« Zpět na seznam

Založení na zemině, kolíkovaný nosník 360mm + omítka


Detail připravil: Chytrý dům s.r.o.
Chytrý dům s.r.o.
Kategorie: Výplně otvorů, Okno v místě nadpraží, Základová deska na zemině
Konstrukční řešení: Založení na zemině, kolíkovaný nosník 360mm + omítka
Stav. fyzika: Založení na zemině, kolíkovaný nosník 360mm + omítka

Jedná se o klasický systém založení na základových pasech a tvarovkách KB blok s izolací nad základovou deskou. Tepelný most je zde oddělen tepelnou izolací Knauf ecose TP 116.

 • V prvním kroku se provedou ŽB základové pasy, na ně se uloží tvarovky KB blok a provede se ŽB základová deska, na kterou se nataví hydroizolační pásy.
 • Poté se provedou dřevěné základové prahy, které se řádně ukotví po stanovených vzdálenostech cca 0,6m.
 • Následně se může pokračovat s konstrukcí stěn z kolíkovaných nosníků. Důležité je v konstrukční fázi zabezpečit rovinatost ztraceného bednění základu, kvůli montáži extrudovaného polystyrenu s minimálními spárami mezi izolačními deskami.
 • Následně pak překrytí svislé izolace nopovou folií, jako ochranou při zásypu výkopu a případné odvedení vody obvodovou drenáží dle místních geologických a hydrologických podmínek. 
 
 
 
 

Naši členové
 • Ing. arch. Petr Dobrovolný
 • LINDAB s.r.o.
 • Akad. arch. Aleš Brotánek - Abatelier
 • Truhlářství Vašíček, s.r.o.
 • Passive Technology s.r.o.
 • Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
 • ATELIÉR ELAM - Ing.arch. Mojmír Hudec
 • DŘEVOSTAVBY BISKUP s.r.o.
 • Ing. Michal Hučík
 • 3AE s.r.o.
 • SLAVONA, s.r.o.
 • ECOTEN s.r.o.
 • Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO
 • CEVRE Consultants s.r.o.
 • CIUR a.s.
 • Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr
 • Meesenburg s.r.o.
 • CB Building s.r.o.
 • Martin Jindrák
 • pátý rozměr s.r.o.