« Zpět na seznam

Plochá střecha jednoplášťová v místě štítu/okapu, řešení bez atiky


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Střešní konstrukce, Plochá střecha
Konstrukční řešení: Plochá střecha jednoplášťová v místě štítu/okapu, řešení bez atiky
Stav. fyzika: Plochá střecha jednoplášťová v místě štítu/okapu, řešení bez atiky
Izoterm: Plochá střecha jednoplášťová v místě štítu/okapu, řešení bez atiky

Autor detailu: Juraj Hazucha, Josef Bárta  | Tepelně-technické posouzení: Jiří Čech

Popis řešení:

Použití masivního železobetonového stropu významně snižuje přehřívání. Bezatikové řešení je cenově výhodnější varianta řešení s atikou a zároveň bezpečnější na provádění i provoz, vzhledem ke klasickému odvodnění pomocí žlebů. Okraj střechy je v tomto případě vynesen pomocí bodových OSB konzol, jakoby žiletek, kotvených shora do betonového stropu. Je tak vytvořena spojitá izolační vrstva v neztenčené tloušťce. Izolace střechy o tloušťce běžně 400 – 500 mm (vč. spádových klínů) je umístěna na parozábraně a hydroizolace je pouze mechanicky přitížena vegetační vrstvou, nebo vrstvou kačírku, případně dlažby. Dle požadavků na užívání je nutné správně volit únosnost izolačního materiálu střechy.

Plochá střecha jednoplášťová v místě štítu/okapu, řešení bez atiky

 

Střecha:

 • pro správnou funkci střešní konstrukce je nezbytná kvalitně provedená parozábrana nejčastěji natavením asfaltových pasů. Perforace parotěsné vrstvy kotvami je nutné ošetřit tmelem nebo podkladní páskou.
 • konzoly vynášející okraj střechy, se montují s dostatečnou roztečí tak, aby mezi nimi zůstával prostor na vložení desek EPS. Ty tvoří po vyplnění dutin PU lepící pěnou zavětrování konzol proti klopení.
 • izolační desky i spádovou vrstvu je nutné lepit k podkladu PU lepidlem, kotvení by způsobilo perforaci parozábrany
 • při návrhu mechanického přitížení hydroizolace je nutné dbát na zvýšené požadavky na okrajích a nároží střechy, kde je větší sání větru.

Fasáda:

 • platí informace uvedené v části ETICS. Při návrhu i provádění je nutné dodržovat technologický předpis pro zateplovací systémy.
 • V místě napojení na střešní plášť je nutné do desek EPS vyřezat zářezy pro žiletkové konzoly. Fasádní desky EPS se nad stropní deskou lepí PU lepidlem k izolačním deskám střešního pláště.
 
 
MŽP
 
 

Naši členové
 • Josef Bárta
 • Stapring, s.r.o.
 • IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • PORSENNA o.p.s.
 • Wobau cz s.r.o.
 • pátý rozměr s.r.o.
 • Ing. Martin Škornička
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • CIKO s.r.o.
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • Ing. arch. David Vašíček
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • EnergySim s.r.o.
 • INTOZA s.r.o.
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.

Naši partneři


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  Dřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  

for arch logo  for pasiv  Forum dřevostaveb  Salon dřevostaveb  Veleton