« Zpět na seznam

Vnitřní nosná stěna, řešení s pěnosklem v patě zdiva


Detail připravil: Centrum pasivního domu
Centrum pasivního domu
Kategorie: Základová deska v zemině (vytápěný suterén)
Konstrukční řešení: Vnitřní nosná stěna, řešení s pěnosklem v patě zdiva
Stav. fyzika: Vnitřní nosná stěna, řešení s pěnosklem v patě zdiva
Izoterm: Vnitřní nosná stěna, řešení s pěnosklem v patě zdiva

Autor detailu: Juraj Hazucha, Josef Bárta | Tepelně-technické posouzení: Jiří Čech

Popis řešení:

Jedná se o klasický způsob založení na základových pasech s izolací nad základovou deskou. V patě vnitřního nosného vápenopískového zdiva o tloušťce 175 mm se pro přerušení tepelného mostu použije systémové řešení s deskami Foamglas Perinsul tloušťky 50 nebo 115 mm. Desky jsou nenasákavé a jsou zařazeny do třídy reakce na oheň A1 – nehořlavé. Ceníková cena řešení je 950 Kč/bm při výšce desky 115 mm a tloušťce 175 mm [28].

Běžné desky pěnového skla nejsou dostatečně únosné pro tento typ použití a musí být použity speciální desky Foamglas Perinsul se zvýšenou únosností opatřené vyztužující bitumenovou vrstvou. I tyto desky mají výrazně nižší únosnost než samotné zdivo a jejich použití je potřeba pro daný účel staticky posoudit, zejména u subtilnějších nosných konstrukcí.

Pro použití na přerušení tepelného mostu paty zdiva se používají dva typy pěnového skla:

Materiál

součinitel tepelné vodivosti*

pevnost v tlaku dle
EN 1996-1-1*

desky Foamglas Perinsul S

λD = 0,050 W/(m.K)

1,8 MPa

desky Foamglas Perinsul HL

λD = 0,058 W/(m.K)

2,75 MPa

 

Vnitřní nosná stěna, řešení s pěnosklem v patě zdiva

 

Popis aplikace - důležité body pro správné provedení detailu:

 • Desky pěnového skla se ukládají přes pás hydroizolace do klasického maltového lože. Desky lze řezat jednoduše pilou. Platí zásada, že desky nesmí být zatěžovány bodově ani na smyk.
 • Spoje vnitřní zdi se provádějí tzv. na tupo, pomocí připravených nerezových pásek.
 • Vzduchotěsnost - interiérový líc obvodové stěny před napojením vnitřních stěn musí být zaomítán jádrovou vrstvou pro vytvoření budoucí spojité vzduchotěsné roviny omítkou.
 
 
MŽP
 
 

Naši členové
 • Ing. Vladimír Štefek - projekční a poradenská kancelář
 • Sinc s.r.o.
 • Evora CZ, s.r.o.
 • Mgr. Stanislav Paleček
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • ARCHCON atelier, s.r.o.
 • WIPPRO GmbH
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • PORSENNA o.p.s.
 • Ing. arch. Ivan Kraus
 • Čanda, s.r.o.
 • CIKO s.r.o.
 • Isocell GmbH & Co KG
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • Lightway s.r.o
 • Michael Jaďuď
 • JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
 • Wobau cz s.r.o.
 • Stanislav Martínek
 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group

Hlavní mediální partneři

for arch logo