i spádovou vrstvu je nutné lepit k podkladu PU lepidlem, kotvení by způsobilo perforaci parozábrany.
 • při návrhu mechanického přitížení hydroizolace je nutné dbát na zvýšené požadavky na okrajích a nároží střechy, kde je větší sání větru.

Fasáda:

 • pro řešení fasády platí informace uvedené v části ETICS. Při návrhu i provádění je nutné dodržovat technologický předpis pro zateplovací systémy.
 • V místě napojení na střešní plášť je nutné do desek EPS vyřezat zářezy pro svislé konzoly a dutiny vyplnit PU lepící pěnou.
 
 
MŽP
 
 

Naši členové
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • Ing. Michal Hučík
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • JRD s.r.o.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • Refsite Group s.r.o.
 • ARCHTEK - Ing. arch. Bc. Jiří Trávníček
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • KM BETA a.s.
 • Budovy21 s.r.o.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • Isocell GmbH & Co KG
 • Čanda, s.r.o.
 • PROJEKCE PASIVNÍCH DOMŮ - Ing. Lukáš Dawid
 • pátý rozměr s.r.o.
 • PORSENNA ENERGY s.r.o.
 • Schöck - Wittek s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství