« Zpět na seznam

Šikmá střecha v místě okapu, konstrukce z I-nosníků


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Střešní konstrukce, Šikmá střecha
Konstrukční řešení: Šikmá střecha v místě okapu, konstrukce z I-nosníků
Stav. fyzika: Šikmá střecha v místě okapu, konstrukce z I-nosníků
Izoterm: Šikmá střecha v místě okapu, konstrukce z I-nosníků

Autor detailu: ABateliér  | Tepelně-technické posouzení: Jiří Čech

 

Popis řešení:

Detail napojení šikmé střechy tvořené konstrukcí z dřevěných I-nosníků na obvodovou zeď z vápenopískových bloků opatřených tepelnou izolací. Výhodou je řešení lehké střešní konstrukce s minimálním podílem dřeva, malou pracností a bez tepelných mostů. K dispozici jsou různé výšky prvků pro vložení dostatečné vrstvy foukané nebo vrstvené tepelné izolace.

Šikmá střecha v místě okapu, konstrukce z I-nosníků

 

 Popis aplikace – důležité body pro správné provedení:

 • Kotvení I-nosníků k pozednici a případné vyztužení je nezbytné navrhovat a realizovat dle doporučení a manuálu výrobců [35]. I-nosníky mají vysokou únosnost, ale vzhledem k jejich subtilnosti jsou náchylnější na nesprávnou montáž.
 • I-nosníky je potřeba zavětrovat proti klopení například formou ondřejských křížů nebo v případě vkládané izolace i zbytky z I nosníků.
 • Parametry výšky větrané mezery, plochy nasávacích otvorů a odvětrání stanovuje pro konkrétní krytinu a sklon střechy norma ČSN 73 1901 Navrhování střech.
 • Přesah střechy může být tvořen přímo I-nosníkem nebo trámky kotvenými zboku do pásnice případně stojiny I-nosníku se samostatným podepřením v místě pozednice [36].
 • Utěsnění kolem přesahu krokví v ETICS je nutné utěsnit pomocí komprimační pásky nebo jiných těsnících prostředků.
 • Vzduchotěsnou rovinu tvoří vnitřní omítka a je nutné dilatační napojení na střešní OSB desku. Pozor samotný železobetonový věnec nelze považovat za vzduchotěsný.
 
 
MŽP
 
 

Naši členové
 • IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • Vize Ateliér, s.r.o.
 • ATREA s.r.o. | DOMY ATREA
 • PORSENNA o.p.s.
 • Stapring, s.r.o.
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • JRD s.r.o.
 • WIPPRO GmbH
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
 • PRAŽÁK s.r.o.
 • RECIFA a.s.
 • ECOTEN s.r.o.
 • Wobau cz s.r.o.
 • Ing. arch. David Vašíček
 • PassiveArchitecture s.r.o.
 • Wienerberger, s.r.o.
 • ATREA s.r.o.
 • KM Beta, a.s.

Naši partneři


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  Dřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  

for arch logo  for pasiv  Forum dřevostaveb  Salon dřevostaveb  Veleton