« Zpět na seznam

Vnitřní nosná stěna, řešení s pěnosklem v patě zdiva


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Základová deska v zemině (vytápěný suterén)
Konstrukční řešení: Vnitřní nosná stěna, řešení s pěnosklem v patě zdiva
Stav. fyzika: Vnitřní nosná stěna, řešení s pěnosklem v patě zdiva
Izoterm: Vnitřní nosná stěna, řešení s pěnosklem v patě zdiva

Autor detailu: Juraj Hazucha, Josef Bárta | Tepelně-technické posouzení: Jiří Čech

Popis řešení:

Jedná se o klasický způsob založení na základových pasech s izolací nad základovou deskou. V patě vnitřního nosného vápenopískového zdiva o tloušťce 175 mm se pro přerušení tepelného mostu použije systémové řešení s deskami Foamglas Perinsul tloušťky 50 nebo 115 mm. Desky jsou nenasákavé a jsou zařazeny do třídy reakce na oheň A1 – nehořlavé. Ceníková cena řešení je 950 Kč/bm při výšce desky 115 mm a tloušťce 175 mm [28].

Běžné desky pěnového skla nejsou dostatečně únosné pro tento typ použití a musí být použity speciální desky Foamglas Perinsul se zvýšenou únosností opatřené vyztužující bitumenovou vrstvou. I tyto desky mají výrazně nižší únosnost než samotné zdivo a jejich použití je potřeba pro daný účel staticky posoudit, zejména u subtilnějších nosných konstrukcí.

Pro použití na přerušení tepelného mostu paty zdiva se používají dva typy pěnového skla:

Materiál

součinitel tepelné vodivosti*

pevnost v tlaku dle
EN 1996-1-1*

desky Foamglas Perinsul S

λD = 0,050 W/(m.K)

1,8 MPa

desky Foamglas Perinsul HL

λD = 0,058 W/(m.K)

2,75 MPa

 

Vnitřní nosná stěna, řešení s pěnosklem v patě zdiva

 

Popis aplikace - důležité body pro správné provedení detailu:

 • Desky pěnového skla se ukládají přes pás hydroizolace do klasického maltového lože. Desky lze řezat jednoduše pilou. Platí zásada, že desky nesmí být zatěžovány bodově ani na smyk.
 • Spoje vnitřní zdi se provádějí tzv. na tupo, pomocí připravených nerezových pásek.
 • Vzduchotěsnost - interiérový líc obvodové stěny před napojením vnitřních stěn musí být zaomítán jádrovou vrstvou pro vytvoření budoucí spojité vzduchotěsné roviny omítkou.
 
 
MŽP
 
 

Naši členové
 • Schöck - Wittek s.r.o.
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
 • BACHL, spol. s r.o.
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • ŠTORC TZB s.r.o.
 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • CIKO s.r.o.
 • EnergySim s.r.o.
 • Isocell GmbH & Co KG
 • Livee - Ing. Juraj Hazucha
 • JRD s.r.o.
 • CIUR a.s.
 • Michal Škařupa - aluplast GmbH
 • Stanislav Martínek
 • Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
 • Ateliér TECTOR - Ing. Martin Němeček, Ph.D.
 • ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
 • PORSENNA o.p.s.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO

Naši partneři


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  Dřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  

for arch logo  for pasiv  Forum dřevostaveb  Salon dřevostaveb  Veleton