« Zpět na seznam

Pultová dvouplášťová střecha s provětrávanou mezerou


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Výplně otvorů, Okno v místě nadpraží, Pultová střecha
Konstrukční řešení: Pultová dvouplášťová střecha s provětrávanou mezerou
Stav. fyzika: Pultová dvouplášťová střecha s provětrávanou mezerou
Izoterm: Pultová dvouplášťová střecha s provětrávanou mezerou

Popis řešení:

Střechu tvoří lehká konstrukce z dřevěných I-nosníků ukládaných ve sklonu nebo konstrukce se sbíjených vazníků s horní pásnicí v potřebném sklonu. Konstrukce je vyplněna tepelnou izolací (foukanou nebo vrstvenou) o tloušťce běžně mezi 360 – 500 mm. Přesahy střechy vynáší dřevěné trámy vymezující výšku provětrávané dutiny s příčným laťovým roštem, který propojuje. U štítu je okraj střechy vynesen OSB záklopem nad větranou mezerou, nebo větší přesahy kolmými trámy.  Jedná se o difuzně otevřenou konstrukci, kde záklop tepelné izolace a pojistnou hydroizolaci tvoří difuzně otevřené DHF desky, přelepené páskami. 

tabulka

 

Důležité body pro správný návrh a provedení detailu:

 • Spádování střechy je výhodnější vytvořit přímo nosnou konstrukcí střechy než vytvořit spád ve větrané vzduchové vrstvě, protože se tím navyšuje využitelný objem domu a jedná se o technicky jednodušší řešení.
 • Pozor při návrhu větrotěsnící a pojistné hydroizolační vrstvy. Vzhledem k difuzní otevřenosti skladby ji nelze navrhovat z povlakových materiálů s vysokým difuzním odporem (OSB, asfalt apod.). Při nízkých sklonech pod 5° difuzní fólie neplní vodotěsnící funkci ani provizorně v montážním stádiu. Desky DHF, se spárami precizně přelepenými butylovými páskami tuto funkci plní od sklonu 1°, i když výrobce to garantuje vodotěsnost až od vyšších sklonů. Při vhodném návrhu může plnit i signalizační funkci, což je zejména vhodné u provozních střech bez možnosti přímé kontroly těsnosti.
 • Výšku větrané vrstvy, plochy větracích otvorů a návrh odvětrání střechy stanovuje norma ČSN 73 1901 Navrhování střech. Minimální tloušťka větrané vrstvy do délky 10 m je 100 mm a minimální (účinná!) plocha přiváděcích větracích otvorů k ploše větrané střechy je 1/100. Kvůli odvětrání všech dutin včetně navazujících kolmých u štítových stěn, je nutné propojit je křížným roštem a pro spolehlivé odvětrání doplnit ventilačními turbínami (1 ks průměr 150 mm na 100 m2 střechy).
 • hlavní vzduchotěsnící vrstvu tvoří OSB deska s přelepenými spárami, v napojení stěny a střechy je vhodné použít širší pás, umožňující přenést případné pohyby v konstrukcích. 
 
 
 
 

Naši členové
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • Ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • Evora CZ, s.r.o.
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • KUBUS atelier s.r.o.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • CIKO s.r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • Urbanic Haus s.r.o.
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • KM Beta, a.s.
 • Xella CZ, s.r.o.
 • NATURE SYSTEMS - Ing. arch. Jan Márton
 • CB Building s.r.o.
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • pátý rozměr s.r.o.
 • PROPASIV s.r.o.

Hlavní mediální partneři

for arch logo