« Zpět na seznam

Šikmá střecha u okapu, masivní střešní konstrukce


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Šikmá střecha
Konstrukční řešení: Šikmá střecha u okapu, masivní střešní konstrukce
Stav. fyzika: Šikmá střecha u okapu, masivní střešní konstrukce
Izoterm: Šikmá střecha u okapu, masivní střešní konstrukce

Autor detailu: Petr Mareček  | Tepelně-technické posouzení: Juraj Hazucha

Popis řešení:

Konstrukci šikmé střechy tvoří montovaná stropní konstrukce s pórobetonovými vložkami, která nevyžaduje nadbetonávku a je ji tudíž možné provádět až do sklonu 40°. Střešní izolaci tvoří desky EPS s klasickou větranou skladbou střechy. Výhodou tohoto konstrukčního řešení je rychlost provádění a samozřejmě kvalitní ochrana proti letnímu přehřívání. Výhodou je rychlost provádění a samozřejmě kvalitní ochrana proti přehřívání.

Šikmá střecha u okapu, masivní střešní konstrukce

 

Popis aplikace – důležité body pro správné provedení:

 • Na okraj střechy se připraví OSB konstrukce pro provedení oplechování. Může být i ve formě OSB konzol jakoby žiletek, podobně, jako v bezatikovém řešení ploché střechy. 
 • Na střešní konstrukci se celoplošně lepí desky tepelné izolace EPS, přes které se umístí podstřešní fólie a kontralatě kotvené do stropu přes tepelnou izolaci. Kontralatě lze kotvit závitovými tyčemi nebo injektovanými hmoždinkami Spiral Anksys. Problematické je provádění podstřešní fólie, protože se po deskách EPS klouže. Vhodné je proto horní okraj difuzní fólie lepit v době montážního stádia pomocí PU lepidla.  
 • Vzduchotěsnou rovinu tvoří vnitřní omítka a musí být napojena na omítku stropu, v rozích navíc vyztužena omítkovými profily nebo pancéřovou armovací tkaninou pro větší namáhání.
 • Bezpřesahové řešení detailu mohou vynést pouze silnější kontralatě. Větší přesahy lze řešit u větších sklonů dřevěnou konzolou kotvenou do zdi (viz obrázek), nebo dřevěným I-nosníkem kotveným do konstrukce střechy.
 
 
SFŽP
 
 

Naši členové
 • SLAVONA, s.r.o.
 • CIUR a.s.
 • PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.
 • Mgr. A. Miroslav Misař – projektový ateliér PANARCHITEKT.cz
 • Ing. arch. Pavel Jura
 • EnergySim s.r.o.
 • Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
 • MESSY s.r.o.
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • S-Power Energies, s.r.o.
 • DŮM NA ZELENOU s.r.o. [Architektonický a projekční ateliér]
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • Ing. Michal Kovařík - zdravastavba.cz
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • RECIFA a.s.
 • PROPASIV s.r.o.
 • Stanislav Karásek

Hlavní mediální partneři

for arch logo strechy_krytiny  izolace_info