« Zpět na seznam

Vnitřní nosná stěna, řešení s tvarovkou SHÖCK Novomur / Novomur Light v patě zdiva


Detail připravil: Schöck - Wittek s.r.o.
Schöck - Wittek s.r.o.
Kategorie: Základová deska v zemině (vytápěný suterén)
Konstrukční řešení: Vnitřní nosná stěna, řešení s tvarovkou SHÖCK Novomur / Novomur Light v patě zdiva
Stav. fyzika: Vnitřní nosná stěna, řešení s tvarovkou SHÖCK Novomur / Novomur Light v patě zdiva
Izoterm: Vnitřní nosná stěna, řešení s tvarovkou SHÖCK Novomur / Novomur Light v patě zdiva

Autor detailu: Juraj Hazucha, Josef Bárta  | Tepelně-technické posouzení: Jiří Čech

Popis řešení:

Jedná se o klasický způsob založení na základových pasech s izolací nad základovou deskou. V patě vnitřního nosného vápenopískového zdiva o tloušťce 175 mm se pro přerušení tepelného mostu použije systémové řešení pomocí tvárnic Schöck Novomur nebo Novomur Light. Tvarovku tvoří kombinace izolace a betonového jádra, je nenasákavá a její vlastnosti se nemění vlivem vlhkosti. Ceníkové ceny tvarovky se pohybují kolem 1140 Kč/bm pro tvarovku Novomur a 750 Kč/bm pro tvarovku Novomur Light při výšce 113 mm a šířce 175 mm.

Materiál

Součinitel tepelné vodivosti [W/(m.K)]*

Třída pevnosti v tlaku*

Schöck Novomur

λVertical = 0,284 /  λHorizontal = 0,088

20 MPa

Schöck Novomur Light

λV,ekv = 0,189 /  λV,ekv = 0,083

6 MPa

 

Vnitřní nosná stěna, řešení s tvarovkou SHÖCK Novomur / Novomur Light v patě zdiva

 

Popis aplikace - důležité body pro správné provedení detailu:

Schöck Novomur se pokládá na vazbu do lože z normální malty MVC 5 nebo MC 10, styčné spáry na sraz, nasucho. Pro přesnější statické dimenzování viz technickou příručku výrobce.

Při pokládání musí horní strana prvku, jak je označeno na výrobku, vždy směřovat nahoru. Tvarovky Schöck Novomur lze řezat běžným stavebním nářadím. Přiřezané prvky nelze pokládat vedle sebe a jejich délka musí odpovídat alespoň jednomu modulu, tj. min. 25 cm. Drážky a výřezy oslabující nosný průřez jsou nepřípustné. Tvarovky se nesmí vyzdívat v řadách nad sebou. 

 • spoje vnitřní zdi se provádějí tzv. na tupo, pomocí připravených nerezových pásek.
 • Interiérový líc obvodové stěny před napojením vnitřních stěn musí být zaomítán jádrovou vrstvou pro vytvoření budoucí spojité vzduchotěsné roviny omítkou.
 
 
MŽP
 
 

Naši členové
 • Čanda, s.r.o.
 • Ing. arch. Dalibor Borák - BORÁK ARCHITEKTI
 • 3AE s.r.o.
 • Michael Jaďuď
 • ECOTEN s.r.o.
 • Stavební Engineering Přerov s.r.o.
 • Evora CZ, s.r.o.
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • Wienerberger, s.r.o.
 • SLAVONA, s.r.o.
 • Ing. Ondřej Bízek
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • pátý rozměr s.r.o.
 • KT Dřevostavby s.r.o.
 • PORSENNA ENERGY s.r.o.
 • IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.
 • Ing. Michal Hučík
 • EM3 DŘEVOSTAVBY s.r.o.
 • MESSY s.r.o.

Naši partneři

 ČSOB-150px SEMMO


Hlavní mediální partneři

        ESB  Stavebnictvi  for arch logofor pasivDřevoportál  strechy_krytiny    izolace_info  tzb-info  Veleton  Salon dřevostaveb  Forum dřevostaveb  stavbaweb_logo  iMaterialy_logo  České stavby  Českéreality.cz  Adapterra Awards  Nadace partnerství