« Zpět na seznam

Plochá dvouplášťová větraná střecha v místě přesahu/okapu, konstrukce z I-nosníků


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Plochá střecha
Konstrukční řešení: Plochá dvouplášťová větraná střecha v místě přesahu/okapu, konstrukce z I-nosníků
Stav. fyzika: Plochá dvouplášťová větraná střecha v místě přesahu/okapu, konstrukce z I-nosníků
Izoterm: Plochá dvouplášťová větraná střecha v místě přesahu/okapu, konstrukce z I-nosníků

Autor detailu: Juraj Hazucha, Josef Bárta  / Tepelně-technické posouzení: Jiří Čech

Popis řešení:

Střecha je tvořená kombinací teplé střechy a obrácené skladby. Na spádové klíny na parozábraně je umístěna izolace EPS/MW o tloušťce 300 mm. Nad hydroizolací je roznášecí vrstva 50 – 100 mm XPS. Výhodou je zvýšená ochrana hydroizolace proti mechanickému poškození i proti teplotním výkyvům. Poslední vrstvu obrácené skladby může tvořit pochozí vegetační vrstva, kačírek nebo dlažba. Řešení je cenově výhodnější variantou obrácené skladby a zároveň bezpečnější, protože nehrozí prochlazení izolační vrstvy tající vodou. Horní vrstvu XPS je možné variantně vypustit a posílit tepelnou izolaci pod hydroizolací. 

Atika může být tvořena pórobetonovými bloky se sníženou tepelnou vodivostí nebo OSB nosníkem. Betonová atika i velice dobře zateplena tvoří významnou tepelnou vazbu a není pro pasivní domy vhodná.

Vnitřní dešťový svod tvoří velké tepelné ztráty, proto je vhodným řešením pro odvodnění střechy chrlič procházející atikou s vnějším svodem, nebo s jednou stranou otevřenou a odvodněnou klasicky okapovým žlebem.

Plochá dvouplášťová větraná střecha v místě přesahu/okapu, konstrukce z I-nosníků

 

Důležité body pro správné provedení detailu:

 • Veškeré perforace parozábranou při kotvení OSB atiky je nutné utěsnit
 • Kotvení a provedení oplechování s ohledem na požadavky normy ČSN 733610 - Navrhování klempířských konstrukcí.
 • Na vrchní straně XPS by měla být odvodňující a filtrační vrstva například z geotextilie, která zabrání zanášení spár mezi deskami XPS. 
 • Nouzový chrlič musí být umístěný výš než hlavní, možné je provedení s vyhříváním.
 • Objímka pro svod se kotví do montážního bloku případně cylindru (materiál PU nebo compacfoam) vlepeného do přesného otvoru v EPS [víc v lit. 33].
 • Všechny prostupy fasádní izolací (svod do kotlíku) musí být spolehlivě těsněny proti zatečení srážkové vody například komprimační páskou.
 • Vzduchotěsnou rovinu tvoří vnitřní omítka, kterou je potřeba precizně napojit na stěny s vyztužením v rozích.
 
 
SFŽP
 
 

Naši členové
 • Wienerberger, s.r.o.
 • Michael Jaďuď
 • KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o.
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • Ing. arch. Lubomír Korčák
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • Úsporné bydlení s.r.o.
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • BACHL, spol. s r.o.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • ATREA s.r.o.
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • Xella CZ, s.r.o.
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • Protronix s.r.o.
 • Ing. arch. Ivan Kraus

Hlavní mediální partneři

for arch logo