« Zpět na seznam

Šikmá střecha v místě okapu, konstrukce z I-nosníků


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Šikmá střecha
Konstrukční řešení: Šikmá střecha v místě okapu, konstrukce z I-nosníků
Stav. fyzika: Šikmá střecha v místě okapu, konstrukce z I-nosníků
Izoterm: Šikmá střecha v místě okapu, konstrukce z I-nosníků

Autor detailu: Juraj Hazucha, Josef Bárta  | Tepelně-technické posouzení: Jiří Čech

Popis řešení:

Detail napojení šikmé střechy tvořené konstrukcí z dřevěných I-nosníků na obvodovou zeď v místě štítu. Výhodou je řešení lehké střešní konstrukce s minimálním podílem dřeva, malou pracností a bez tepelných mostů. K dispozici jsou různé výšky prvků pro vložení dostatečné vrstvy foukané nebo vrstvené tepelné izolace. 

Šikmá střecha v místě okapu, konstrukce z I-nosníků

 

Důležité body pro správné provedení detailu:

 • Kotvení I-nosníků k pozednici a případné vyztužení je nezbytné navrhovat a realizovat dle doporučení a manuálu výrobců [35]. I-nosníky mají vysokou únosnost, ale vzhledem k jejich subtilnosti jsou náchylnější na nesprávnou montáž. I-nosníky je potřeba zavětrovat proti klopení například formou ondřejských křížů
 • Parametry výšky větrané mezery, plochy nasávacích otvorů a odvětrání stanovuje pro konkrétní krytinu a sklon střechy norma ČSN 73 1901 Navrhování střech.
 • Přesah střechy může být tvořen přímo I-nosníkem nebo trámky kotvenými zboku do pásnice případně stojiny I-nosníku se samostatným podepřením v místě pozednice [36].
 • Místa kolem přesahu krokví v izolaci je nutné utěsnit pomocí komprimační pásky nebo jiných těsnících prostředků.
 • Hlavní vzduchotěsnící vrstvu tvoří OSB deska s přelepenými spárami, napojena na stěnu omítatelnou těsnící páskou s perlinkou. Doporučuje se pásku na OSB desce jistit přítlakem. Instalační rovina chrání vzduchotěsnou vrstvu proti perforaci instalacemi.
 
 
SFŽP
 
 

Naši členové
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • LUCERN dřevostavby s.r.o.
 • Stanislav Karásek
 • Ing. Petr Vostal - www.energetikastaveb.com
 • Wobau cz s.r.o.
 • Ing. Michal Hučík
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • CIUR a.s.
 • SLAVONA, s.r.o.
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • 3AE s.r.o.
 • JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • Ing. arch. Jakub Šunka
 • RECIFA a.s.
 • Meesenburg s.r.o.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • Stanislav Martínek
 • KM Beta, a.s.

Hlavní mediální partneři

for arch logo